Anneke van Dok: E-motiemarkt

Het gemeentebestuur van Zaanstad doet zijn best om de afstand tussen burger en bestuur te verkleinen. Dat blijkt uit het Orkaanbericht over de komst van de motiemarkt. Die heeft tot doel goede ideeën en verbetervoorstellen van inwoners van Zaanstad (hoe heten die eigenlijk? Zaanstadters?) rechtstreeks op de vergadertafel van de gemeenteraad te krijgen.

Om te horen wat er her en der leeft kun je als raadslid ook in de rij bij Albert Heijn gaan staan of in een volle trein te stappen. Ook de dagelijkse commentaren van Orkaanlezers geven een aardig beeld, maar een markt is gezelliger.

Door Anneke van Dok

Ik herinner mij een soortgelijk initiatief in Vlissingen, waar een groot ideeënbord in de hal van het stadhuis werd geplaatst. Nu beschikken Vlissingers net als Zaankanters over een merkwaardige combinatie van mopperigheid en chauvinisme. Ze kankeren op alles wat mooi en lelijk is, maar o wee als iemand van buiten kritiek durft te geven op hun stad.

De ideeënwand kreeg dan ook snel de bijnaam Klaagmuur. Ik vind dat raadsleden zich best eens mogen afvragen of de klacht over de grote afstand tussen bestuurder en burger wel terecht is. Misschien is mopperen op de kwaliteit van het gemeentebestuur wel een onuitroeibare volkscultuur.

Maar vooruit: zo’n leuk initiatief als een motiemarkt moet een eerlijke kans krijgen. Jammer dat ik zo nodig in Hoorn moest wonen gaan in plaats van in Westzaan of Koog Zaandijk. Want ideeën heb ik genoeg. Misschien smokkel ik toch stiekem een motie de marktkraam binnen. Met een Zaanse tongval lukt dat vast.

Zo wil ik graag overal gratis kunnen parkeren, en vooral voor het prachtige museum voor moderne kunst dat binnenkort gaat verrijzen, wanneer mijn motie wordt aangenomen. Namens mijn zwager dien ik, mits hij mijn verjaardag niet vergeet, een amendement in om de Onroerend Zaak Belasting te verlagen.

Ja, ik zie het wel zitten, zo’n e- motiemarkt.

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Paul Laport

    Het initiatief is een resultaat van de uit raadsleden bestaande Werkgroep Echte Burgerparticipatie. Ideeën worden aan raadsleden gepresenteerd die vervolgens besluiten een idee te “adopteren” of uitleggen waarom ze dat niet doen. Wanneer een raadslid een idee adopteert, gaat hij/zij samen met de initiatiefnemer aan de slag om er een motie van te maken. De ideeën-bedenker dropt dus niet alleen een idee of klacht, maar wordt ook betrokken bij het verdere proces. Aan het einde van de rit besluit de gemeenteraad vervolgens of een idee wel of geen meerderheid krijgt.
    Al met al heeft het dus gelukkig wel iets meer om het lijf dan de Vlissingse klaagmuur.

  • Ton van Harlingen

    Het draait allemaal om het woord, zowel gesproken (heeft de oudste rechten) als geschreven. Interessant is bijvoorbeeld dat Plato de uitvinding van het schrift betreurde; voordien werd alles gememoriseerd. Ook de grootte van een gemeente zou bepaald moeten worden door de reikwijdte van de menselijke stem in een vergadering. Men ziet dat nog terug in de kerkelijke gemeente. Johannes schrijft niet voor niets “In den beginne was het Woord”. Ja, een zorgvuldige heroriëntatie op het Woord zou het beste zijn voor elk individu én de gemeente. Helaas gaat het in de wereld precies de verkeerde kant op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *