Ambtelijke CO2-uitstoot gemeente Zaanstad met 26% verlaagd (& Audio)

Volgens de recente berekeningen van de CO2-prestatieladder heeft gemeente Zaanstad in 2022 haar eigen CO2-uitstoot met 26% verminderd ten opzichte van 2019. Wethouder René Tuijn, verantwoordelijk voor duurzaamheid, benadrukt dat de gemeente Zaanstad klimaatneutraal wil worden en daarom als gemeente het goede voorbeeld moet geven. 

“De komende jaren gaan we door met het verduurzamen van de gebouwen, het wagenpark en de openbare verlichting. Net zo lang totdat onze eigen bedrijfsvoering helemaal klimaatneutraal is.”

De gemeente heeft het Zaans Klimaatakkoord 3.0 gepubliceerd, waarin duurzame ontwikkelingen, initiatieven en samenwerkingen zijn opgenomen. Om de CO2-uitstoot verder te verminderen, worden verschillende maatregelen zoals het inkopen van groene stroom, elektrische voertuigen en machines, biobrandstoffen en energiebesparende maatregelen getroffen. 

Zaanstad is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder, die inzicht geeft in CO2-uitstoot van gemeente en verbonden partijen. De gemeente heeft nog wel wat werk te doen om de afgesproken CO2-reductie van 49% in 2030 te halen, ten opzichte van 1990 zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. 

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *