Search Results for: nauerna park afvalzorg

Zaanstad: Nauerna gewoon in 2022 dicht

renewi vuilnisauto guisweg orkaan aug 2019

De extra stortingen na de gedeeltelijke sluiting van de Amsterdamse afvalbewerker AEB hebben geen gevolgen voor de totale hoeveelheid afval die bij Nauerna gestort wordt of op de sluiting in april 2022. De afgelopen maanden heeft Afvalzorg in Nauerna twee

SP: hoeveel Amsterdams afval naar Nauerna?

afvalzorg

Anna de Groot van de SP wil van B&W van Zaanstad weten hoeveel Amsterdams afval op de stortplaats Nauerna terecht gaat komen. Nauerna is één van de twee plekken voor afval dat de AEB niet meer kan verwerken. Begin deze

Nauerna-onderzoeken openbaar, verantwoording uitgesteld

nauerna gesloten orkaan 3

Zaanstad heeft Park Nauerna gesloten omdat veilig recreëren daar niet langer gegarandeerd kan worden. Zes rapporten over de veiligheid zijn door Zaanstad nu openbaar gemaakt. Zaanstad en Afvalzorg willen de toegezegde ‘verantwoordingsavond’ over wat de afgelopen vijf jaar wel en

GGD: recreatie in Park Nauerna niet veilig

nauerna percolaat orkaan

Het onderzoeksrapport telt 32 pagina’s. Maar de boodschap kan in één zin worden samengevat: de veiligheid van recreatie op Park Nauerna kan niet worden gegarandeerd. De kans dat water met afvalstoffen naar de oppervlakte komt, kan niet worden uitgesloten en

Vanavond: informatieavond sluiting Park Nauerna

nauerna gesloten orkaan 2

Vanavond, woensdag 13 maart, zijn ‘direct aanwonenden’ van Park Nauerna uitgenodigd voor een informatieavond over de recente sluiting van het park. Vorige week donderdag werd het park op advies van de GGD met onmiddellijke ingang gesloten door de gemeente Zaanstad

Zaanstad: Twijfel over veiligheid recreatiepark Nauerna

nauerna gesloten orkaan 3

Recreatiepark Nauerna is sinds gister door Zaanstad voor onbepaalde tijd afgesloten voor alle publiek. Volgens Afvalzorg is dat ‘buiten proportie’ omdat veilig recreëren wel degelijk zou zijn aangetoond door eerder onderzoek. Een verontreinigde plek – de enige volgens Afvalzorg –

Afvalzorg: afsluiten park ‘buiten proportie’

nauerna gesloten orkaan 2

Gemeente Zaanstad en Afvalzorg Nauerna staan recht tegenover elkaar. Afvalzorg vindt het verzoek van de gemeente om het park per direct te sluiten: ‘Buiten proportie en onvoldoende onderbouwd’. Zaanstad houdt vast aan het advies dat de GGD uitbracht op basis

Park Nauerna (op de vuilstort) gesloten (filmpje)

nauerna gesloten orkaan

Afvalzorg heeft Park Nauerna op verzoek van de gemeente Zaanstad gesloten. Het park is gebouwd op een deel van de vuilstort, en zou geschikt moeten zijn voor recreatie. Volgens de Belangengroep Nauerna gaat het om ‘uittredend water’ en ‘dagzomend vocht’.

Nieuwe loswal bij Afvalzorg

loswal afvalzorg

Deze week is de bouw van een nieuwe loswal bij het Noordzeekanaal gestart. Een viaduct over de Nauernaseweg gaat de loswal verbinden met het bedrijfsterrein van Afvalzorg. Ook worden voorbereidingen getroffen voor het verschuiven van de Nauernaseweg. De nieuwe loswal

Belangengroep Nauerna naar Raad van State om bestemmingsplan

park nauerna

De Belangengroep Nauerna (BGN) heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het op 20 juli 2017 vastgestelde bestemmingsplan Omgeving Nauerna. Ze willen dat de Raad van State het besluit om het bestemmingsplan goed te keuren terugdraait. Het zou