500 vluchtelingen in Dam-tot-Dam-tenten in ’t Veldpark

In de tenten die gebruikt zijn voor de Dam tot Damloop van afgelopen weekend zullen tijdelijk maximaal 500 asielzoekers gehuisvest worden. De vluchtelingen blijven maximaal tot half december.

Dat Zaanstad asielzoekers zou gaan opvangen was al eerder bekend, maar de gemeente wilde niet zeggen waar deze gehuisvest zouden worden. Het Veldpark was wel als optie genoemd. Zaanstad voldoet hiermee aan de wens van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Burgemeester Faber:

“De opvang van de grote stroom vluchtelingen is een landelijk probleem. Wij hebben als college steeds gezegd dat, wanneer we worden gevraagd asielzoekers op te vangen, we daar aan willen meewerken. We voelen dit als onze verantwoordelijkheid. De oproep van veel inwoners van Zaanstad om vluchtelingen te helpen, steunt ons hierin.”

De paviljoens worden op korte termijn geschikt gemaakt voor bewoning door maximaal 500 mensen. Het COA is van plan om op korte termijn de eerste vluchtelingen op te vangen. Het gaat om mensen die vanwege de grote toestroom niet direct terecht kunnen in de centrale opvanglocatie in Ter Apel, en kort in Zaandam zullen verblijven.

De noodopvang blijft naar verwachting tot half december in gebruik. Faber:

“Het is geen ideale locatie om vluchtelingen op te vangen. Toch is dit nu de enige grootschalige locatie in Zaanstad die per direct gebruikt kan worden. Het is een noodoplossing voor een noodsituatie.”

Direct omwonenden zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld. Op korte termijn vindt nog een informatiebijeenkomst plaats voor bewoners. Ook via de website www.zaanstad.nl worden zij op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Deel dit artikel:

57 reacties

 • marcel

  nood breekt wet; bureaucratie aan de kant; asielzoekers welkom

 • Jootje

  tja, 2 jaar geleden 750 handtekeningen verzameld om de junks en alcoholisten die in het park zitten er uit te krijgen i.v.m. de veiligheid van onze zeer kinderrijke buurt. is helemaal niets mee gedaan. en nu dit???? ze doen gewoon maar en hebben maling er aan dat nu helemaal niemand meer hun kinderen in het park durfen te laten spelen of hun hondje uit te laten. maling heeft de regering en gemeentes er aan dat dit heel veel onrust brengt in een kinderrijke woonwijk. maling aan iedereen en alles hebben ze. ik vind het ronduit schandalig dat er totaal niet of nooit naar de mening wordt gevraagd van buurtbewoners voor ze zoiets beslissen. ja, die mensen moeten geholpen worden. maar er staan ik weet niet hoeveel panden leeg op kantoorterreinen. is dat dan niet een betere locatie voor die opvang? nee joh, lekker naast je huis bijna in je eigen tuin. ik verfoei de gemeente en de burgemeester van Zaandam. totaal geen medegevoel voor hun burgers hebben ze.

  • Hans Kuyper

   U vergelijkt de opvang van vluchtelingen met overlast door junks en alcoholisten? U veronderstelt dat het park onveilig wordt doordat er ontheemden worden geherbergd? U laat deze herfst gezinnen op straat wachten tot er een kantoorpand is omgebouwd? En tenslotte verwijt u het gemeentebestuur dat het geen medegevoel heeft?

   • Natasha

    Klopt helemaal geen meegevoel omdat we hebben er niet voor gevraagd en de Gemeente ons nog minder meegedeeld dat dit zou gebeuren . Wel raar he dat dit allemaal jonge mannen zijn zonder vrouw of kind . Hou op om zo naief te zijn en begin eens na te denken . Dit zijn geen vluchtelingen !!!!

    • De Orkaan

     Volgens ons is er nog geen vluchteling gehuisvest, dus dat het allemaal “jonge mannen zijn zonder vrouw of kind” zijn lijkt ons nogal voorbarig.

     • pepe le pew

      Het is geenszins voorbarig: de gemeente heeft laten weten aan de omwonenden dat er wel degelijk alleen jonge mannen zullen komen !! In december kan het al ruim onder nul zijn, in de hele omgeving is helemaal niks te doen, vrouwen alleen uit alle omliggende wijken durven nu echt maanden geen gebruik meer van het park te maken, ook niet van de ‘vrijgehouden doorgaande route’ . Zaanstad heeft zat leegstaande gebouwen, fabrieken etc. op plekken die niet zo ingrijpend zijn als de momenteel gekozen locatie. Reken er maar op dat als er ook maar iets met vrouwen/meisjes gebeurt in het park, er hele grote onrusten/rellen kunnen uitbreken. Mensen die voor oorlogsgeweld vluchten, hebben recht op een fatsoenlijk onderkomen, niet op sponsortenten van de Dam tot Damloop, Burgemeester en wethouders kunnen hier nooit echt over hebben nagedacht (maar dat is in Zaanstad geen nieuws!).Wie zwgt er trouwens dat ze half december ook daadwerkelijk weg zijn ??

     • Hans Kuyper

      Beste Pepe, dat het Veldpark niet geschikt is voor de opvang van gezinnen en er dus voornamelijk jonge mannen zullen komen, weten we pas sinds de bijeenkomst gisteravond. Op 23 september wist nog niemand dat, dus toen was de conclusie inderdaad voorbarig.
      Op diezelfde avond is uitgelegd waarom leegstaande gebouwen niet op tijd beschikbaar kunnen zijn voor de snelle opvang die nu nodig is. Ook is verteld dat B&W de locatie niet geschikt vonden, net zo min als het COA trouwens, maar dat de grote toestroom van vluchtelingen geen andere keus overliet.
      Er zijn ook in het verleden helaas al incidenten geweest met meisjes en vrouwen, zowel in het park als in de wijk. Er zijn toen, bij mijn weten, geen rellen uitgebroken. Laten we vertrouwen op het gezonde verstand van alle bewoners.
      Dat vrouwen en meisjes vanaf vrijdag niet in het park zouden durven komen ligt niet aan de komst van de vluchtelingen maar aan henzelf. Angst is een slechte raadgever, en aangeprate angst al helemaal. Zoals Carolien Vissers van het COA gisteravond al zei, zullen de redeloze angstgevoelens met een weekje wel verdwenen zijn.

  • Simone

   Wat een nare reactie. Fit zijn ook gezinnen met kinderen opzoek naar veiligheid. U heeft daar meer recht op? Op basis waarvan? Dat u toevallig hier geboren bent?
   Ze zijn welkom, en ik ga als vrijwilliger helpen!

  • Harry Timmerman

   Raar hoor het wel goed vinden dat 60000 hardlopers uit heel de wereld kortstondig het park “bezet” houden ,maar 500 vluchtelingen is opeens eng!!
   Probeer jezelf eens in hun situatie te verplaatsen. Denk dan dat jij zelf op de vlucht bent voor wat dan ook en dat je naar een veilig land gaat met je kinderen aan de hand.En dat je dan welkom bent. Dat is toch mooi?

   • pepe le pew

    Dat vonden wij ook niet goed, twee dagen niet bij je eigen huis kunnen komen, ook bejaarden en gehandicapten niet, omdat er zonodig pas op zondag bussen door de wijk moesten rijden, weggetetterd worden door alle herrie uit het park, wie zei er dat de Dam tot Damloop leuk was voor deze wijk ?

    • Hans Kuyper

     Ik ben ook geen fan van de DtD-kermis, maar ik gun al die lopers en hun aanhang graag hun plezier. Het zijn maar een paar dagen, tenslotte. De opvang van vluchtelingen zal wat langer duren, maar daar staat dan weer tegenover dat ze geen herrie zullen produceren. Zo heeft alles z’n voor en z’n tegen. Het is maar wat je er zelf van maakt!

 • Cardol

  Zal wel druk worden bij de uitkerings instanties

  • Hans Kuyper

   Nee, want dit is eerste noodopvang. Binnen enkele dagen worden de mensen herplaatst.

   • Czaar Peter

    Binnen enkele dagen worden de mensen herplaatst, waar?, de asielcentra zitten propvol, en worden alleen maar voller, de woningnood is dramatisch, voor onze kinderen is er een wachttijd van 17 jaar, dus door de oneindige stroom asielzoekers word dat alleen maar erger, in Engeland hebben ze nu al berekend dat als ze vanaf vandaag elke dag 350 nieuwe woningen opleveren dat ze over 35 jaar uit de problemen zijn.
    Dus praat de problemen niet weg, die zijn echt dramatisch

  • Simone

   Ga je diep schamen.

   • Peter de Graaf

    De naïviteit van diverse mensen hier is ronduit stuitend. Uit alle berichtgeving blijkt dat het met name jonge mannen zijn. Waar is het “vrouwen en kinderen eerst” gebleven? Laten we vrouwen en kinderen opvangen en de mannen die zo dapper waren om hun gezinnen in die gevaarlijke gebieden achter te laten, terugsturen voor gezinshereniging ter plaatse. Elk mens heeft recht op geluk maar we zijn nu eenmaal niet in staat om al deze goudzoekers te onderhouden. Uit de reacties blijkt dat het nu al de samenleving ontwricht en in tweeën verdeelt. We staan aan de vooravond van nog heel veel narigheid die door de reeds genoemde naïeve mensen over ons heen gestort wordt. Zij mogen zich straks schamen als de schellen van hun ogen gevallen zijn en ze zien in wat voor puinhoop we terecht gekomen zijn. Amen!

    • Hans Kuyper

     Uw betoog vertoont veel vreemde kronkels.
     Er komen vluchtelingen naar Nederland. Die ontwrichten de samenleving niet en zorgen niet voor tweespalt. Waarom zouden ze ook, ze zijn juist gebaat bij rust en hulp.
     En dan zijn er mensen die deze vluchtelingen willen opvangen. Ook die mensen ontwrichten de samenleving niet. Integendeel.
     Er is echter ook een omvangrijke en vooral lawaaiige groep die zich tegen de komst van vluchtelingen verzet. Als er al sprake is van tweespalt en ontwrichting, dan moet de oorsprong daarvan toch in die laatste groep gezocht worden.
     U mag best bezwaar hebben tegen de komst van vluchtelingen. Daarmee gaan ze echter niet weg. Om te voorkomen dat ons land de komende winter overspoeld wordt door zwervende vluchtelingen, alleenstaanden én gezinnen, dan zullen we iets moeten doen.
     Ik zou de tegenstanders willen vragen: Laat de hulpverleners en vrijwilligers het werk doen. Maak de situatie niet nodeloos gecompliceerd. Probeer de ontwrichting en tweespalt waar u zo bang voor bent vóór te zijn door de toon te matigen.
     Want áls er problemen ontstaan, ligt dat niet aan ‘naïevelingen’, maar aan fanatici. We leren misschien niet veel van de geschiedenis, maar dat toch wèl lijkt me.

     • Czaar Peter

      Over kronkels gesproken, volgens U zijn de “gasten” gebaat bij rust, nou daar kunnen de politieagenten in Utrecht over meepraten toen zij gisteren 2 keer uit konden rukken voor massale vechtpartijen met vernielingen in het asielzoekerscentrum Overberg in de provincie Utrecht.
      Vele agente waren nodig om de vechtende, vernielzuchtige, rust en vrede zoekende “gasten” uit elkaar te halen.
      En zeg nou niet dat dit een incident is, alleen dit jaar al 244 alarmmeldingen bij 112 in dat dorp van 1385 inwoners, over ontwrichten van de samenleving gesproken….. uhhh gekronkeld.
      Maar in een ding heeft U wel gelijk dat de problemen ontstaan door fanatici, linkse fanatici die vinden dat alles en iedereen maar zijn toon moet minderen.
      Het Nederlandse volk moet dus gewoon zijn bek houden, en toezien hoe hun eigen land en cultuur naar de klote wordt geholpen.
      Amen.

     • Hans Kuyper

      Ik zei niet ‘bek houden’, ik zei ‘de toon matigen’. U mag vinden wat u vindt, ook al is niemand daarbij gebaat. Het is alleen jammer dat al die negatieve energie ten koste gaat van het zoeken naar oplossingen.
      Maar in één ding heeft u gelijk. Uw egocentrische houding, uw respectloze taalgebruik en uw blinde haat zijn aspecten van de Nederlandse cultuur die ik heel graag ‘naar de kloten’ zou zien gaan.

