Aanbod doorlopende kredieten neemt af

Geld lenen om vervolgens aankopen te kunnen doen die we niet in één keer kunnen betalen lijkt en is in Nederland de gewoonste zaak van de wereld.

Naast rood staan op bankrekeningen en het gebruikmaken van creditcards voor het financieren van aankopen tot hooguit een paar duizend euro, maken Nederlanders voor duurdere uitgaven, zoals de verbouwing van de woning of de aankoop van een auto, graag gebruik van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet.

Voor- en nadelen van doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet wordt met de kredietverstrekker een maximaal te lenen bedrag overeengekomen en vervolgens mag de ontvanger van het krediet helemaal zelf bepalen hoe de geldlening wordt gebruikt. Het is in dat kader mogelijk om het volledige kredietbedrag in één keer op te nemen om er de gewenste aankoop mee te financieren, maar deze leenvorm biedt ook de mogelijkheid om het krediet in kleinere porties te benutten. Zodat er altijd een stuk kredietruimte overblijft. Daarnaast biedt een doorlopend krediet de mogelijkheid om alles wat in de loop der tijd is afgelost ook weer gewoon op te nemen, zodat er in principe nooit een einde aan de lening komt als de kredietnemer de lening niet welbewust aflost, op een zeker moment. Althans, tot de maximale looptijd.

Rem op ongelimiteerd blijven lenen

Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is dit risico ook bekend en daarom stuurt de organisatie financierders steeds meer richting het verstrekken van persoonlijke leningen. Bij deze leenvorm is er namelijk sprake van een vast leenbedrag tegen een vaste rente en geldt ook een vaste looptijd waarbij de afgeloste bedragen niet opnieuw kunnen worden opgenomen. Daarnaast is er vanaf 1 mei 2019 in de VFN Gedragscode Consumptief Krediet de regel opgenomen dat kredietnemers die een nieuwe  lening aanvragen en daarbij kiezen voor een doorlopend krediet, deze binnen maximaal vijftien jaar volledig af moeten lossen. Een maatregel die eraan bijdraagt dat het aanbieden of aangaan van deze leenvorm minder populair wordt.

Mogelijke uitfasering doorlopende kredieten

Doordat het de komende jaren naar verwachting steeds gebruikelijker wordt dat kredietverstrekkers persoonlijke leningen in plaats van doorlopende kredieten aanbieden, wordt de vraag naar de laatstgenoemde leenvorm op een natuurlijke wijze langzaam maar zeker steeds minder. Financiële experts verwachten zelfs dat doorlopende kredieten over een aantal jaren praktisch volledig uit de gratie zijn geraakt en daarom helemaal niet meer aangeboden zullen worden. Het aanbod aan persoonlijke leningen met specifieke doeleinden zal daarentegen naar alle waarschijnlijkheid juist toenemen, verwachten zij.

Opkomst doelgerichte persoonlijke leningen

De eerste aanzet richting de toename van het aandeel in persoonlijke leningen wordt onder meer gegeven door kredietverstrekker Moneyou, die zich middels deze leenvorm onder de noemer Moneyou Verbouwlening toespitst op huiseigenaren die op zoek zijn naar een financiering om daarmee een verbouwing te kunnen bekostigen. Kredietverstrekker DEFAM doet iets soortgelijks met haar WoonLening. BNP Paribas is zich sinds 15 mei 2019 daarentegen juist gaan richten op het verstrekken van persoonlijke leningen aan senioren, die vanwege hun leeftijd bij andere kredietverstrekkers vaak nul op het rekest krijgen als ze een lening aanvragen. Voorbeelden die aangeven dat de markt rondom persoonlijke leningen volop in beweging is. Consumenten zullen de komende jaren ongetwijfeld nog veel meer verschillende financieringsvormen gaan zien waarbij dit leenproduct een centrale rol speelt.

Partnerproductie met Twenty Four Webvertising B.V.

Deel dit artikel: