Burgemeester Jan Hamming vroeg om applaus voor referendum-organisator Jan de Bruin nadat deze zijn 7481 handtekeningen voor een referendum over het extra krediet voor het cultuurcluster had overhandigd aan de burgemeester.

Volgens Hamming toont de inzet van De Bruin betrokkenheid bij de cultuur en lokale politiek, en dat is een houding die volgens hem alleen maar kan worden toegejuicht. De Bruin, die bijna 4 jaar lang aan het referendum heeft gewerkt, was zichtbaar aangedaan door de complimenten van Hamming.

Het college van B&W moet nu eerst beslissen over de geldigheid van de handtekeningen. Het moeten er minstens 5000 zijn van stemgerechtigde inwoners van Zaanstad. Voor 17 maart volgt dan het besluit of het verzoek al dan niet geldig is.

De nieuwe gemeenteraad besluit of er een referendum komt. Daarover wordt eerst gesproken in het Zaanstad Beraad van 3 april, het besluit wordt genomen in de gemeenteraad van 5 april.

De raad besluit in dezelfde vergadering over ook de datum van het referendum, de subsidieverordening en de spelregels voor de campagne. De vraagstelling van het referendum wordt in een kort daarop volgende raadsvergadering vastgesteld.

Dan moet het referendum worden georganiseerd, en moet de raad weer beslissen over wat ze met de uitkomst doen. Met een beetje doorzetten kan het voor de zomer achter de rug zijn.

De inschrijvingstermijn voor bedrijven die het cultuurcluster willen bouwen loopt begin mei af.

Hamming spreekt de vergadering toe nadat hij de handtekeningen in ontvangst heeft genomen.