     • Czaar Peter

      Egocentrisme is een term uit de psychologie. Wie egocentrisch is, heeft een verminderd vermogen om zich in een ander of diens standpunten of gevoel te verplaatsen…… hier hebben we dus kennelijk beiden last van, de een mogelijk iets meer als de ander, maar ik ga even iets zinnigers doen dan discuseren met een bijna maar nog niet helemaal volksvertegenwoordiger met 48 stemmen in de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
      tot ooit.

     • Hans Kuyper

      Fijn!

     • bas

      Vanaf het moment dat ze het eerste veilige land waar ze aangekomen zijn hebben verlaten, zijn het geen vluchtelingen meer maar economische immigranten.

     • Hans Kuyper

      Wat deed Juliana dan in Canada, in de oorlog?

 • Chris de Leeuw

  Wat fijn dat weer 500 mensen niet langer – met hun kinderen – op straat rond hoeven zwerven en Zaanstad ze opvangt.

  • Marit Groenhoff

   Precies, dankjewel Chris de Leeuw. Dit is de enige juiste reactie. Geen gezinnen die in de kou op straat hoeven te bivakkeren.Leuk is het ook zeker niet voor hen om in een tentenkamp te zitten.

 • Zomaarrr

  Zijn die tenten niet erg koud voor die mensen? Hopelijk zit er wel verwarming in….

  Overigens zou het de gemeente wel gesierd hebben om de buurtbewoners vooraf te informeren. Juist omdat er al een hoop gedoe is geweest rondom de buurt en het park. Ik begrijp de reactie van Jootje daarom wel. Het is echter maar tijdelijk…

 • Czaar Peter

  wel fijn dat die mannen die hun vrouw en kinderen in een oorlogsgebied hebben achter gelaten niet meer over straat hoeven te zwerven

  • Hans Kuyper

   O, u kent ze persoonlijk?

  • Simone

   U heeft werkelijk geen idee. Dit zijn verdrietige reacties. Ik adviseer u contact op te nemen met bijvb vluchtelingenwerk. Zij kunnen u veel uitleggen. Oa over waarom er meer mannen dan vrouwen en kinderen vluchten.
   Dit zijn mensen als u ik en Anne Frank, help ze of weet dat je over 50 jaar aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond,

   • Anonymous

    Als ik contact opneem met vluchtelingenwerk heb ik een tolk nodig omdat deze mensen niet eens fatsoenlijk Nederlands kunnen praten. Ik spreek uit ervaring!

    • Hans Kuyper

     Vandaar de nickname!

     • Czaar Peter

      We zijn niet allemaal publiciteits-geil

     • Hans Kuyper

      Dat zijn we juist allemaal wél, op dit soort fora. Sommigen, uit schaamte of angst, onder een schuilnaam. Anderen gewoon als zichzelf. Maar publiciteitsgeil zijn we allemaal, en dat verbindt ons dan weer.

     • mery

      zeg Hans
      laat je nou niet meeslepen in de ondergang en hou het bij intelligente betogen, want die heb ik van je gelezen.
      we gaan deze mensen helpen of ze nou man vrouw of kind / gezin zijn. maakt niets uit. ze zoeken hier bescherming. en jij en ik en nog veel meer mensen willen ze helpen en ondertussen moet er in de landen waar ze vandaan komen heel wat gebeuren wat weer anderen moeten oplossen en waar wij op moeten stemmen. zo zit het in elkaar denk ik. we zijn even zelf aan de beurt om iets goeds te doen en ik ben blij met jou!
      mery

 • Cees Husson

  En nu maar hopen dat de winter niet te vroeg komt.
  Lijkt me niet echt comfortabel ‘s-nacht achter zo’n dun wande.

  • Czaar Peter

   De burgemeester heeft beloofd, dat als de winter vroeg komt dat de vluchtelingen eerder overgeplaatst zullen worden, dus laat het maar snel gaan vriezen, des te eerder hebben ze een beter onderkomen, en is het park weer leeg, iedereen blij

 • karin

  Er is de bewoners NIKS gevraagd en er is GEEN brief verstuurd. Ik ben het ermee eens dat deze mensen geholpen moeten worden maar niet op deze manier. Er zijn genoeg lege panden en niet midden in een woonwijk. Waar is de stem van de buurt. Lang leve de democratie NOT. En dankzij de media is het merendeel nu bang. En daar is weinig aan te doen tenzij het tegendeel wordt bewezen maar ik hou mijn hart vast en mij kind binnen

  • desiree

   te zot voor woorden simpel dit hoort gemeld te worden aan de mensen en id niet in n woonwijk

  • René

   Geluidsoverlast is werkelijk het enige waar je redelijkerwijs rekening mee kan houden. Bovendien kunnen inheemse gebruikers van het park ook overlast veroorzaken . Daarbij; het is een noodsituatie en overlast kan tot op zeker hoogte niet voorkomen worden. In het ergste geval zullen kwaadwillende vluchtelingen altijd nog langs een hek, beveiliging en drukke weg c.q. water moeten om verdere overlast te veroorzaken, en kun je nauwelijks spreken van “midden in een woonwijk”.

 • Lida Ishanzada

  Hallo,
  Is het mogelijk om bij jullie wat kleren, schoenen, speelgoed en dekens af te geven?
  Mvg,
  Lida

 • Lourens

  Het is jammer dat bij een situatie als deze altijd alleen op basis van emotionele gevoelens gedacht, gehandeld en gereageerd wordt. Zeer begrijpelijk want natuurlijk is het triest en natuurlijk wil je iedereen in nood de helpende hand toesteken, wie als mens wil dat nu niet?

  Toch spelen er bij deze gigantische verplaatsing van mensen door Europa meer factoren mee dan wat wij als burger kunnen (en mogen zien) en daar ligt nu het werkelijke probleem, hoe kun je oordelen over anderen als je maar in bezit bent van minder dan 20% van alle noodzakelijke informatie.

  Dat er tussen de 500 mensen die tijdelijk in het park verblijven wellicht enkele IS aanhangers zitten zal niemand kunnen bevestigen of ontkennen. We weten dit gewoon niet! Laat je daarom de anderen in de kou staan?

  Een moeilijke zaak waarbij als er al een waarheid is deze in het midden ligt, de kernvraag is meer wil je helpen of niet, de buurlanden van deze ontheemden hebben hun poorten al hermetisch gesloten, vreemd is dit wel, als burger wil ik dan ook graag weten waarom en hoop hier dan een eerlijk antwoord op te krijgen. Een moslim die de andere lijdende moslim niet helpt kan er bij mij niet in, dus hier moet zeker iets meer aan de hand zijn.

  En in de tussentijd?

  Verleen onderdak, voedt de hongerigen, laaf de dorstigen, kleedt de naakten, bezoek de gevangenen, verzorg de zieken en begraaf de doden. Helemaal conform de 7 werken van barmhartigheid op het schilderij van Caravaggio er is sinds 4 eeuwen werkelijk niets veranderd en dat is in en in triest.

  • mery

   nee niet triest
   menselijk denk ik
   en iedereen zal dit moeten doen wanneer dan ook
   het kan een generatie overslaan maar dan zijn er toch weer “zotten” die denken meer waard te zin dan anderen en dan begint het filmpje weer van voor af aan!

 • Stefano

  Helpen oké maar laat ons niet barsten als Nederlands kut maatschappij

  • Hans Kuyper

   Ik begrijp dat veel mensen kwaad zijn op de overheid. Op Brussel allereerst,maar ook op Den Haag en tenslotte ook op de gemeente Zaanstad. Of die woede terecht is, wil ik hier even in het midden laten. Maar ik zou wel een oproep willen doen om die woede, op een fatsoenlijke manier, te richten op de genoemde instanties. Niet op de vluchtelingen, die hier nog niet eens zijn en dus ook nog geen overlast hebben gegeven. Laten we hen met respect ontvangen of, als dat teveel gevraagd is, in ieder geval de rust gunnen waar ze na hun lange tocht zo hard aan toe zijn.

 • Czaar Peter

  In Purmerend had de gemeente nog het fatsoen om een openbare raadsvergadering te beleggen, hier kregen buurtbewoners een brief in de bus nadat het besluit vast stond, maar daar zal de heer Kuyper het ook wel niet mee eens zijn, volgens hem is het allemaal ROSAgeur

  • Hans Kuyper

   Ik vind het geen partijpolitieke kwestie. Bovendien heeft de raad zich al eerder unaniem uitgesproken vóór de opvang van vluchtelingen. En daar ben ik trots op.

 • mery

  et is al oktober en ik zie geen andere reakties meer
  hoe gaat dit verder?
  mery

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *