Bewoners van Oud-Zaandijk proberen te voorkomen dat het beschermde dorpsgezicht de Gortershoek wordt aangetast door de bouw van een appartementencomplex van 16 woningen op het terrein van voorheen Koning & Boeke (later notariskantoor Moesker.)

Een Amsterdamse projectontwikkelaar wil het perceel Lagedijk 31 slopen om er nieuwbouw ‘in historiserende stijl’ te realiseren. De projectontwikkelaar zegt dat het om jongerenhuisvesting en “levens-bestendige woningen” gaat.

De omwonenden die zich hebben verenigd in de Stichting cultuurhistorische belangen (van de) Lagedijk en stellen dat zij geen tegenstanders zijn van de sloop van wat wel in de volksmond Het Aquarium van de Lagedijk wordt genoemd.

De Stichting zegt in een persbericht:

“De boosheid en verontwaardiging van de bewoners richt zich niet zozeer tegen de projectontwikkelaar als wel tegen de Gemeente Zaanstad die dreigt akkoord te gaan met de bouw van een megalomaan complex tegenover de bekende rijksmonumenten: het Honig Breethuis en het Weefhuis (met de bijbehorende Beeldentuin).

Daarmee handelt de gemeente volledig in strijd met haar eigen beleid en regelgeving omdat het bouwplan afwijkt van veel voorwaarden die gelden in het bestemmingsplan van het beschermd dorpsgezicht.”

De projectontwikkelaar zou een pand van 11 meter hoog willen bouwen wat meteen het hoogste pand in het dorp zou worden (op de Zaandijkerkerk na).

“De gemeente heeft recentelijk nog het bestemmingsplan voor de Gortershoek en de Zaanse Schans vastgesteld en dreigt nu, onder het mom van woningschaarste, akkoord te gaan met de plannen die regelrecht in strijd zijn met dit bestemmingsplan!”

Ook vrezen bewoners dat de parkeerdruk sterk toeneemt:

“Overdag weten namelijk veel toeristen de hoge parkeerkosten die de Zaanse Schans heft te omzeilen door gratis op de dijk te parkeren. De realisatie van het appartementencomplex zal deze druk, nog verder doen toenemen.”

De bewoners van de Lagedijk wil nieuwbouw “die passend in het beschermd dorpsgezicht is”. Eén van de bewoners:

“Deze buurt is ruim 500 jaar oud en één van de weinige nog karakteristieke stukjes Zaanstreek met grotere woningen aan de Zaanzijde en kleinere aan de polderzijde. Met de komst van dit massieve complex aan de polderzijde wordt de deze historische bebouwing geweld aangedaan. De fout die een halve een geleden gemaakt is door het bouwen van het Aquarium in opdracht van Koning & Boeke dient niet opnieuw gemaakt te worden door een gemeente die slecht zijn eigen beleid, regels en afspraken kent.”

De Orkaan besteedde eerder een aflevering van De Geveltoerist aan het pand. van Koning & Boeke. Dit stond er vroeger:

k&b in 1953

k&b in 1974