Bewoners Evertsenstraat: Toermalijn-plan (beetje) aanpassen en meer onderzoek

Bewoners van de Evertsenstraat in Wormerveer die in de buurt van het nieuwbouwplan Toermalijn wonen, vinden dat de huizen die daar komen te hoog worden. Bij een maximale hoogte van meer dan 14 meter steken ze bijvoorbeeld ver boven de huizen aan hun straat uit.

Ook zijn ze bang dat het ‘idyllische karakter’ van hun doodlopende straatje verstoord gaat worden door het vele fiets- en autoverkeer. Vooral kerende auto’s zouden gevaarlijke situaties kunnen opleveren.

Dat blijkt uit de zienswijzen (bezwaarschriften) die bewoners aan de gemeenteraad van Zaanstad hebben gestuurd. Ondanks dat in de brieven op geen enkele wijze gevraagd worden om ze geheim te houden heeft Zaanstad ze niet openbaar gemaakt vanwege privacy-redenen. DZ en POV hebben inmiddels bezwaar tegen deze geheimhouding gemaakt bij B&W en griffie.

UPDATE: Zaanstad heeft inmiddels de brieven (geanonimiseerd) openbaar gemaakt.

De Orkaan heeft inmiddels via een andere weg ook de beschikking over de brieven gekregen. Ze zijn keurig opgesteld en bevatten ook veel waardering voor de plannen en de procedure. Zo zijn bewoners blij met het extra bruggetje bij de Ruijterkade en het voetpad achter de woningen tussen de Toermaiijn en de Evertsenstraat: “Allereerst willen wij graag laten weten dat de plannen er in grote lijnen goed uitzien.”

Trillingsvrij heien

Bewoners zijn wel bang dat de wijziging van het grondwaterpeil nadelige gevolgen kan hebben voor hun woningen die veelal in de jaren dertig zijn gebouwd en op korte houten palen staan. Ook pleiten ze voor trillingsvrij heien omdat volgens hen aangetoond is dat hun woningen schade op kunnen lopen als er gewoon geheid wordt. In een mail die bewoners hebben ontvangen heeft Zaanstad overigens in juni 2018 al zo’n onderzoek toegezegd.

Er zijn zorgen bij bewoners van de Evertsenstraat over de grote hoeveel kinderen die of fietsend komen of met de auto zullen worden gebracht. Hun straat loopt dood waardoor het snel een chaos kan worden met kerende auto’s. Ze vragen om een verkeersanalyse en een extra ontsluiting(sbrug) aan De Ruyterkade.

“het is ons inziens een enorme aantasting van het idyllische rustige karakter van dit voor autoverkeer doodlopende straatje.”

Onder: Evertsenstraat Wormerveer (Google Streeview), daaronder een kaart van het gebied met onder de Evertsenstraat, links de De Ruyterkade en rechts het Noordeinde die het plangebied begrenzen.

De kaart (klik voor grotere versie)

Deel dit artikel:

Een reactie

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *