De Belangengroep Nauerna (BGN) heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het op 20 juli 2017 vastgestelde bestemmingsplan Omgeving Nauerna.

Ze willen dat de Raad van State het besluit om het bestemmingsplan goed te keuren terugdraait. Het zou strijdig zijn met de afspraken die over het gebied zijn gemaakt, bovendien heeft de BGN te weinig tijd gehad om de plannen te bekijken.

De achtergrond is het touwtrekken rondom de uitbreiding van de vuilstort. Afvalzorg wilde ook na 2005 de vuilstort blijven gebruiken, de Belangengroep hield vast aan de afspraak dat er een recreatiepark zou moeten komen. Na enkele rechtszaken kreeg de Belangengroep grotendeels gelijk.

Afvalzorg mocht nog wel 2 miljoen kubieke meter alval storten en een bedrijfsterrein houden. Behalve Park Nauerna komt er ook een Park HoogTij, worden de Nauernase Venen beschermd, krijgt Nauerna molen De Paauw, een veilige inrichting van de dijkweg en een glasvezelnet.

De afspraken moeten “deugdelijk planologisch-ruimtelijk” verankerd worden in een nieuw bestemmingsplan. Volgens de BGN heeft Zaanstad dat plan in sneltreinvaart door de raad geloodst, zo snel dat enkele knelpunten niet met de gemeente besproken konden worden.

BGN ziet vier knelpunten:

  1. Buurtschap Nauerna wordt ten onrechte beschouwd als een gemengd gebied (wonen en bedrijvigheid) en niet als “een oude, rustieke en rustige buurtschap”, waardoor er meer geluid door de omringende industrie geproduceerd mag worden, “Zaanstad wekt de schijn dat economische belangen gaan boven belangen van burgers”
  2. In Park Nauerna is natuur onvoldoende als bestemming opgenomen; Zaanstad ziet het vooral als recreatiegebied, wat goedkoper is omdat dan “licht verontreinigde” grond gebruikt kan worden.
  3. De tijdelijke opslag van Afvalzorg mag nu tot 35 meter hoog, de BGN wil maximaal 20 meter.
  4. In Park HoogTij worden teveel water- en moeraszones beoogd volgens de BGN.

Hans Lalk van de BGN zegt overigens niet op een rechtszaak te wachten, hij komt liever via een gesprek tot een “bevredigende oplossing”.

De gemeente is om commentaar gevraagd maar heeft dat tot dusver niet geleverd.