Advies: Referendum Cultuurcluster kan doorgaan

Volgens de hoogleraren prof. dr. Jon Schilder aan de Vrije Universiteit Amsterdam en prof. dr. Solke Munneke van de Rijksuniversiteit Groningen kan over het besluit over de “definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster” een referendum komen.

De actiegroep Kultuurklutser heeft om zo’n referendum gevraagd en daarvoor de eerste 500 handtekeningen verzameld.

Officieel staat het er zo:

Die conclusie luidt samengevat dat naar ons oordeel de Referendumverordening zich niet verzet tegen het houden van een referendum over het definitieve kredietbesluit. De Referendumverordening geeft de raad op dit punt echter veel ruimte om een eigen afweging te maken.

Dat betekent dat de raad nog steeds kan beslissen geen referendum toe te organiseren, maar het besluit is dus wel ‘referendabel’.

Als de raad instemt met het voorstel is de volgende horde dat er 5000 handtekeningen moeten worden verzameld.

Artikel 6 van de Referendumverordening bepaalt dat, als de raad heeft beslist dat het houden van een referendum niet is uitgesloten, door kiesgerechtigden een verzoek kan worden ingediend tot het houden van een referendum. Ter ondersteuning van dit verzoek zijn 5000 handtekeningen vereist.

Het besluit gaat over een investeringskrediet van bruto €35,9 miljoen brute vanwaar nog voor een bedrag
van € 6 miljoen ontbreekt en de losse inrichting en duurzaamheidsvoorzieningen van bruto €2,7 miljoen waarvoor een bedrag van €1,7 miljoen niet gedekt is. Samen €7,7 miljoen extra.

Dat zijn nieuwe feiten volgens de hoogleraren, waardoor een referendum mogelijk is, de zienswijze van het college en sommige partijen dat het besluit al gevallen is, is daarmee onderuit gehaald.

Wij menen dat er geen eerder besluit door de raad lijkt te zijn genomen dat inhoudelijk
en qua mate van concreetheid zo dicht bij het huidige besluit ligt, dat geoordeeld kan worden dat het definitieve kredietbesluit daarin zijn grondslag vindt als bedoeld in de Referendumverordening. Daarmee dient de voorgenomen beslissing in onze opvatting als referendabel te worden beschouwd.

 

 

Deel dit artikel:

27 reacties

 • Jan de Bruin

  De conclusie van de hoogleraren Schilder en Munneke is natuurlijk een geweldige steun in de rug van duizenden Zaankanters die voor een referendum zijn tegen het clusteren van culturele instellingen op locatie Figaro!
  Een deel van de Raad, onder aanvoering van PvdA, D’66, CDA en VVD, vindt de investering van ca € 40.000.000 gemeenschapsgeld geen enkel probleem om een totaal overbodige en ongewenste clustering van cultuur tot stand te brengen en liet ook doorschemeren een referendum af te wijzen.
  Dat deze partijen daarmee duizenden Zaankanters in de kou laten staan en hen het recht op een stem te ontnemen laat ze blijkbaar onverschillig!
  Voor de organisatie van het KULTUURKLUTSER een extra motivatie om donderdag 09.02 om 19.00 uur weer strijdbaar te zijn om samen met alle steunbetuigers voor het referendum te pleiten. Wethouder Verschuren vindt dat er op 16.02 wanneer het besluit genomen wordt een eind komt van een marathon. Naar de mening van het kultuurklutser is dat pas tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 waarbij de Zaankanter over verkwisting van gemeenschapsgeld een oordeel kan vellen. Toon uw belangstelling voor het stemgedrag en kom op 09.02 en 16.02 massaal naar het Gemeentehuis!

  • Nico Hofstede

   Jan, Jammer dat de organisatie van de kutuurkluster alleen in problemen denkt, zoals gisterenavond bij de raadsvergadering bleek en niet met een oplossing komt. De raadsleden zijn gekozen door de zaankanters en dienen daarmee ook een mandaat te krijgen. Uitstel gaat weer geld kosten terwijl er geen alternatieven voor het gat naast het station zijn. Persoonlijk vind ik het een schitterend gebouw op een mooie locatie, een aanwinst voor vele zaankanters.

   • hoi

    Gerard je swetst maar wat in een lege ruimte, kom met cijfers dan dat welk besluit dan ook de burger geld gaat kosten, als de bouw van dit prestige project niet doorgaat kan er veel geld risicoloos geinvesteerd worden in jaren cultuurbeleid te hebben verkwanseld. Dit kost de burger niks, sterker nog het levert de burger geld op, En Nico, de raadsleden zijn gekozen door slechts een deel van de burgers, dus dat wil niet zeggen dat alle vertegenwoordigers die in de raad zitten het volk vertegenwoordigen. Er zijn wel 10 verschillende alternatieven coor het gat naast het station hoe kom je daar nou bij. Een museum in de vorm van een molen of die eindelijk zo lang verwachte fietsenstalling,

  • Gerard

   Alternative facts: Jan heeft weer niet goed geluisterd gisterenavond, jammer. De meeste leden van de raad gaven allemaal blijk van zorg over de extra uitgaven. Ook de raadsleden die voor het cultuurcluster zijn. Zij maken alleen een afweging die Jan, blijkbaar niet zint en ook de Zaankanter niet voor wil leggen. Immers elk besluit, ook het besluit om niet door te gaan, kost de Zaankanter geld.

   • hoi

    Het referendum kan gewon plaats vinden tijdens het stemmen voor de tweedenkamer verkiezingen. Dat betekent dat een referendum geen extra kosten met zich mee zal brengen.

    • Hans Kuyper

     Dat zou mooi zijn geweest. Maar het proces is al zo ver vertraagd dat 15 maart onmogelijk is. Als de raad donderdag instemt met een referendum, hebben de organisatoren zes weken de tijd voor de benodigde 5000 handtekeningen. En dan moet alles nog in gang gezet, aangekondigd en georganiseerd. Het zal wel ergens in mei worden.

  • Hans Kuyper

   U had er misschien wel mìnder van kunnen maken. Waarom moet u zo hard op de man spelen? Er zijn er meer die daar een handje van hebben, en het zijn voornamelijk voorstanders van het Cultuurcluster. Het maakt de argumenten er bepaald niet sterker op.

 • bbbbbazzz

  Hou toch op.
  Stop ermee. Je houd alleen maar de boel hiermee op.
  Wat denk je dat de gemeenschap gaat kosten.
  Ga nu het gebouw er gewoon komt je inzetten hiervoor.
  Door deze onnodige petitie zijn we straks veel meer geld kwijt.

  • Precies, daar heb ik het nu al een aantal keer over gehad, maar er komt nooit een antwoord op. Wat zijn de kosten van zo’n referendum en wat zijn de kosten van uitstel? En daarbij: stilstand is achteruitgang. Ik wil juist dolgraag vernieuwing!

   • Ik was de kosten die al gemaakt zijn vergeten. Als het cultuurcluster niet doorgaat spoel je die ook door de wc. En €300.000,- voor een referendum? En dan klaagt men over de kosten van een promotiefilmpje …
    Kultuurklutser, kom nu eens met een eerlijk, volledig verhaal en een goéd uitgewerkt en zinnig alternatief. En dan, blijft de bieb op die slecht bereikbare Z-locatie aan de Westzijde?

   • simon mes

    Helemaal mee eens.

   • Cultuur boven clusteren

    het referendum kan plaats vinden tijdens de tweedekamerverkiezingen, dan hoeven er geen gebouwen te worden afgehuurd om te stemmen, er hoeven geen stemhokjes geplaatst te worden en er hoeven geen mensen te worden ingehuurd, er hoeft alleen een a4tje te worden toegevoegd in de envelope waar het stembiljet van de tweedekamer in zit, dan hoeven de mensen alleen maar een extra kruisje bij ja of nee te zetten, power to the people, klaar.

 • Rob van haarlem

  Ik heb begrepen dat het organiseren en houden van een referendum €300.000 zou kosten.

  • Jan de Bruin

   Beste Nico, Gerard, Bazzz,Corine, Simon en Rob, om met jullie eigen insteek over € 40.000.000 te beginnen:
   ACH WAT MAAKT DIE DRIE TON NOG UIT
   Door dit bedragje te besteden weten we in ieder geval zeker hoe de Zaanse bevolking erover denkt.
   Of zijn jullie bang mogelijk ongelijk te krijgen????

   • Corine Gorter

    Je weet heel goed dat niet iedereen zal gaan stemmen, Jan de Bruin. Dus we weten dan helemaal niet zeker of de hele Zaanse bevolking er zo over denkt. Het kan ook best zijn dat mensen om de verkeerde redenen gaan stemmen tegen een cultuurcluster. Of dat er heel veel mensen tegen gaan stemmen die nooit gebruik maken van cultuur, die geen bieb bezoeken, geen poppodia, die het allemaal niets interesseert. Wat ik graag wil, is dat mensen volledig geïnformeerd worden, en niet half. En dan niet alleen over de kosten van een referendum, maar ook over alle kosten die allang gestoken zijn in het cultuurcluster en je dan door de wc spoelt. En al die andere redenen die ik al tig keer heb genoemd. Het hele kultuurklutserproject lijkt steeds meer op een egoproject. Ben jij soms bang om ongelijk te krijgen?

    • alliance2002

     de burger krijgt nu geen gelijk, geef de burger gelijk want de gemeenteraad luistert niet naar de tegenstanders en geeft alleen gehoor door middel van 1 zijdige propoganda filmpjes aan de voorstanders.

 • Maikel Kat

  Geef Alle inwoners van Zaanstad een kans om zich uit te spreken middels een referendum!
  Daar gaat het om, luisteren naar alle inwoners. niet alleen die 16 die komen inspreken.

  Dan zullen we zien of we dat geld aan het cultuurcluster gaan uitgeven of aan iets anders.

  • Boon

   Wat weer jammer van de SP, wel weer geld weggooien maar geen doortimmerde plannen. Echt weer een “njet” antwoord. Waarom loopt de SP altijd weg als er wat mensen mopperen. Maak dan een goed financieel plan. Ik moet altijd nog denken aan de tijd dat de SP tegen Inverdan was en op het moment dat de geleverde wethouder moest erkennen dat het “Njet” van voor de verkiezingen helemaal niet kon. Dus SP maak nu dan een plan en verbaas ons . Of erken een miljoenen verlies + referendum en verkoop dat aan de burgers.

 • Erik Esteie

  Waarom een alternatief bedenken?

  De fabriek zit op een prima plek, net als de bieb

  Het enige wat schuurt is dat er geen volwaardig pop podium is, dat is door het toilet gespoeld toen de Kade gesloten werd

  Het hele idee dat dingen geclusterd moeten worden is een dood geboren kind, wat bedacht is door mensen die totaal geen gevoel hebben met wat er leeft in de Zaanse samenleving

  Maar ja, andere gemeenten hebben ook een cluster dus moet Zaanstad ook mee doen….

  Wat vergeten wordt om te melden is dat de zogenaamde clusters in andere gemeenten financiele molenstenen zijn geworden, het zij bij het bouwen of bij de exploitatie van dergelijke clusters, daar hoor ik niemand over

  Dus kom maar op met het referendum en ik zal nee stemmen, weg met het clusteren van openbare voorzieningen

  En het intereseert me geen hol dat er al kosten gemaakt zijn om dit onzinnige plan door te drukken(sorry voor al die zure en zere egootjes)

  Wat ik nog het mooiste vind is dat er gemeld wordt dat dit plan Inverdan afmaakt(Inverdan was toch al af en klaar?) Wat een stiere poep is deze bewering, zorg eerst eens dat de fiets verbinding over het station klaarkomt en dat het stationsplein(waar nu die prachtige romney loodsen staan) ingevuld wordt met een mooie fontein(ideetje van Vreeman ooit, een mooie fontein, past perfect op het plein voor het stadhuis)

  Laat alle culturele instellingen zitten waar ze zitten en de stad blijft levend en gebruik het geld om andere dingen te realiseren. Investeer bv een paar miljoen om de bieb in de Westzijde een betere uitstraling te geven en paar ton voor betere stoelen in de fabriek

  De rest van het geld kan gebruikt worden om een nieuw poppodium te realiseren aan de oostkant van de Zaan

  • Boon

   Maar dan zitten de Bieb en de Fabriek nog steeds op onbereikbare plekken voor hen die afhankelijk zijn van het OV. Vergeet niet dat dat er steeds meer worden . Die 30.000 huizen die gebouwd gaan worden leveren zuinigjes dus 70.000 nieuwe inwoners. Die gaan echt niet allemaal met een autootje. Ik loop in de late avond/begin nacht absoluut niet graag van de Westzijde naar het station. Maar zoals elders de azijndrinker spoelt de verloren miljoenen graag met zijn azijnafvoer door het rioool. Dat dus ook weer duurder wordt door al die zuurresten. Maar ook al elders gememoreerd “De Zaankanter” is iemand die niks wil maar wel klaagt dat er niets gebeurd.

 • Nico Hofstede

  Hoi Erik, De Fabriek heeft zelf aangegeven dat ze in cc willen zitten, de bibliotheek wil graag beter bereikbaar zijn en beter geoutilleerd. De Kade ging echt niet meer ( ik ben nog bij The Stranglers geweest, een van de laatste concerten) ik kijk uit naar een grotere zaal en een nog betere programmering. De opmerking over een dood geboren kindje en wat de Zaanse samenleving wil , lijkt mij op geen enkel bewijs gestoeld. Sterker tijdens de raadsvergadering bleek dat het cc in Haarlem goed werkt. En ja, de NS doet ook mee met een fietsverbinding, maar dan moet er wel wat gebeuren. En dan nu een zure opmerking, ik denk dat jij in Zaandam oost woont,toch?

  • Gert Jan Negrijn

   Beste Nico,
   De inspreker die jij bedoelt is Bart Fiers , voorzitter van het bestuur cultuurgebouw Haarlemmermeer.
   Hij had uitsluitend zeer lovende woorden over zijn gebouw en de gebruikers, geweldig allemaal .
   Aanvullende functies, kruisbestuiving vul maar in ……
   Wat hij niet vertelde is dat de horeca in zijn gebouw al langere tijd gesloten is, dit daar het niet rendabel te krijgen is.
   In 2015 was er een exploitatie tekort van over de € 500.000,00.

   De insprekerslijst had mijn inziens al een hoog voor geregieseerd gehalte.
   Maar als deze welhaast opgeroepen inspreker ook nogeens halve waarheden gaan vertellen is het einde zoek.

   Af noemen wij dit gewoon politiek?
   Raadsleden bedenkt u voor u instemt met deze financieel bodemloze put.

   Dan maar geen architectonische parel erbij. En kijk nog eens naar het Hembrugterrein voor een groot schalig pop- cq cultuurpodium.

   • Nico Hofstede

    Beste Gert Jan, ik zal mijzelf moeten inlezen wat betreft Haarlem waarom worden cijfers verzwegen en als dit bekent is waarom steld de SP geen kritische vragen? En ja als er een tekort is dan is het nog oke kin de marge want zonder een bruisend centrum is er geen aantrekkingskracht voor de rest van de gemeente en niet alleen de westzijde maar ook de oostzijde mag nog wel opgeknapt en vernieuwt worden.

 • Broekjevol de 3e

  Ik heb het door alle commotie waarschijnlijk gewoon zelf gemist, maar kan iemand mij vertellen waarom het cluster er eigenlijk zou moeten komen en wat de beweegredenen zijn om er aan te beginnen? Wat rechtvaardigt de kosten? In theorie had alles toch al zijn plekje?

 • Erik Esteie

  Zomaar even een gedachte

  Maak een poppodium op het hembrugterrein, ruimte genoeg en niemand die er last van heeft. Voldoende parkeer ruimte daar en prima te bereiken met de fiets

  Gooi een paar miljoen weg in de investering van zo een podium(al vraag ik me af of dat miljoenen moet kosten, oke, er moet ook nog een pand gerestaureerd worden en dat is niet goedkoop, toch)

  Na afloop van een concert kunnen we lekker nog wat eten bij Yada yada of drinken bij het nieuwe lab en genieten van een speciaal biertje van onze eigen Zaanse brouwerij

  Voor de OV-ers is er een bushalte op de hoek provincialeweg/Symon Spiersweg en rijdt er een buurtbus over de hemkade en stopt er een boot richting Amsterdam op de Havenstraat(aan het einde van het Delftse laantje)

  Toekomst muziek?

  • Boon

   Ik zou graag in je redenering meegaan. Wat erger is ik zou dat zelfs toejuichen. Alleen krijg je dan 2 nieuwe problemen op je dak. De gemeente heeft nog steeds niets voor het stationsgebied en veel erger de onroerendgoed tak van het Rijk wil huizen bouwen op dat Hembrug terrein en dat past niet met een poptempel. Maar als het referendum de optie Hembrug krijgt zal ik tegen het cultuurcluster stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *