Afwijzing referendum Cultuurcluster wordt aangevochten

Met het afschieten van het referendum over het Cultuurcluster is de kans op een volksraadpleging nog niet verkeken. Jan de Bruin, initiatiefnemer van het plan zal beroep aantekenen tegen dat besluit en wanneer dat wordt afgewezen zal hij naar de bestuursrechter stappen.

De Bruin heeft op 21 februari overleg gepleegd met ROSA, DZ, POV, SP en ZIP en is tot de conclusie gekomen dat zo’n procedure kansrijk is. Op 30 maart zal hij zijn bezwaar indienen.

Jan de Bruin zegt nog steeds geloof te hebben in de goede afloop, “als je geen geloof meer hebt in een uitkomst zou ik gestopt zijn!” Een jurist “onder de hoede van Juliette Rot (DZ) en Maikel Kat (SP)” is volgens De Bruin nu aan het uitzoeken hoe de procedure aangepakt moet worden.

De Bruin zal de aanvraag op persoonlijke titel doen. Mede-initiatiefnemer Peter Goldstein zal niet samen met De Bruin naar de rechter stappen omdat hij “geen heil in een gang naar de bestuursrechter ziet”.

Ruud Pauw van ROSA zegt dat Jan de Bruin “enige steun en advies bij die partijen die voor een referendum waren heeft gezocht. Die hebben wij hem dinsdag 21 februari gegeven.” Zelf zal ROSA zich niet mengen in het bezwaar:

“Het is niet aan een politieke partij om bezwaar te maken, maar als de Kultuurklutsers dit wel doen, hebben ze onze steun zover als ze willen gaan in het gerechtelijke proces.”

De rol van ROSA is “even uitgespeeld totdat er voorstellen komen tot verhoging van het krediet voor het bouwen van het Cultuurcluster. Die kans acht ik redelijk groot.”

Juliëtte Rot die samen met Jos Kerkhoven namens DZ bij het overleg aanwezig was, zegt:

“net zoals de andere oppositie partijen sympathie voor het initiatief Kultuurklutser. Indien er door laatstgenoemde een initiatief wordt ingediend komt dat, conform de referendumverordening van Zaanstad, bij de gemeenteraad terecht. Deze moet dan (de slager keurt het eigen vlees) het bezwaar beoordelen en een besluit nemen. Vervolgens verwachten wij dan doorgeleiding naar de externe hoor -en adviescommissie en zo verder.”

Maikel Kat (SP):

Wij gaan zelf niet bezwaar maken, maar steunen Jan wel. Wij geven hem tips en contacten voor juridische zaken. Inzet is om eerst maar eens te kijken of de raad wel een legitiem besluit heeft genomen om een referendum bij de voordeur af te wijzen terwijl er een rapport van hoogleraren ligt die toch anders aangeven. Wij steunen ieder verder bezwaar en ook de gang naar de bestuursrechter.

Joke Havik (ZIP): “Als de Kultuurklutsers bezwaar aan willen tekenen, kunnen ze op onze steun rekenen voor zover als ze zelf willen gaan in het proces.”

Conflict met de NS

Op 16 februari besloot een meerderheid van de gemeenteraad van Zaanstad – coalitie plus GroenLinks – dat er geen referendum over het Cultuurcluster mocht komen. Het besluit daarover was al gevallen en bovendien riskeerde Zaanstad een conflict met de NS als de uitslag onverhoopt in het nadeel van zo’n cluster zou uitvallen, aldus de raadsmeerderheid.

De tegenstanders van het referendum (dus de voorstanders van het Cultuurcluster) hoopten tot enkele weken geleden dat rapport van prof. dr. Jon Schilder (Vrije Universiteit Amsterdam) en prof. dr. Solke Munneke (Rijksuniversiteit Groningen) aan zou tonen dat het besluit niet-referendabel zou zijn. Het omgekeerde gebeurde: het referendum kon wel degelijk georganiseerd worden volgens de wetenschappers. In weerwil van dat € 12.500 kostende onderzoek werd het referendum afgeschoten.

Geheel gerust op de goede afloop waren de voorstanders van het Cultuurcluster niet. Enkele uren voor de vergadering hadden PvdA, D66, CU, ZOG en GroenLInks een amendement ingediend waarbij de eenvoudige keuze tussen Ja (wel een referendum mogelijk) en Nee (geen referendum mogelijk) hadden aangepast. De Nee-optie was voorzien van vijf pagina’s argumenten en toelichtingen waarom er toch echt geen referendum moest komen. De financiële risico’s die het niet-doorgaan van het Cultuurcluster tot gevolg zouden hebben en contractbreuk met de NS waren de voornaamste punten.

De raadsvergadering van de 16e terugzien? Klik op de afbeelding.

 

De oppositie was not amused. Waarom zo vlak voor de vergadering zo’n uitgebreid amendement indienen? Als protest verlieten POV, SP, ZIP en DZ de zaal tijdens de stemming.

Bestuursrechter

Maar waarom de tegenstanders van het referendum die argumenten toevoegden was wel duidelijk. Ook zij vreesden dat De Bruin naar de bestuursrechter zou stappen en wanneer het referendum zonder argumentatie zou zijn tegengehouden, zou de rechter het besluit weleens kunnen vernietigen.

Tegen het besluit van de raad om geen referendum te organiseren kan binnen 6 weken beroep aangetekend worden. Een commissie uit de raad moet zich over zo’n bezwaar uitspreken. Als dat negatief is – en dat zal ongetwijfeld gebeuren, er is namelijk een solide meerderheid in de raad voor een cultuurcluster en tegen een referendum – zal De Bruin naar de bestuursrechter stappen.

De griffie meldt dat de externe hoor- en adviescommissie van de gemeente uit drie leden en een voorzitter bestaat:

“Per ingediend bezwaarschrift vormen twee van deze leden en de voorzitter de externe commissie. Een bezwaarschrift heeft op zich geen opschortende werking.”

Ook Ton Brekelmans (POV) is om commentaar gevraagd. Wanneer hij antwoordt zullen we dat alsnog opnemen.

Foto van Jan de Bruin tijdens de inspraak bij het Zaans Beraad van 9 februari 2017. Foto’s van Ruud Pauw en Maikel Kat zijn van de raad van 16 februari.

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Je kunt die rare foto’s toch gewoon een paar procent verbreden.
  Of is dat teveel werk.
  Of nog nooit over nagedacht?
  Maar dan wel op Twitter zeiken over mevrouw Agema die niet kan Photoshoppen.
  Wat waar is.
  En gelukkig maar.
  Maar geloof me, dit staat net zo dom.

 • Henk Luijt

  Het besluit over het cultuurcluster is al genomen. Maar dat was een besluit over een gebouw van 30 miljoen. Als het dan 31 of 32 gaat kosten kan je volhouden dat het besluit al genomen is. Maar iedereen zal toch begrijpen dat dat bij 38 miljoen niet meer vol te houden is.

 • Mike Cornwall

  Er is in 2013 een besluit genomen over een cultuurcluster zonder oook maar met de burgers te praten over wat cultuur in Zaanstad uberhaupt betekent, bovendien was er toen niet bekend wat de gevolgen van het bouwen van een cultuurcluster zouden zijn, namelijk dat veel kunst en cultuur uit de wijken verdwijnt, daar waar kunst en cultuur ontstaan, en bovendien wordt het geld geleend, omdat we het geld niet eens hebben, hebben we dan nietseerd van de crisis in 2008? geld uitgeven door bedrijven , overheid en burgers wat er niet is moet eens stoppen, helemaal terwijl we niet eens geld hebben om mensen netjes hun pensioen te betalen of verzorgingshuizen etc. op orde te brengen.

 • F van der Veen

  Misschien een idee om uit protest, massaal de gemeentebelasting niet te betalen!

 • Boon

  Toch leuk om te lezen, als de gemeente geld vermaalt schreeuwt de tegenpartij” Verkwisting” maar als de tegenpartij willens en wetens het geld via procedures er doorheen haalt is dat helemaal niet erg.
  Ook al dat procederen moeten de andere burgers ophoesten en komt boven op het cluster bedrag. En hoe langer er gewacht wordt hoe duurder.
  PS. ik zie van de anti’s nog geen plannen voor een “Publiekstrekker” voor bij het station. Of te wel hebben de tegenstemmers wel een alternatief of betalen ze gewoon NS en laten het verder braak liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *