Opnieuw zijn er archeologische vondsten gedaan in Krommenie. Op de plek van het oude postkantoor zijn resten gevonden van een gemetselde fundering uit vermoedelijk de negentiende eeuw, houten palen uit de zeventiende of achttiende eeuw, resten van een beerput of waterberging en diverse gebruiksvoorwerpen.

Voor de opgraving maakt de gemeentelijke archeoloog een plan van aanpak.

Een bijdrage van Jaap de Jong

De vondst op zich is verrassend, maar er was wel rekening gehouden met de mogelijkheid, zegt Eric van Duijkeren, directeur van IdefixCapital, de projectontwikkelaar van de nieuwbouw:

’Je bouwt in een historische kern. Dan is de kans groot dat je vondsten uit het verleden doet.  Daarom hebben we in opdracht van de gemeente over de lengte van het terrein een sleuf moeten graven voor een eerste verkenning van de bodem.’

Door deze ontwikkeling heeft IdefixCapital de grondsanering moeten uitstellen die na de sloop van het oude postkantoor op het programma stond. Het plan van aanpak voor de opgraving moet uitsluitsel geven over hoeveel tijd ermee gemoeid is. Eric van Duijkeren gaat er voorzichtig vanuit dat de bouw begin volgend jaar van start kan gaan.

Foto: Jaap de Jong, die hiervoor in het hek moest klimmen…

Verkoop start in november

Wat wel vaststaat en doorgaat is de verkoop van 22 appartementen die onderdeel zijn van de Posterijen, zoals het nieuwe complex gaat heten.

Makelaar Brantjes start half november met de verkoop van twee appartementen voor starters (één kamer; zestig vierkante meter) en twintig driekamerappartementen van tachtig tot negentig vierkante meter.

De verkoopprijs is nog niet vastgesteld. Verder komen er drie winkelunits op de begane grond beschikbaar voor koop of huur. Met de winkels voldoet de projectontwikkelaar aan de eis dat nieuwbouw moet passen bij de publieksfunctie van een winkelgebied.

Is dat commerciële gedeelte geen risico, gezien de leegstand in de Noorder- en Zuiderhoofdstraat?
‘Wat leeg staat, zijn voornamelijk grote panden die al een bestemming hebben gehad,’ zegt Eric van Duijkeren:

‘Wij bieden kleine eenheden die als casco worden opgeleverd. De ondernemer kan het naar eigen inzicht indelen en inrichten. Je kunt ook twee units samenvoegen tot een winkel. Het hoekpand is extra aantrekkelijk, omdat het aan twee kanten een glazen gevel krijgt.’

Het hele pand wordt duurzaam ontwikkeld: zonder gas, met een waterpomp voor de verwarming en de warmwatervoorziening en zonnepanelen op het dak. Aan de achterzijde komen voor bewoners en de winkeliers 27 parkeerplaatsen die zijn afgeschermd met een borstwering.

Architectenbureau Pattynama Ahaus heeft de Posterijen in uitvoering en kleur een Zaans karakter gegeven, passend bij het karakter van het centrum van Krommenie.

Het Historisch Genootschap Crommenie tekent hierbij aan dat het gebied rond de Nicolaaskerk tot het oudste gedeelte van Krommenie behoort. Hier zit veel historie in de grond, zoals nu blijkt bij de sloop van het postkantoor. In de zestiende en zeventiende eeuw kwamen veel  bewoonde straatjes en steegjes uit op de hoofdstraat. Zoals de Evenwichtstraat, het Spinderspad en de Vermaningsstraat.

Dat zou de palen, de funderingsresten en de beerput kunnen verklaren. Bovendien liep er van het Vlietsend naar het einde van de Noorderhoofdstraat een sloot die later is gedempt. Bij gebrek aan een HVC was deze sloot een goede plek om huishoudelijk afval te dumpen.