Agora verantwoordelijk voor Toermalijn-communicatie? Niet echt dus…

In de recente Raadsinformatiebrief over de zich voortslepende Toermalijn-affaire schrijft de gemeente dat Agora verantwoordelijk is voor de gang van zaken rond sloop en bouw van de nieuwe school aan het Krommenieërpad.

Ook voor communicatie moet je bij Agora zijn, niet bij de gemeente: “De verantwoordelijkheid voor de communicatie met omwonenden tijdens de bouwwerkzaamheden ligt bij het schoolbestuur.”

Maar dat lijkt toch niet geheel in lijn met wat de gemeente eerder over deze zaak communiceerde. Op 20 augustus van het vorige jaar stuurt Evelien de Bunje – sinds 11 augustus aangesteld door Zaanstad als projectleider voor “het project De Toermalijn” – een mail aan één van de bezwaarmakers. Haar taak is onder andere “om samen met de omwonenden de bouw goed te laten verlopen, met het oog op bouwverkeer, overlast, veiligheid e.d.”

De Bunje – blijkens haar Linkedin-profiel als interimmer werkzaam bij de gemeente Zaanstad – schrijft verder:

“Door mijn rol als projectleider, zie ik mijzelf als een soort intermediair tussen het schoolbestuur (de bouwheer), de gemeente en de omwonenden. Daar waar u vragen/voorstellen/opmerkingen heeft, beantwoord ik deze en/of speel ik deze door en zorg ervoor dat u snel een antwoord krijgt. Informatie die voor u als omwonende van belang is, krijgt u via mij.”

Ze wil “concreet informatie verstrekken over de voortgang van het project”.

Dat de gemeente dus geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor de communicatie met omwonenden, is in tegenspraak met haar eerdere communicatie. Het aanstellen van een project-manager voor deze klus die de communicatie voor haar rekening neemt, duidt op het omgekeerde.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Aad Verburg

  Ter nuancering:
  Er is een verschil tussen de doelstelling van de gemeente om communicatie soepel te laten verlopen en de juridische verantwoordelijkheid bij het bouwproces.
  Wat dan het nut is van een interimmer als deze niet verantwoordelijk is en (blijkens de feiten van de afgelopen anderhalf jaar) ook niet effectief is kun je je dan wel afvragen.

  • C.E. Sierhuis

   Geachte heer Verburg,

   Ik snap wat u wil zeggen, het is zeer naïef van mij om te denken dat je een wethouder of gemeente op haar woord kunt geloven.

   Begrijp ik uit uw nuancering dat ROSA de wethouder aanmoedigt om burgers zo veel mogelijk voor de gek te houden?

 • De Orkaan

  Het ging in dit geval om de passage in de brief aan de raad dat Agora ook volledig voor de communicatie verantwoordelijk zou zijn. Dat was blijkens eerdere berichten dus geenszins het geval.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *