Ruime meerderheid raad tegen Ondernemersfonds – update

Negen partijen – met in totaal 27 zetels – hebben zich inmiddels uitgesproken tegen een Zaans Ondernemersfonds.

Na VVD, ROSA en SP hebben ook DZ, CU, GroenLinks, ZOG, ZIP en POV zich tegen verklaard.

UPDATE: ook ZIP en ZOG zijn tegen, D66 is voor, PvdA en CDA twijfelen nog.

Het college van B&W kondigde aan achter zo’n fonds te staan en het voorstel toch in de raad te brengen. Met 27 van de 39 stemmen tegen, lijkt zo’n actie zinloos.

De VVD (5 zetels) keerde zich eerder deze week tegen het plan omdat de partij vindt dat de OZB is bedoeld voor financiering van gemeentelijke taken. Een Ondernemersfonds geld laten beheren waarbij de politiek niets meer te zeggen heeft, noemde woordvoerder Rina Schenk “ondemocratisch”.

Eerder hadden ROSA (3 zetels) en SP (5 zetels) zich al tegen het plan uitgesproken.

POV: geen steun

Jaap Keijser van de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV, 4 zetels) schreef in een comment onder het bericht over de tegenstand van de Zaanse metaalbedrijven dat:

de POV het plan voor dit ondernemersfonds niet zal steunen. In dit plan worden heel veel mensen verplicht om via de ozb mee te betalen aan dit ondernemersfonds terwijl zij geen ondernemer zijn en hier helemaal niets aan hebben of voor terug krijgen. Ook bij veel ondernemers in Zaanstad roept dit plan veel weerstand op en heeft hier dan ook weinig draagvlak.

Ondanks de vele kritische geluiden van veel ondernemers en de verschillende partijen uit de gemeenteraad willen de initiatiefnemers en het college dit plan toch doorzetten. Dit bevreemd ons nu het er toch op lijkt dat er een zeer beperkt draagvlak lijkt te bestaan en een meerderheid in de gemeenteraad een duidelijk nee zegt tegen dit ondernemersfonds.

De afwijzing verscheen ook op de Facebook-pagina van de partij.

GroenLinks: tegen

Paul Laport, fractieleider van GroenLinks (2 zetels):

Wij zijn ook tegen. Het principe is onjuist dat wij, als politici, extra belasting heffen en dat geven aan een bepaalde groep. Juist een van onze verantwoordelijkheden is het verdelen van belastinggeld. Stel dat straks andere groepen komen (fietsers, watersporters, autobezitters) die ook zo’n regeling willen treffen met de gemeente: wij heffen extra belasting, zij mogen de bestemming bepalen. Totaal onwenselijk. Ik vind het ergerlijk dat college er weer mee komt. Meerderheid raad heeft al laten weten er niets in te zien. Dus waarom probeert de wethouder het er toch weer door te drukken?

Christen Unie “ziet het niet zitten”

Christa Neefjes van de Christen Unie (2 zetels):

De ChristenUnie heeft in het Zaanstad Beraad al uitgesproken dat wij de constructie van een Ondernemersfonds niet zien zitten. Ik had gehoopt dat de initiatiefnemers bereid zouden zijn om het voorstel NIET via het college aan de raad voor te leggen, omdat ik al voorzie dat het op een afwijzing gaat uitlopen, maar dat zij in gesprek willen gaan over een andere manier om als ondernemers in de stad zelf te gaan beschikken over een ondernemersbudget of hoe je dat ook gaat noemen. Dit budget komt dan uit reguliere gelden uit de gemeentebegroting voor economie en ontstaat niet door een lastenverzwaring en opgelegde deelname.

DZ: geen steun

Juliëtte Rot, fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad (4 zetels) kan er kort over zijn:

Democratisch Zaanstad is niet voornemens het ondernemersfonds te steunen.

PvdA: twijfel

De PvdA (5 zetels) twijfelt, maar is niet voor dit voorstel omdat er nog teveel vragen zijn. Woordvoerde Tjeerd Pietersma:

Als PvdA herkennen wij ons wel in de wens van diverse ondernemersverenigingen om gezamenlijk meer activiteiten te ondernemen of bij te dragen aan de ontwikkeling van hun vestigingsgebied. En als daar binnen hun eigen geleding voldoende draagvlak voor is (en daar lijkt ook nog wel een puntje te liggen) heeft de PvdA het standpunt dat het als experiment voor 3 jaar nog wel interessant kan zijn.

De PvdA heeft echter drie concrete vragen die beantwoord moeten worden voordat ze het voorstel gaan steunen:

 1. De initiatiefnemers hebben, ondanks herhaald verzoek vanuit de PvdA, nog steeds geen inzicht heeft gegeven in de vormgeving van de retributieregeling. Met name sportverenigingen, maatschappelijke-, sociale- en culturele organisaties willen, terecht, weten waar ze aan toe zijn. Wanneer heb je recht op retributie, voor welke periode en is dat voor het gehele bedrag of voor slechts een deel van de bijdrage.
 2. Daarnaast hebben wij (ook herhaald) gevraagd wat het effect van de verhoging van de OZB heffing is op het geheel van de OZB en het totaal van de Lokale lasten zoals die jaarlijks landelijk worden gepubliceerd. Concreet hebben we gevraagd om die lastenverzwaring door te berekeningen in de beschikbare cijfers van 2016 om daar een concreet beeld van te krijgen. We willen niet zien dat Zaanstad straks bovenin de ranking komt te staan en dat dan het MBK/VNO, de lokale ondernemers en… de VVD om het hardst roepen dat de lasten naar beneden moeten en we op andere terreinen allerhande bezuinigingsvoorstellen tegemoet kunnen zien.
 3. Tijdens de behandeling van het onderwerp in de Raad bleek dat er nogal wat verschil van inzicht bestaat tussen de initiatiefnemers en de wethouder over de kosten van de inning en de kosten van eventuele bezwaren e.d. De initiatiefnemers geven aan dat het budgettair neutraal kan en de wethouder gaat uit van € 170.000 aan kosten (let wel: niet zijnde de bijdrage die de gemeente zelf zou moeten bijdragen aan het fonds m.b.t. het eigen vastgoed.

ZIP: “wij gaan tegen stemmen:

Joke Havik van ZIP (1 zetel) meldt:

Er zijn vele partijen die verplicht worden mee te betalen terwijl ze er helemaal niets aan hebben laat staan iets voor terug krijgen.

Veel ondernemers binnen Zaanstad zijn kritisch over dit plan en toch wil het college het met alle geweld doorzetten terwijl nu toch wel duidelijk aan het worden is dat er eigenlijk geen draagvlak voor is binnen de raad.

CDA: “we zijn er nog niet uit”

Marc Wit van het CDA ((2 zetels) schrijft:

Aan de ene kant willen wij dit ‘burger’initaitief OFZ graag een kans geven, want er zitten elementen in van toegevoegde waarde voor de gemeenschap Zaanstad.

Aan de andere kant is de onduidelijkheid die is ontstaan / gecreëerd, over wie wel en niet in aanmerking komen voor teruggave van het OFZ belastinggeld, storend. Wij zijn van mening dat er een gepaste retributieregeling moet komen, want het OZB Niet-woningen bestand reikt verder dan het OFZ moet gaan. De vraag die dan rijst is wanneer het middel OFZ niet meer proportioneel is.

Er is inmiddels een sterk tegengeluid ontstaan, een deel van die argumenten delen wij, maar het CDA staat ook voor verantwoorde kansen geven!

Vandaar: het CDA Znstd is er nog niet uit.

Z.O.G.: tegen

Anneke Snijder van de Zaanse Onafhankelijke Groepering (coalitie-partij, 1 zetel) meldt dat “Z.O.G. tegen het ondernemersfonds is.”

D66 “voor het ondernemersfonds”

D66-woordvoerder Martin Hoek is voor:

Het is een maatschappelijk initiatief vanuit ondernemers zelf met als doel het ondernemersklimaat in Zaanstad te verbeteren. De ervaringen in andere gemeenten met een ondernemersfonds zijn positief. Een succesvol ondernemersfonds zal het draagvlak bij ondernemers vergroten. Het gaat om een experiment voor drie jaar, waarin de initiatiefnemers kunnen bewijzen dat een ondernemersfonds ook in Zaanstad een succes kan zijn.

De retributieregeling die de initiatiefnemers voor sportverenigingen, maatschappelijke en culturele instellingen en de landbouwsector voorstellen, neemt een belangrijk bezwaar van onze fractie weg. De gemeente vraagt via de onroerendezaakbelasting een verplichte bijdrage van de ondernemers maar de ondernemers kunnen zelf beslissen hoe ze dit in gaan zetten. Dit laatste past uitstekend binnen het gedachtegoed van D66 en zal de betrokkenheid van ondernemers bij de stad vergroten. Het biedt ook kansen voor verdere samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en sport.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Floris van Noorden

  Iedereen weet dat “op proef” een wassen neus is.

  3 Jaar op proef? En waar gaan de gelden dan heen na die 3 Jaar?
  Naar de gemeente? Dan is het toch alsnog een belastingverhoging.
  Of mag de club het zelf opmaken? Dan verdwijnt het ergens gewoon?

  Wat doet het fonds dan bij een artikel 12 procedure? https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Artikel_12-status

  het Zaans medische Centrum. Is ook een stichting.
  En die hoeft dan niet te betalen?

  Gr Floris.

 • Floris van Noorden

  De enige die mag gaan over het uitgeven van belastinggelden, is de gemeente. Niet een vereniging! Waar geen controle over is.

  Tuurlijk is D66 voor, Goed excuus om lokale overheids subsidie-taken af te kunnen schuiven.

 • Floris

  D66 in Doordrecht groot tegenstander Ondernemersfonds:
  https://dordrecht.d66.nl/2015/01/05/d66-zegt-nee-tegen-het-ondernemersfonds/

  “Een ondernemer die moet er zelf voor kiest om wel of niet lid te worden van een winkeliersvereniging… ”

  “Wat D66 betreft moet een Ondernemersfonds niet opgelegd en door belastinginning afgedwongen worden.”

  Waarom is D66 Zaanstad dan zo grote voorstander??
  D66 Doordrecht TEGEN,
  D66 Woensdrecht TEGEN,
  D66 Bossche TEGEN,
  D66 Montvoort TEGEN,
  D66 Teylingen TEGEN,

  D66 Zaanstad luister naar je colega’s en zeg NEE tegen de ze Ondernemersfonds.