30 en 31 januari onderwijsstaking op (bijna) alle Zaanse basisscholen

AOb, de grootste onderwijsbond, roept op tot een staking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs op donderdag 30 en vrijdag 31 januari.

Ze voeren actie voor de vermindering van de werkdruk, een ‘fatsoenlijk salaris’ en voldoende collega’s.

Rien Spies, lid van het College van Bestuur van Agora Zaanstreek, meldt dat van de 24 scholen van Agora er op 30 en 31 januari 22 gesloten zijn vanwege de staking:

“Eén school staakt deze keer niet, SchatRijk (heeft de vorige stakingen wel meegedaan), 2/3 deel van het personeel wil werken en kan de school draaiend houden. Eén school sluit gedeeltelijk: Het Koraal (1/3 deel van het personeel wil staken.)”

Brigit Schumacher, voorzitter college van bestuur van Zaan Primair, stelt dat al hun scholen meedoen:

“Op de dagen waarop de vakbonden een onderwijsstaking in het PO en VO hebben aangekondigd, 30 en 31 januari, zullen alle scholen van Zaan Primair gesloten zijn. Het bestuur ondersteunt de staking. Medewerkers van de scholen hebben ruimte om te staken. Daarnaast zullen op de scholen activiteiten plaatsvinden.

Doel daarvan is dat we, binnen onze eigen mogelijkheden, werken aan oplossingen om het onderwijs op onze scholen beter bestand te maken tegen de tijdelijke uitval van leerkrachten. Ook omgaan met werkdruk en het tonen van de mooie kanten van het leraarschap en het onderwijs, zijn onderwerpen waaraan tijdens de stakingsdagen aandacht zal worden besteed.”

Dynamica XL in Koog a/d Zaan gaat met politici en betrokken het gesprek aan in vorm van een praatprogramma zoals Jinek of De wereld draait door.

Zaan Primair heeft de ouders met een bief geïnformeerd:

“Bij de komende staking krijgt de bezorgdheid over de kwaliteit van het onderwijs een prominente plek. Het tekort aan leerkrachten neemt snel toe. Vervangers waren al niet meer te vinden, inmiddels zijn ook gewone vacatures nauwelijks meer te vervullen. Het tekort wordt steeds nijpender en echte oplossingen zijn niet in beeld.

Het bestuur ondersteunt dan ook de (herhaalde) roep van leerkrachten om structurele investeringen in het onderwijs. Er zijn structurele oplossingen nodig rond het lerarentekort, de werkdruk en het versterken van de kwaliteit van ons onderwijs.

Er is een nieuw cao-akkoord met een mooie salarisverhoging voor alle medewerkers. Dat is een goede stap maar niet voldoende om de structurele problemen op te lossen. Er is door de regering geen structurele verhoging toegezegd van het geld voor het Primair Onderwijs. De salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs is nog niet gedicht. Om het tij te keren steunen wij de acties waarbÍj de regering wordt opgeroepen om fors en blijvend te investeren in het onderwijs.”

Volgens de AOb is er sprake van een ‘onderwijscrisis‘:

“In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt –als we niets doen – op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het lerarentekort raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een kwetsbare groep leerlingen is op losse schroeven komen te staan door het oplopende lerarentekort. Ook middelbare scholen kampen met tekorten bij de exacte vakken, klassieke talen, Duits en Nederlands. Het voortgezet onderwijs krijgt steeds meer last van het tekort.”

Eerder werd er op 15 maart en 6 november gestaakt in het onderwijs.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *