19 juni: inloopavond ontwerpbestemmingsplan Molenaer

Voor het plan Molenaer aan het Zuideinde in Westzaan waar ‘maximaal’ 27 woningen moeten komen, is een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Belangstellenden kunnen dat plan op woensdag 19 juni bekijken tijdens een inloopavond.

De woningen liggen deels binnen de zones van industrieterreinen Westpoort en HoogTij waardoor voor die woningen een hogere waarde vanwege industrielawaai en wegverkeerslawaai moet worden vastgesteld. “Ook met het verlenen van hogere waarden blijft er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat” aldus Zaanstad.

De grond waarop gebouwd wordt ligt rond het rijksmonument Zuideinde 87 (boven). De bedrijfsbebouwing die hier heeft gestaan is gesloopt en de grond is gesaneerd.

Tot en met woensdag 17 juli 2019 ligt het plan ter inzage en kunnen ‘zienswijzen’ (bezwaren) worden ingediend.

De inloopbijeenkomst is van 17.30 tot 19.00 uur in Zaanschap, Zuideinde 50 in Westzaan.

Projectontwikkelaar BPD wil na de zomer de eerste huizen in de verkoop brengen. Dan zullen ook de verkoopprijzen bekend worden.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *