110 nieuwe woningen: Poelenburg-Oost (#ZaanstadBouwt)

Weet je nog? Zaanstad lanceerde begin 2018 het ambitieuze plan om 16 grote woningbouwprojecten te versnellen. Totaal ging het om zo’n 5.400 woningen. Elk project zou vervolgens binnen drie jaar van start gaan.

Daarna werd nog drie keer een rijkssubsidie voor een ‘bouwimpuls’ binnengehaald. Het ging om 1.900 woningen in Zaanstad-Noord (12 projecten), 4.700 in Zaandam centrum (20 projecten) en 1.700 in Kogerveld (5 projecten). En daarbij kwamen plannen voor 10.000 woningen in de Achtersluispolder (inmiddels teruggeschroefd tot 2.500).

In deze serie #ZaanstadBouwt onderzoekt De Orkaan de status van de woningbouwprojecten. Moet het bestemmingsplan nog worden goedgekeurd, is de omgevingsvergunning verleend, is de bouw al gestart, zijn de woningen al opgeleverd of is het project slechts gebleven bij een ‘Zaanse droom’. De Orkaan zoekt het voor je uit.

Vandaag: Poelenburg-Oost – nog niks te zien

Wat? Waar? Wanneer

Het gebied is in tweeën gedeeld: het stuk ten noorden van het Weerpad (daar zijn concrete plannen voor) en het gebied ten zuiden daarvan waar nu volkstuinen zijn. Daarvoor zijn nog geen plannen openbaar.

Het deel dat het eerst ontwikkeld wordt is De Vrije Watering, gelegen aan de oostkant van Poelenburg en het noorden van het Weerpad. Het bestaat uit 64 (zelfbouw)woningen en 35 sociale huurappartementen voor ouderen. Er zijn twee soorten zelfbouw: 26 Particulier Opdrachtgeverschap (PO) woningen, waarbij je zelf de volledige bouw realiseert. Daarnaast zijn er 38 ‘Mede Opdrachtgeverschap’ (MO) woningen, waarbij je samen met een professionele partij zoals een ontwikkelaar en aannemer de woning bouwt. Het appartementencomplex aan de noordzijde van De Vrije Watering is bedoeld voor senioren, zodat zij in de wijk kunnen blijven wonen. De bouw is op de braakliggende groenstrook ten zuiden van de Sultan Ahmet-moskee en strekt zich uit tot aan de locatie van kanovereniging De Geuzen.

Verder heeft Zaanstad de ambitie om het stuk ten zuiden van het Weerpad, dat momenteel in gebruik is als volkstuinencomplex, te bebouwen. Dit gebied werd al eerder in 2009 aangewezen als ontwikkelingsgebied, maar vanwege de economische crisis destijds niet gerealiseerd.

Huidige status project

Het plan om ten oosten van de straat Poelenburg huizen te bouwen dateert van eind 2016. Toen werd eind 2018 als begin van de bouwperiode genoemd, maar het gaat allemaal wat minder snel dan gehoopt. Het college van burgemeester en wethouders heeft in november 2022 het ontwerpbestemmingsplan voor De Vrije Watering goedgekeurd. Momenteel wordt het uiteindelijke bestemmingsplan (na de inzage) en de selectiecriteria voor zelfbouw vastgesteld. Wethouder Wessel Breunesse (gebiedsontwikkeling) zei in 2022:

‘De nieuwe wijk wordt heel groen, met voldoende ruimte voor water door wadi’s en sloten die de wijk aan drie kanten omringen.’ 

Wat betreft de andere helft van het Poelenburg-Oost project is er nog een fase te gaan voor het bestemmingsplan en er is weinig bekend over de voortgang hiervan. De oorspronkelijke planning was om in 2021 te beginnen met de bouw.

Verwachting

Vanaf eind 2023 zal het mogelijk zijn om in te schrijven voor zelfbouwkavels, zowel voor particuliere opdrachtgevers als voor marktontwikkeling. Aan het einde van 2023 of begin 2024 worden de zelfbouwers voor particuliere opdrachtgevers geselecteerd, waarna de bouw van de zelfbouwwoningen naar verwachting zal starten vanaf eind 2024. De opleveringsdatum van de zelfbouwwoningen is momenteel nog niet bekend, maar gezien de planning zal dit op zijn vroegst in 2025 zijn.

Onder de oorspronkelijke ontwikkelaar uit 2016. De plannen voor de Vrije Watering betreffen alleen 1a. Voor het gebied 1b, 2a en 2b zijn nog geen concrete plannen.

Onder de kaart van het plan zoals het moet worden.

Onder een impressie van de woningen langs het water.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *