In 2020 besteedden we diverse malen aandacht aan de bomen van de N246/N515. Er waren fouten gemaakt in de procedure voor de aanvraag van de kapvergunning van 40 populieren langs de Leeghwaterweg waarop de kap even werd afgeblazen. 

Tegen de verleende kapvergunning werd bezwaar aangetekend onder meer vanwege de natuurwaarde van de bomen.

Het probleem gold met name het deel van de N515 langs de Zaanse Schans en Kalverpolder, de Leeghwaterweg, waar een hele rij gekapt zou worden. In de plannen was ook sprake van kap op het andere deel van de N515 (Westzaan) en langs de N246 (Vaartdijk) bij Assendelft.

Gisteren schreef bomenwethouder Gerard Slegers dat er 16 bomen langs de N246 bij Assendelft zijn gekapt. Er was ‘toenemende zorg bij de provincie over de risicoʼs voor de verkeersveiligheid’: 

‘Het risico was te groot. De bomen zijn in de bijlagen geel gemarkeerd met nummering en per boom zijn fotoʼs bijgevoegd. In overleg met de bezwaarmakers en een contactpersoon van Groen Zaans en na inbreng van onze inspecteur bomen is namens gemeente Zaanstad bevestigd dat er een noodzaak is om deze bomen op korte termijn te kappen.’ 

De kap heeft tussen 2 en 7 april plaatsgevonden. Hieronder het kaartje van de gekapte bomen.