Bewoners Czaar Peterstraat zijn het zat…

Bewoners van de Czaar Peterstraat in de Russische Buurt in Zaandam ervaren veel overlast van fietsers, scooters, brommers, motoren en canta’s. Een bewoonster telde eens 45 eetkoeriers in de vooravond…

Buurtbewoners willen dat de gemeente daar wat aan gaat doen. Ze hielden een enquête in de buurt en gaan actievoeren.

De narigheid begon toen bij de herinrichting van de buurt de Czaar Peterstraat een doorgaande fietsroute werd. Een route die steeds ‘populairder’ wordt, zeker op marktdagen als de Rozengracht is afgesloten en door de afsluiting van de Dam. Dat het ’thuisbestellen’ van pizza’s, dönner en andere snacks in opmars is, gaat ook niet ongemerkt aan de buurt voorbij.

De voortrazende brommers en scooters veroorzaken ongelukken en overlast, volgens bewoners is zo’n doorgaande route helemaal niet toegestaan op een woonerf.

In de Czaar Peterstraat zijn 57 enquêteformulieren verspreid waarvan er 30 zijn terug ontvangen (het is vakantie). Uitkomst: 100% vindt hardrijdende scooters, brommers, fietsers en andere voertuigen een probleem

Foto boven: de ‘slinger’ in de Czaar Peterstraat, een bron van narigheid volgens bewoners, onder de raamaffiches. Onder de foto’s het volledige persbericht van de bewoners.

Bewoners Czaar Peterstraat zijn ‘nieuwe’ herprofilering al vier jaar meer dan zat! (Persbericht 1:1)

Wij, bewoners van de Czaar Peterstraat, zijn het zat! Onze straat is gelegen in een woonerf en de gemeente heeft er een doorgaande route in gemaakt. Dit is tegen de regelgeving hierover, de RVV 1990. Een fietsslinger, jaja, wij hebben het eerste fietsslinger fiasco, zogenaamd voor fietsers maar er rijden scooters, brommers, motoren, cantawagens en gewone wagens doorheen. Een bewoonster telde eens 45 eetkoeriers in de vooravond!

De situatie is ontstaan na de herprofilering van het wegdek, vroeger moest je sowieso afstappen en twee hekken door. Nu gebeuren er ongelukken met mensen en dieren want er wordt voor de slinger nauwelijks afgeremd door alle thuisbezorgdkoeriers, brommers, scooters enz. Geluidsoverlast van scheurende brommertjes overdag en ’s nachts, auto’s met schade, de gemeente is hiervan op de hoogte maar verandert de situatie tot op heden niet.

Ook bizar in de straat, verschillende maten parkeervakken, varkensruggen die nergens op slaan, rare fiets op- en afritjes, geen juiste bebording waardoor het aan de ene kant een (woon)erf is maar aan de andere kant zijn ‘verkeerde’ borden gebruikt zodat het een doorgaande route is geworden voor fietsers en bromfietsers. Daarnaast ook schade aan auto’s omdat de bocht voor de HVC auto bijvoorbeeld veel te krap is. Als je er niet zoveel last van had was het een slapstick.

We hebben iedereen geïnformeerd, er is een evaluatie geweest met de gemeente, maar dat was meer omdat de gemeente de procedure goed moest afsluiten, althans zo leek het. Er is mediation ingezet, maar dat werd gedaan door medewerkers van de gemeente. Met als gevolg grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid en met een zeer onduidelijke uitkomst, op één ding na: iedereen is nog steeds ontevreden over de ontstane situatie. Inmiddels is ook de ombudsman ingeschakeld om naar het proces te kijken . Dit zie je eigenlijk gewoon terug in de antwoorden van de enquête, hoe goed heb je het gedaan als 100 % van de respondenten de nieuwe situatie als een probleem ervaart.

Wat rest ons nog, anders dan actievoeren. We beginnen subtiel, heel veel bewoners hebben toegezegd vanaf de 16e het woonerfpostertje op het raam te plakken, we hebben eigen verkeersborden gemaakt, want ja de gemeente herstelt de fouten maar niet en wil niet handhaven. Daarom beraden we ons ook op volgende acties. Het is heel vervelend dat we tot deze acties gedwongen worden, maar de gemeente laat niets van zich horen anders dan dat zij ons aan het lijntje houden door te zeggen dat er contact met ons wordt opgenomen, zonder daarbij, flauw gezegd, een jaartal te noemen. Een buurtbewoner wacht namelijk al vanaf 7 december op contact.

De gemeente gaf aan dat de vermaledijde fietsslinger op verzoek van de fietsersbond is gemaakt, maar laatstgenoemde zegt dat ze alleen akkoord hebben gegeven op het ontwerp, van hun lag er geen verzoek. Overigens bleek op zo’n informatieavond dat de fietsersbond niet eens wist dat een doorgaande route niet op zo’n erf mocht! Tsja gemeente, had maar liever naar bewoners geluisterd, nu zitten we met dit soort rariteiten.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Judith Friso

  Ja, fietskoeriers en -brommers, ware terreur in het centrum. Wanneer wordt daar eens iets tegen gedaan? Je bent je leven niet zeker als je tussen 6 en 8 een boodschap wilt doen. Hoeveel agenten zijn er eigenlijk in Zaandam?? Ik kan me niet heugen er ooit een gezien te hebben. Dit is een serieuze vraag: wat doen “echte” agenten eigenlijk voor werk?

  • Eelco Aartsen

   Mee eens dat de koeriers voor veel overlast zorgen in het centrum. Ze rijden te hard en maken te veel lawaai (de brommers dan). Het hele ‘fietsverbod op de Dam’ was volgens mij ook voornamelijk vanwege deze koeriers.

   We hebben (voor zover ik weet) twee wijkagenten. Hoewel ik niet vind dat je ze zo mag noemen. Ze zijn namelijk oproepbaar voor calamiteiten buiten onze wijk. Daarom moeten ze dichtbij (lees in) de auto blijven omdat het anders te lang duurt voor ze ter plekke zijn. Echt wijkagenten hebben we dus niet en doordat ze bijna altijd in de auto zitten zijn ze ook niet of nauwelijks zichtbaar.

 • Eymert Reidinga

  4 april 2019 een bijeenkomst geweest met gemeente inclusief bewoners, wijkmanager, projectleider en mediators van de gemeente. Na een rondgang door de czaarpeterstraat hebben bewoners een aantal oplossing mogelijkheden geopperd. Deze werden tijdens de bijeenkomst in school de dijk verder besproken.
  Wij (bewoners) zouden na twee weken te horen krijgen wat de gemeente zou gaan doen. Echter in November 2019 heb ik projectleider gevraagd of wij nog wat kregen te horen, deze verwees mij naar de wijkmanager. Daar heb ik op 30 November mailcontact mee gehad waarbij hij graag met mij en mijn buurman wilde overleggen omtrent reactie naar de buurt. Ik vond dat een prima plan, maar helaas tot de dag van vandaag nog steeds geen reactie. Gelukkig heb ik die mailwisseling nog wel.

 • Valentijn Sessink

  De route was door Zaanstad uitdrukkelijk alléén bedoeld voor fietsers tijdens marktdagen en juist niet als doorgaande route. Juist daarom zit bijvoorbeeld die slinger er halverwege in. Ook de bloembakken bij de Czarinastraat en het rare hoekje bij Rustenburg zijn als een soort ontmoediging aangelegd.
  Wat er nodig is, is regelmatig een avondje boetes uitdelen. En vooraf misschien de bezorgdiensten inlichten – de baas zit vast niet te wachten op een prent. De route langs de Rozengracht is voor die brommers precies even lang.
  Overigens is er natuurlijk wél een serieus probleem op marktdagen: brommers moeten volgens mij helemaal over de Hogendijk omrijden om vanaf de Beatrixbrug op Rustenburg (of zelfs op de Westzijde) te komen…

 • Eymert Reidinga

  Valentijn, die boete’s uitdelen dat is inderdaad ook een deel van het probleem, afgezien vanwege het feit dat het verkeerstechnisch niet kan om in een woonerf want dat is de Russische buurt geen fietspaden kan aanleggen.
  Op moment is het ook weer bal met auto’s die door het fietsgedeelte gaan. Mede veroorzaakt door het afsluiten van de Czarinastraat, als je aan de oost kant staat met je auto en wilt naar de westkant dan moet je via de Den Uilbrug of Westzijde stationstraat en na 12 uur via de van Goghweg.
  Handhaven is een vies woord lijkt wel de marktsteeg is voetgangers gebied maar ook hier gaat jong en oud fietsend en met scooters rijdend doorheen.

 • Kitty Awondatu

  Het is diep triest dat 100% van de bewoners die de enquête hebben ingevuld ONTEVREDEN zijn met deze nieuwe herprofilering. De gemeente neemt ons niet serieus.

 • Kaspar Koolstra

  De huidige situatie is een enorme vooruitgang in vergelijking met de oude situatie. Er is nu op marktdagen een redelijk alternatief voor fietsers die ook toegankelijk is voor fietsers met aanhanger en invalidenvoertuigen. De inrichting is ook duidelijk die van een erf en niet van een doorgaande (fiets)route, wat geen onduidelijkheid schept. De oostelijke uitrit is wel vreemd vormgegeven (maar dat draagt wel weer bij aan het beeld van een alternatieve, niet doorgaande fietsroute).

  Het probleem met maaltijdbezorgers is een breder probleem op deze route (en meer nog op de Rozengracht), maar iedere oplossing die krap genoeg is om scooters te weren, weert ook mindervaliden, bakfietsen etc. – om maar te zwijgen van het gevaar voor de verkeersveiligheid van paaltjes, schaarhekken e.d. Alleen het verkleinen van de markt om een fiets/bromfietsroute open te houden zou daarvoor m.i. een oplossing zijn, maar of we dat nu moeten willen?

  De oplossing is echter inderdaad wel krap, ook voor een erf. Heeft de gemeente destijds de optie voorgelegd aan de bewoners om het aantal parkeerplaatsen te verminderen? Want het lijkt er nu op dat de gemeente de bewoners te vriend heeft proberen te houden door zo veel mogelijk parkeerplaatsen in een te beperkte ruimte te willen proppen.

 • Kitty Awondatu

  Het is voor fietsers en brommers toegankelijker maar dit is ook voor hen geen vooruitgang. Het is een stuk onveiliger geworden, fietsers en brommers rijden er beiden maar kunnen elkaar niet goed passeren. Daarbij, worden erven ingericht om passanten te plezieren? Dat is bizar. De fietsersbond is een sterke lobbyist, echter zij geven adviezen, de gemeente hoeft dit niet op te volgen en zou daar ook kritischer op mogen zijn. Beter had het geweest als men naar de Rozengracht of zelfs de Vinkenstraat wordt geleid. Dat zijn doorgaande routes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *