Anneke van Dok: Ze doen maar…

Als iets de gemoederen bezig houdt dan is het wel de jaarlijkse vaststelling van de Onroerend Zaak Belasting. Hans Kuyper heeft zaterdag naar aanleiding van de commentaren in De Orkaan al uitgelegd, dat er in Zaanstad sprake is van communicerende vaten.

De aanslagen blijven daardoor redelijk op peil, maar dat neemt de verontwaardiging niet weg. De inwoners zien namelijk geen direct verband tussen de aanslag en de tegenprestatie van de gemeente.

Door Anneke van Dok

Dat geldt ook voor de toeristen- of forenzenbelasting, waarop de hotelier, de jachthavenmeester en de kampeerbaas moppert, en waarvan de toerist zich afvraagt wat ie er voor terug krijgt. Dat zijn troep wordt opgeruimd door het afvalbedrijf vindt hij heel normaal, hij betaalt immers al milieuheffing, dus waarom zou hij extra voor die dienst moeten betalen. En waar blijft de bestrating van het zandpad, waarover hij zijn caravan naar de camping moet sleuren?

‘Geld uit de zak- klopperij’ wordt het belastingsysteem genoemd. Het is voor bestuurders lastig om precies aan te geven waar belastingopbrengsten aan worden besteed. De grootste inkomstenbron van de gemeenten is het gemeentefonds en de doeluitkeringen voor o.a. het onderwijs; de eigen belastingen vormen daar een aanvulling op. Aangezien de rijksbijdrage de laatste jaren daalde, omdat de gemeenten evenredig meebetalen aan de bezuinigingen, zijn alleen de eigen heffingen bruikbaar om de begroting sluitend te krijgen. In de jaarlijkse begrotingen en jaarrekeningen vindt verantwoording van zowel de heffingen als de extra uitgaven plaats

De publieke tribune was vroeger tot de laatste plaats bezet, als de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad plaats vond. Ik weet niet hoe groot de belangstelling in Zaanstad straks zal zijn, maar in de gemeenten waar ik burgemeester was, nam de belangstelling voor een begrotingsvergadering drastisch af, hoewel de aanwezigen nog altijd op de traditionele kroketten of saucijzenbroodjes werden getrakteerd.

‘Ze doen maar,’ was het commentaar op het beleid van het gemeentebestuur. Wantrouwen en achterdocht laten zich niet makkelijk wegnemen bij mensen, die niet weten hoe de vork in de steel steekt, maar wel een uitgesproken mening hebben.

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Ton van Harlingen

  Ik heb in ruraal British Columbia gewoond, waar de belastingen ongeveer de helft minder zijn dan in NL. Het gemeentehuis in mijn woonplaats was gevestigd in een voormalig winkelpand. Toen de burgemeester begon te ijveren voor een mooi nieuw gemeentehuis, werd hij niet herkozen. Canadezen vertrouwen de overheid niet, daarom is er ook geen gemeentelijke basisadministratie. Buitengewoon fijn land!

 • Ernst Debets

  “dat er in Zaanstad sprake is van communicerende vaten.”
  Inderdaad geldt dat voor de WOZ waar de gemeente door het bedrag per waarde eenheid (berekening grofweg: Waarde pand/Waarde Eenheid x bedrag per eenheid = WOZ aanslag) naar beneden aanpast blijft het uiteindelijk te betalen bedrag binnen de perken. Men vergeet echter dat de WOZ waarde (en dat is nu juist de factor in de berekening waardoor de belasting kan stijgen) ook gebruikt wordt voor een aantal andere belastingzaken:
  – Heffing Waterschap
  – Eigenwoningforfait
  Op deze heffingen heeft de gemeente geen of weinig invloed.
  Huiseigenaren: wees je er dus van bewust dat de waarde niet alleen geldt voor de WOZ waarde en controleer samen met de buren (als dat mogelijk is) of er geen rare afwijkingen in de WOZ waarde zitten. Bij mij heeft dat al één keer een fout in de waardering (te hoog gewaardeerd) van een 5-tal ongeveer gelijkwaardige rijtjeshuizen aan het licht gebracht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *