400 woningen op ‘Verkadeterrein’

In de nieuw te bouwen Verkadebuurt tussen de Verkade-fabriek en de Provincialeweg komen 400 woningen. Verkade verzette zich eerder tegen woningbouw omdat de huizen te dicht bij de fabriek zouden staan.

Verkade krijgt nu een nieuwe toegangsweg vanaf de Provincialeweg waardoor de Westzijde ontlast wordt. Ook wordt er gebouwd aan de Papenpadsloot.

Wethouder Addy Verschuren maakte dit bekend in de laatste Inverdan-update (18.1) waarin ook aangekondigd werd dat er 3609 woningen in Inverdan gepland worden, in de vorige plannen was dat nog 2964.

Die groei komt door de locatie Vrodest (400 woningen) en de toename van het aantal woningen van het gebied Overtuinen (van 355 naar 600 woningen). Behalve de Verkadewijk wordt er dus nog meer gebouwd in het gebied.

De afspraken met Verkade richten zich op geur, geluid en verkeer. Er komt een nieuwe, hogere schoorsteen bij de fabriek, tussen de nieuwe Verkadebuurt en het fabrieksterrein wordt een afstand van 35 meter vrijgehouden en er komen geluidschermen tussen woningen en de fabriek.

De financiële aspecten van de afspraak met Verkade zijn niet openbaar gemaakt.

Op de kaart hieronder het terrein met plek nieuwe schoorsteen (1), Papenpad-woningbouw (2), huidige entree Verkade (3) en nieuwe fiets- en voetpad aansluitend op Reigerstraat en Valkstraat (4). Waar de nieuwe ontsluiting van Verkade komt is niet duidelijk op de kaart.

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Ron Bouw

  De financiële aspecten van de afspraak met Verkade zijn niet openbaar gemaakt.
  Nee, natuurlijk niet, maar je kan wel op je vingers natellen wie dat gaat betalen: Juist de toekomstige bewoners 🙁

 • Mascha Jonkman

  Knap dat de Orkaan hier informatie over heeft gekregen. Als omwonende zie ik nu ook wat men van plan is. IJburgachtige flats omringd door geluidswanden, deels dempen van de Vaart en de Papenpadsloot, en verwijderen van het laatste groen aldaar. De omwonenden zijn hier in het geheel niet in gekend, daar hebben de stadsvernieuwers blijkbaar geen boodschap aan.

  Omwonenden zullen extra geluidsoverlast ondervinden door de nieuwe ingang van Verkade en reflectie op de geluidsschermen. Het spreekt voor zich dat lelijk wordt, een buurt omringd door geluidsschermen. Om naar te kijken en om in te wonen. Een soort bajesgevoel. Waarom komen de geluidsschermen niet op het terrein van Verkade zelf? Wat is daar op tegen? Zo mooi ziet het terrein er niet uit, en dan bestrijd je het geluid aan de bron. Blijkbaar wordt van Verkade ook niet meer gevergd dat door betere techniek de geluidsoverlast wordt beperkt. Dat is niet hoopgevend. Bekend is dat Verkade al teveel geluid produceert. Dat komt soms door het ad hoc kiezen van oplossingen zoals het inzetten van generatoren voor de koeling, die veel te veel geluid produceren.

  Door het wegnemen van groen en vaarmogelijkheden op de vaart, en zicht op de vaart wordt veel woonplezier aan ook de toekomstige omwonenden ontzegd en ontnomen. Aan de verpaupering van de Valkstraat wordt niets gedaan. De verkrotte panden en leegkomende school worden niet benut voor woningbouw. Er is blijkbaar geen animo om het plan in samenhang met de buurt te bezien, en om zich te bekommeren om het leefklimaat en het weinige groen dat er nog is.

  Erg jammer, en vooral ook onacceptabel. Ik hoop dat dit plan terug gaat naar de tekentafel en dat ook belangen van omwonenden en de leefbaarheid onderdeel mogen zijn van de afwegingen.

 • Egbert Visser

  Goed om te horen dat Zaanstad en Verkade weer samen kunnen werken. Ongeveer 25 jaar geleden kon Verkade al verhuizen en zouden er ongeveer 700 woningen gebouwd kunnen worden. Echter was het voorstel van Zaanstad dermate slecht dat ze besloten te blijven zitten op de huidoge locatie. Een aantal jaren later wilde Verkade al de ingang verplaatsen naar de Provinciale Weg maar toen lag Zaanstad dwars door te zeggen dat er teveel kruisingen kwamen op de Provinciale Weg.

  • Mascha Jonkman

   Verkade, of destijds United Biscuits en nu meen ik Yildiz, blijft op de huidige locatie en heeft nooit op het voormalige sportpark, waar het nu om gaat, gezeten.

   De gronden van het voormalige sportpark, waar het nu om gaat, zijn al jaren geleden door Verkade aan de gemeente Zaanstad verkocht om op te bouwen. Ze hebben in het huidige bestemmingsplan, dat al is vastgesteld, ook een woonbestemming. Die woonbestemming was dus al een feit. Daarvoor was onderhandeling dus niet nodig.

   Volgens mij is wel eens in provinciale planologie voorgesteld dat het Verkadeterrein zelf zou worden gebruikt voor woningbouw, maar daar gaat het nu niet over. En als wel zou gebeuren worden daar lijkt mij veel meer dan 700 woningen gebouwd. Het lijkt me niet ondenkbaar dat dat in de toekomst gebeurt omdat Verkade behoorlijk is ingekrompen en de behoefte aan woningen groot is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *