Er zijn plannen – nou ja, een voorschotje op plannen – om op twee plekken in Wormerveer te gaan bouwen. Aan de Marktstraat waar de Toermalijn was gevestigd en op het parkeerterrein tussen Zaanweg en Wandelweg (oude gasfabriek, brandweergarage) zou iets kunnen komen. Wat en wanneer is nog onbekend.

Zaanstad heeft geen bouwplan met aantallen, ontwikkelaar en impressies gepubliceerd maar startnotities over beide locaties. Dat zou beter zijn voor het participatietraject: niet alles voorkoken.

Het Toermalijn-idee wordt aangeduid als Marktstraat 22 – het woord ‘Toermalijn’ bezorgd menigeen in het gemeentelijk apparaat nog steeds koude rillingen vanwege de grote (en peperdure) bestuurlijke missers die men maakte bij de ontwikkeling van het gebied. De Toermalijn is in de zomer van 2022 verhuisd. Het stuk aan de kant van het Krommenieërpad kan ontwikkeld worden, aan de Marktstraat staat de oude school die een gemeentelijk monument is. Niet slopen dus (kaartjes onder).

Knarrenhof

Er is wel een verlanglijstje: parkeren op het terrein zelf, minimaal 30 procent sociale huur, 30 procent voor middeninkomens (middeldure huur en/of betaalbare koop) en maximaal 40 procent vrije sector. Er wordt gedacht aan seniorenwoningen, jongerenwoningen, wonen met zorg en woonvormen voor kwetsbare doelgroepen: “De locatie lijkt op voorhand geschikt voor geclusterde woonvorm voor senioren” staat er in de startnotitie. Een Knarrenhof dus.

Verzet vanuit de omgeving is een reële optie, daarom worden er “participatiebijeenkomsten georganiseerd om de wensen en aandachtspunten vanuit de omgeving op te halen.” Meedenken en adviseren mag, meebeslissen niet. Op z’n vroegst zou er in 2024/2025 gebouwd kunnen worden, maar het kan door bezwaarprocedures anderhalf jaar uitlopen.

De raad van Zaanstad worstelde met het concept ‘startnotitie’ (zie onder) waardoor ze eigenlijk niet teveel eisen konden stellen. Na een lange discussie was de meerderheid het er over eens dat er woningen voor ouderen en jongeren zouden moeten kunnen komen (maar dat stond al gewoon in de Startnotitie). In de begeleidende brief spreekt wethouder René Tuijn (PvdA) trouwens over ‘verdichting’ (en dat betekent hoogbouw).

Gasfabriek

Het ‘gasfabriekterrein’ in Wormerveer is nu parkeerterrein. En er staat een gemeentelijk monument midden op dat terrein, de oude brandweerkazerne (foto boven). Het terrein is nooit officieel bedoeld als permanente parkeervoorziening maar omdat het al zo lang bestaat, moet de gemeente ook op zoek naar een alternatieve parkeerlocatie.

Zaanstad wil dat het een “nieuwe woonbuurt op een A-locatie” wordt. Ook particulier vastgoed aan de randen van het terrein moet in de ontwikkeling worden meegenomen. Er zijn kansen voor gezondheidscentrum met apotheek en een huisartsenpraktijk.

Het terrein is al eerder meegenomen in een aanvraag voor een woningbouwimpuls (Rijkssubsidie). Toen werd uitgegaan van 75 woningen met minimaal 50 procent betaalbare woningen, 30 procent wordt sociale huur. De gemeente denkt ook aan huisvesting voor jongeren onder de 28 jaar, jongeren met een (verstandelijke) beperking, kleine gezinnen en voorrang voor mensen met een ‘cruciaal beroep’. Aanbesteding zal niet eerder dan in 2025 zijn.

Startnotitie

Zaanstad heeft de beide ‘ideeën’ in een “Startnotitie voor het opstarten van de definitiefase voor de ontwikkeling” vastgelegd. Daarin staat “uitgangspunten en ambities die in de plantontwikkeling verder uitgewerkt dienen te worden” en de “uitgangspunten voor het communicatie- en participatieproces.” Niet alleen omwonenden moeten in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij de ontwikkeling, ook de raad moet vanaf het begin meedoen, maar die mag meer, ook ‘richting meegeven’. Geen overval met kant-en-klare plannen en veel ruimte voor inbreng en participatie. Althans, dat is de theorie. Van meebeslissen is in beide gevallen overigens geen sprake.

Toermalijnlocatie Marktstraat / Krommenieërpad
Kaart Gasfabriekterrein