Aantal mensen met WW blijft dalen

Het aantal mensen met een WW-uitkering in de regio Zaanstreek Waterland is in de afgelopen jaren gehalveerd.

In 2014 waren dat gemiddeld 7.200 mensen, in januari 2020 was dat gedaald tot 3.600.

Dat blijkt uit recente gegevens van het CBS dat voor het eerst een nieuwe methode gebruikte waarbij het aantal uitkeringen gecorrigeerd wordt voor seizoensinvloeden, het CBS:

“Vooral in de wintermaanden is er een piek in het aantal personen met een WW-uitkering. Het gaat dan om WW-uitkeringen na ontslag. Bijzondere uitkeringen, bijvoorbeeld als gevolg van tijdelijke werktijdverkorting en werkloosheid door faillissement, blijven buiten beschouwing.

Bij mannen is een duidelijker seizoenpatroon zichtbaar dan bij vrouwen. Mannen werken vaker dan vrouwen in seizoengevoelige bedrijfstakken als de bouwnijverheid.”

De trend in deze regio gaat gelijk op met die in heel Nederland. De ‘werkloosheid’ omvat meer mensen dan diegenen met alleen een WW-uitkering wegens ontslag.

CBS gaat deze gecorrigeerde cijfers maandelijks publiceren, de cijfers van maart en april zullen ongetwijfeld geen dalingen meer laten zien.

ww uitkeringen

Aantal mensen met een ww-uitkering in Zaanstreek Waterland, data: CBS

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *