Betonrand Engewormer eist dodelijk slachtoffer

De fietser die op 20 december ten val kwam toen hij de betonnen rand raakte van de fietsstrook in de Engewormer, is overleden in het ziekenhuis.

Dit wordt gemeld door het Dagblad Zaanstreek.

De 72-jarige fietser uit Landsmeer enige dagen in coma gelegen. Een week eerder was er al een 27-jarige Oostzaner gewond geraakt bij een val over de betonnen rand. Bij scheurde zijn milt en overweegt een schadeclaim bij de gemeente in te dienen.

Niet eerder klachten
De gemeente verwijderde de betonnen rand de dag na het ongeluk met de 72-jarige. De gemeente is verbaasd over de ophef:

Op de fietsstrook rijden dagelijks ca. 500 scholieren en de gemeente heeft sinds de herfstvakantie, toen de situatie is gewijzigd, niet eerder klachten gehad over deze fietssluis.

Dagelijks rijden tevens 3.500 auto’s per etmaal over deze weg en op 15 december j.l. is één melding gedaan door gezamenlijke bewoners dat het autoverkeer zich niet voldoende aan de voorrangsregeling houdt. Dit is voor de gemeente aanleiding geweest om zich te beraden over maatregelen om de situatie aan te passen.

Vorige week vrijdag [15 december] is bij de gemeente Wormerland een eerste incident over de veiligheidssituatie voor fietsers gemeld en zondagmorgen heeft het ongeluk met de wielrenner plaatsgevonden. De gemeente weet nog niet wat de precieze toedracht van het ongeluk is geweest, maar heeft besloten om uit voorzorg de fietssluis per direct te verwijderen.

kaart engewormer

Veilig
Wethouder Frans Saelman zegt in het persbericht: ‘We willen een zo veilig mogelijke verkeerssituatie voor alle verkeersdeelnemers en gaan de situatie opnieuw bekijken. Ik wens de betrokken wielrenner en zijn familie veel sterkte toe.”

De gemeente stelt dat het de inwoners zelf zijn geweest die om de verandering hebben gevraagd:

“De Engewormer is in de recente herfstvakantie heringericht met onder andere een fietssluis. Er was sprake van een gevaarlijke verkeerssituatie voor fietsers en de direct aangrenzende bewoners, omdat auto’s op dit smalle gedeelte elkaar in beide richtingen passeerden. De betrokken bewoners hebben lange tijd verzocht om de verkeerssituatie aan te passen.”

Aangepast persbericht
Bij het persbericht staat niet dat het een aangepaste versie is. In de eerste versie werd gesuggereerd dat de betonblokken in overleg met de Fietsersbond waren geplaatst. Die vroeg daarna om rectificatie aangezien ze zelfs gewaarschuwd hadden dat de blokken gevaar op konden leveren.

Het persbericht is dus wel aangepast (de verwijzing naar Fietsersbond is eruit gehaald), maar van een rectificatie is geen sprake.

Foute opstelling
De Fietsersbond is niet tevreden met de actie van de gemeenten, Sonja Puhl-Diehle van de Fietsersbond:

“Wij hebben hier geen bericht van gehad. Wij willen graag weten of ze de foute opstelling naar de Fietsersbond nog publiekelijk gaan erkennen. Wij hebben geen antwoord gehad van Saelman en ook niet van de gemeenteraad.”

Saelman: “onderzoek”
Wethouder Frans Saelman (VVD) is eerder om commentaar gevraagd. Hij liet toen weten dat “de zaak nog in onderzoek is” en dat de afdeling communicatie vanaf maandag (28 december) “verdere informatie kan verstrekken.

De Orkaan heeft hem opnieuw een mail gestuurd met de vraag waarom er niet echt is gerectificeerd en wat voor onderzoek het zal zijn (en door wie het wordt uitgevoerd en wanneer het openbaar wordt gemaakt).

fietspad enge wormer

Foto hierboven is van Sonja Puhl-Diehle van de Fietsersbond. Hieronder de situatie zoals die was voor de verandering.

engewormer streetview

UPDATE 28 december 2015

De gemeente Wormerland laat via een persbericht weten geen commentaar te geven.wormerland persbericht engewormerOm 19:30 op 28 december werd op de plek van het ongeluk een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • vaartje197

  arme familie moet je een familielid missen door een grove fout en nu moeten ze waarschijnlijk jarenlang procederen omdat de gemeente natuurlijk de schuld niet op zich neemt, zo duurt afscheid nemen wel erg lang, veel sterkte familie, ik hoop voor jullie dat de gemeente tot inkeer komt, maar dat zal wel ijdele hoop zijn

 • Rob

  Er is in de loop der jaren heel wat onderzoek gedaan naar het effect van verschillende soorten weginrichting op de verkeersveiligheid en uit dat onderzoek zijn diverse adviezen en richtlijnen naar voren gekomen. Hét kenniscentrum op dat gebied in Nederland is het CROW. Adviezen van het CROW worden ook verspreid naar wegbeheerders en daarom is het zo vreemd dat deze constructie is aangelegd door de gemeente Wormerland.

  Het fietspad (of fietssluis) is veel te smal om veilig door te komen. De normbreedte voor een fietspad in enkele richting is 2 meter en bij de verkeersdrukte die de gemeente meldt zou een nog bredere uitvoering wenselijk zijn. Het gebruik van opstaande trottoir- of betonranden wordt nadrukkelijk afgeraden, omdat die gevaarlijk zijn. Daar wordt al jaren (!) tegen gewaarschuwd.

  Het lijkt er dus heel sterk op dat er bewust voor een ongevalsverhogende weginrichting is gekozen. De gemeente heeft daarom heel wat uit te leggen.

 • Wietse

  Het lijkt er heel sterk op dat er zoveel mogelijk obstakels moesten komen om in een later stadium die dijk autovrij te krijgen. Fietsers waren ook een mooi obstakel, daarom ligt dat fietspad OP de dijk in plaats van ernaast.

  Er wordt aan alle kanten gedraaid en gelogen om de veranwoordelijkheid af te schuiven zo lijkt, zelfs de krant werkt er aan mee.

  http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/zaanstreek/article27672739.ece/Op-zoek-naar-bedenker-betonrand-Engewormer_?lref=SL_3

  De in het artikel genoemde keuze voor het bovendijkse fietspad is ingegeven door een aankomende dijkversterking die het onderdijkse fietspad onmogelijk maakte, en de kosten.

  Publieke bronnen zeggen echter wat anders.
  “De heer Saelman geeft aan dat met het HHNK is overeengekomen dat dijkverzwaring naar voren wordt gehaald bij de aanleg van onderdijks fietspad, met Stadsregio is afgesproken dat subsidie beschikbaar blijft tot en met 2016 wanneer dit jaar wordt begonnen werkzaamheden”.

  Uit:
  http://besluitvorming.wormerland.nl/Vergaderingen/Voorronde/2015/9

  En uit de woordelijke uitwerking van de besluitvorming komt helemaal niets terug over kosten, of over dijkverzwaring. Wel blijkt dat tijdens het nemen van het besluit men bijzonder slecht was voorbereid (fietsstrook of fietssuggestiestrook) en dat het door Fietserbond aangedragen bezwaar (extra kruising) de doorslag heeft gegeven.

  http://besluitvorming.wormerland.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/30-juni/22:15/Vaststelling-van-het-woordelijke-verslag-van-9-juni-2015-22-15-23-30/20150609-woordelijk-verslag-raadsvergadering-22-00-uur-1.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *