Aart Molenaar: ik heb recht op “DZ” (update)

Aart Molenaar, de oprichter van Democratisch Zaanstad, stelt dat hij, en niet zijn voormalige fractiegenoten, recht heeft op de naam “Democratisch Zaanstad”.

Dat DZ zonder hem verder gaat of zonder hem aan de volgende verkiezingen meedoet, acht hij uitgesloten: “de overblijvers moeten een nieuwe partij vormen”.

DZ-fractievoorzitter Juliëtte Rot wil niet reageren op de uitspraak: “DZ communiceert graag in eerste instantie inhoudelijk met de heer Molenaar zelf.”

De gemeente is wel op de hoogte gebracht van de breuk maar hoe de naamgeving zal worden is nog niet bekend. De griffie stelt dat zoiets een zaak van DZ is, daar vindt men dat de griffie dat moet regelen.

Tijdens de laatste raadsvergadering van 22 december – de eerste die Molenaar weer bijwoonde sinds april van dit jaar – barstte de bom bij DZ. Halverwege de bijeenkomst stapte Molenaar op om niet meer terug te keren.

Zelfstandig raadslid, nieuwe partij?

In het voorjaar toen Molenaar afwezig was wegens gezondheidsproblemen, had hij al zijn ongenoegen uitgesproken over zijn fractiegenoten. In juni kondigde hij aan op zoek te gaan naar andere medewerkers. In september was Molenaar aangevallen door toenmalig fractielid Eric Sellmeijer maar die moest zijn actie met aftreden bekopen.

Na de vergadering van de 22e waarin Molenaar opstapte, gaven de overblijvende DZ-fractieleden Juliëtte Rot, Inge Felices Hernandez en Jos Kerkhoven en steunfractielid Hein Heijnen een verklaring uit:

“Het spijt ons u te moeten mededelen dat de wegen, van de fractie van Democratisch Zaanstad en haar voormalige fractievoorzitter de heer Molenaar, vanaf heden scheiden. De heer Molenaar heeft aangegeven als zelfstandig raadslid met een nieuwe partij verder te gaan.”

Dat laatste blijkt dus niet te kloppen volgens Aart Molenaar, die De Orkaan ook meldt:

“inderdaad moeten de overblijvers een nieuwe partij vormen. Ik als medeoprichter van DZ en naamgever behoud alle rechten!”

Juliëtte Rot wil niet reageren. Via een DM in Twitter meldt ze:

“De fractie van Democratisch Zaanstad communiceert graag in eerste instantie inhoudelijk met de heer Molenaar zelf, in plaats van via de media, zoals wij tot op heden hebben getracht te doen.”

(Na het versturen van het bericht blokkeerde Rot De Orkaan – zij wil niks meer horen en wil ook niet dat wij op Twitter lezen wat ze vindt.)

Geen bestuur

Normaal gesproken beslist een partijbestuur over dergelijke zaken, maar na enkele ruzies in het DZ-bestuur in 2014, is er geen bestuur meer van de partij, Molenaar:

“Na het laatste debacle had ik geen behoefte meer aan een bestuur. Het ging prima zonder!”

De kans bestaat dat er in januari twee DZ’s zijn. Dat wordt een klus voor burgemeester Vreeman, de voorzitter van de raad. Volgens Rot en de haren is “een onwerkbare situatie” ontstaan. Afsplitsing moet aan de burgemeester worden gemeld, die kan dan bijvoorbeeld een andere plek in de zaal zoeken en de fractievergoeding anders verdelen.

Rot c.s. hebben wel een verklaring naar de raad gestuurd maar die was niet aan de burgemeester gericht. Van de brief is wel een kopie naar de griffie gestuurd, Juliëtte Rot:

“er is contact geweest tussen de Raadsgriffier en ondergetekende en mij medegedeeld dat de zakelijke en administratieve afhandeling zal worden verzorgd.”

Op de website van de gemeente staat Molenaar nog steeds als DZ’er. Griffier Ben Nijman meldt:

“Wij moeten nog van DZ horen hoe het verder gaat qua naamvoering e.d. in de raad. Als we dat weten veranderen we de website.”

Molenaar is naar eigen zeggen is nog niet aan een brief aan de burgemeester toegekomen omdat hij door griep geveld is.

Nieuwjaarswensen

De DZ-fractie van Juliëtte Rot heeft al wel het DZ-mail-account van Molenaar afgesloten.

DZ stuurde in ieder geval wel al twee verschillende nieuwjaarswensen. Eentje via Molenaar zelf:

En één namens de ‘nieuwe’ fractie.

Aan de woordvoerder van burgemeester Vreeman, Juliëtte Rot en de raadsgriffie is vanmiddag om commentaar gevraagd. Wanneer zij antwoorden zullen we dit artikel updaten.

Hieronder het DZ-team in gelukkiger tijden, vlak na de verkiezingen, met Aart Molenaar geheel links naast de huidige DZ-fractie-voorzitter Juliëtte Rot. Daarnaast de opgestapte Eric Sellmeijer, Inge Felices Hernandez, Jos Kerkhoven (nu raadslid), Hein Heijnen (steunfractie) en de voormalige fractie-assistente Christine Priestnall.

Foto boven uit de laatste vergadering in april 2016 toen Molenaar het woord voerde.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Danny

  Ja dit was te verwachten. Elke partij met Molenaar klapt uit elkaar. Hij smijt en gooid met stront en komt nergens mee. Hetzelfde geldt voor die andere partij pov of zo iets. Die lopen alleen maar te zeiken.

 • Arjan

  Volgens mij hebben de kiezers die gestemd hebben op DZ een partij en fractie nodig die voor hun vecht en zijn werk doet en niet alleen maar met elkaar aan het vechten en rollebollen is.

  Weinig zullen er weer terugkeren bij nieuwe verkiezingen… Wat een afgang

 • Wim mulder

  Als Molenaar niet zijn zin krijgt, op welk onderwerp dan ook,wordt hij desconstructief, en vernietig hij hetgeen wat is opgebouwd , door hem maar vooral door anderen. Zo ook nu. Inderdaad heeft hij het voorzitterschap vernietigd, Ja hij spreekt niet met zijn mederaadsleden die vaak met instemming van de raad ,zonder Molenaar op tal van onderwerpen anders hebben gereageerd, modern en constructief, met voorstellen komen met goedkeuring van raadsleden die altijd het partij. Programma hebben gerespecteerd. Het is duidelijk dat de heer Molenaar door beperkingen , door afnemende gezondheid en oplopende jaren, niet meer de leiding van DZ in het debat en als raadslidvoorzitter kon blijven uitvoeren.In zg wandelgangen werd dit ook gefluisterd.Ik verwacht dat de heer Molenaar tot zinnen komt en tot gesprek komt met de raad van DZ ,, Overgens een terug keer in het college als DZ vertegenwoordiger lijkt mij uitgesloten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *