Tussen de luchthaven Schiphol en omwonenden is een conflict ontstaan over de groei van de luchthaven. In 2020 mag Schiphol maximaal 500.000 vluchten afhandelen. Die grens wordt in 2017 waarschijnlijk al bereikt.

Schiphol heeft aangekondigd dat een doorgroei tot 600.000 vluchten in 2030 mogelijk is zonder extra geluidsoverlast omdat vliegtuigen stiller worden. Omwonenden stellen dat de luchthaven de cijfers manipuleert om die extra 20 procent vluchten erdoor te krijgen.

De geluidsoverlast wordt overigens niet echt gemeten maar berekend, en in die zeer complexe berekeningen zit het probleem. De veronderstellingen over stillere vliegtuigen en slimmere aanvliegroutes zijn volgens omwonenden op drijfzand gebaseerd. Kees van Ojik, voorman van de bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol zegt in Trouw:

“Schiphol heeft gerekend met gemanipuleerde gegevens, zodat ze kan claimen dat er spectaculaire groei mogelijk is. Het is een vreselijke blamage.”

Eerder rezen er twijfels over de Milieu Effect Rapportage (MER) van Lelystad Airport, de toekomstige dependance van Schiphol. Staatssecretaris Sharon Dijksma constateerde ‘onvolkomendheden’ in de rapporten, die net als de nieuwe berekeningen voor Schiphol op basis van nieuwe Europese regels zijn gedaan. Schiphol:

“Schiphol heeft de milieueffecten berekend met het nieuwe Europese geluidsmodel. De algemene conclusie is dat er ruim voldaan wordt aan de wettelijk gestelde criteria.

Het Europese model is verfijnder en werkt met cijfers per vliegtuigtype en zelfs per motortype. Ook bochten zijn meegenomen. Het geluid in binnen- en buitenbochten verschilt namelijk door overhellen van de vleugels. Die effecten zitten wel in het Europese model en niet in het Nederlandse. Verder worden de effecten van start- en landingsprocedures in het Europese model reëler en verfijnder berekend.”

Goedkoop

De huidige groei van Schiphol is vooral het gevolg van goedkope vakantievluchten, die de Nederlandse economie nauwelijks stimuleren.

O ja, waarom is vliegen eigenlijk zo goedkoop? Lees dit stuk in de Volkskrant: “De luchtvaartsector draait op subsidies en belastingvoordelen.”

De illustratie boven is van de app Flightradar 24 waarop vliegbewegingen live zijn te volgen. Het plaatje toont de vliegbewegingen boven de Zaanstreek op zondagmiddag 22 oktober om 17:00.