Aan de leden van de gemeenteraad: stop met die idiote geheimhoudingen!

Aan de leden van de gemeenteraad,

Bewoners van de Havenbuurt hebben een brief aan de raad geschreven. Wat daarin staat, en wie die heeft geschreven, weten we niet. De brief hebben jullie (of B&W?) namelijk ‘geheim’ gemaakt.

(Het zou trouwens best eens over woningbouw op het terrein van volkstuin Ons Genoegen kunnen gaan, maar wat de bewoners daarvan vinden, mogen we dus niet weten.)

Die bewoners hebben bij hun volle verstand die brief geschreven en hun naam eronder gezet. Ze doen dat omdat ze invloed uit willen oefenen op de besluitvorming en hun mening kenbaar willen maken. En vervolgens wordt dat dan geheim gemaakt?

Ze sturen het aan een openbaar orgaan – de gemeenteraad – die in het openbaar vergadert over deze zaak. Maar ze hadden die brief net zo goed niet kunnen sturen, want omdat het geheim is mag u er niet eens uit citeren in de raad. Bovendien, zelfs als u dat wel doet, kan niemand controleren of het klopt, het is namelijk GEHEIM.

Deze geheimhouding doet niet alleen de briefschrijvers tekort, maar ook de lokale democratie.

Maar waarom is die brief eigenlijk geheim? “ihkv de AVG” staat er als toelichting. Dat is natuurlijk onzin, die AVG is de “Algemene verordening gegevensbescherming” maar die regeling gaat pas op 18 mei 2018 in, dus hoe Zaanstad zich nu al kan beroepen op de AVG is raadselachtig. Overigens heb ik in de AVG gekeken en kan niks vinden dat geheimhouding in dit geval nodig maakt.

Tot nu toe geldt de ‘Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)’ maar ook daarin staat niet dat brieven die burgers naar de gemeenteraad sturen geheim zijn.

U bent overigens steeds geheimzinniger geworden de laatste maanden. Brieven van de bewoners van de Harpstraat (Rooswijk) over het nieuwe Kraaienterrein waren openbaar en gewoon van hun naam voorzien, een brief van de op non-actief gestelde hoofdredacteur van Zaanradio was openbaar, toen geheim en toen weer openbaar. De antwoordbrief van het bestuur was weer geheim verklaard door u.

We hadden deze brief natuurlijk ook naar de gemeenteraad kunnen sturen maar dan had u hem weer geheim gemaakt, en dat was niet de bedoeling.

Piet Bakker
(redacteur De Orkaan)

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Willem Melius

  Vroeger noemden wij iemand die allemaal geheimen met zich meedroeg een stiekemerd. Politiek is een lastige zaak maar laten we de stiekemerds onder onze vertegenwoordigers eruit stemmen. Als er over onze gemeentezaken wordt beslist mogen we toch wel weten wat er aan de hand is? WIJ zijn de gemeente en zij ONZE vertegenwoordigers!

  • dirk

   Goed geschreven Piet !!!
   Nu maar wachten op antwoord !
   En dan verbaasd zijn over wantrouwen politiek…..

  • Jaap

   Tja Willem, gelijk heb je maar helaas is het al heeeel lang niet meer zo dat de volksvertegenwoordigers in dienst staan van de burgers.
   Echter even voor de duidelijkheid, we moeten de goedwillenden niet vergeten want die zijn er ook hoor al vormen ze helaas een minderheid.
   Overgrote deel zijn het inderdaad stiekeme graaiers. Zie VVD landelijk !

 • martin kruijt

  laten wij de rode en groenen grijse pantoffel helden niet vergeten.

 • Inderdaad, Af van al die geheime stukken!
  Van mij en De Volkstem mag alles openbaar.
  Vaak staat er ook niet iets in waarvan je denkt dat het geheim moet zijn.
  Zoals de Wet zegt gaat het vaak om gemeentelijke belangen en financiƫle zaken.
  MBT ingezonden brieven zoals bij die van groen en waterplan is mij alleen bekend dat het soms geheim is omdat er dan gegevens van mensen in staan zoals mail of telnr etc en dat ivm privacy of op verzoek van de inzender niet openbaar wordt gemaakt.

  MBT deze specifieke brief heb ik ook niet gezien/gehoord dat het echt geheim is. Ik zal vragen of de brief zonder de prive gegevens openbaar gemaakt kan worden. Veel zal het nu niet meer toevoegen omdat het al na de raadsvergadering van 15 feb is.

  Technisch:
  Het college kan geheimhouding ingevolge artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet opleggen op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), ten aanzien van stukken die het aan (leden van) de gemeenteraad overlegt. Deze geheimhouding vervalt als de gemeenteraad de oplegging hiervan niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt.

  Groet,

  Maikel Kat
  De Volkstem
  info@devolkstem.nl
  http://www.devolkstem.nl

  • De Orkaan

   Wij willen echt wel een stapje verder gaan: brief in principe MET gegevens van de afzenders openbaar maken, alleen als zij goede argumenten kunnen geven waarom niet, dan weglaten. Maar anders moeten ze geen brief aan de raad schrijven (het kan ook aan B&W of raadsleden).

   Je bent de tweede Maikel, alleen Harrie vd Laan heeft ons gemeld dat ook de POV deze geheimhoudingen onzin vindt. De andere partijen hebben nog niks van zich laten horen.

   • Ja wat mij betreft mag alles openbaar hoor. Van Harrie weet ik het ook dat ie er zo in zit gelukkig. Er geldt immers openbaar tenzij….nog geen antwoord op de vraag gehad trouwens..Ik hou jullie op de hoogte grt,Maikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *