Bewoners Westerwatering: “handen af van onze groenstrook”

Een groot deel van de bewoners van woningen aan de rand van Westerwatering in Zaandam wil geen herinrichting van de groenstrook tussen de wijk en het Westerwindpad.

Zij willen Zaanstad houden aan de belofte dat als de meerderheid van de bewoners tegen is, er geen herinrichting komt. Morgenavond zetten ze hun wensen kracht bij tijdens het Zaanstad Beraad.

De zaak sleept al sinds de zomer van 2017. Bewoner G. van Ommeren schreef over de procedure brieven aan B&W en de raad. B&W beantwoorde zijn brief niet maar bood daar later excuses voor aan. De brief aan de raad werd pas na enige tijd openbaar gemaakt.

Van Ommeren en andere bewoners zijn niet alleen tegen de herinrichting van de groenstrook – ze zijn bang dat er een hangplek voor jongeren komt – maar hebben ook problemen met de aanpak van de gemeente. Volgens hen houdt Zaanstad zich niet aan de afspraken.

Het  ingenieursbureau van Zaanstad heeft plannen ontwikkeld voor herinrichting van de groenstrook tussen het Westerwindpad en de woningen aan de rand van Westerwatering. Na inloopavonden die Zaanstad organiseerde, blijven veel bewoners tegen de plannen. (Zaanstad wil de herinrichting omdat de groenstrook ‘eentonig’ zou zijn, volgens de gemeente waren de meeste inwoners overigens voor herinrichting.)

Een delegatie van bewoners heeft op 16 juli 2018 wethouder Slegers een petitie overhandigd over de groenstrook met als tekst “Handen af van onze groenstrook”.

Nuloptie

Volgens de indieners wordt duidelijk dat “ruim 90% van de ongeveer 300 bewoners langs genoemde groenstrook, deze wil laten zoals hij is en gaan dus voor de nuloptie.”

Uit overleg met de wijkwethouder (Gerard Ram) en de wijkmanager wordt de volgende passage geciteerd:

“Positief is vooral dat de bewoners inspraak krijgen, als er geen behoefte is dan is er ook een nuloptie en gebeurt er niks.”

Tijdens de tweede inloopavond van 29 mei 2018 is volgens de bewoners nog eens nadrukkelijk gevraagd naar deze nuloptie. De projectleider, de heer Van Jaarsveld, heeft daarop geantwoord: “dat de plannen niet doorgaan als de meerderheid het niet wil.”

Volgens de bewoners zijn de meningen gepeild:

“en is duidelijk dat 90,21% van genoemde bewoners gaat voor de nuloptie. De bewoners gaan er nu van uit dat de planontwikkeling c.a. hiermee dus stopt.”

Beloftes niet nagekomen

Tot grote verbazing van bewoners heeft het ingenieursbureau op een 3e bewonersavond van woensdag 19 september 2018 een ‘bijgesteld Voorlopig Ontwerp’ toegelicht: “Heldere beloftes over een aangeboden nuloptie worden dus niet nagekomen.”

Daarom gaat de initiatiefgroep die de petitie heeft aangeboden inspreken bij het Zaanstad Beraad:

“Bewoners die tweemaal een nuloptie werd aangeboden en met een overduidelijke Petitie aangeven aan de gestelde voorwaarden te voldoen, willen serieus genomen worden en niet geconfronteerd worden met weer opnieuw bijgestelde plannen.”

De inspraak is om 19:00 in het Stadhuis van Zaanstad.

Foto: Google Streetview

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Yvonne Valk

  Waarom is luisteren naar de burgers zo moeilijk. Vorig jaar kregen wij een brief van de gemeente: “Het groen naast uw huis kunnen we niet meer onderhouden. Geld is op” We kregen drie mogelijkheden: 1) Kopen. 2) Zelf onderhouden. 3) Alles kaal en gras. Is er nu ineens wel geld voor nog een keer aanleg Westenwindpad ??? Wie gaat dat onderhouden? Als de bewoners het niet nodig vinden: laat het dan zo.
  Heeft het eigenlijk wel zin dat ik vanavond naar Bertrand Russell ga? “Ze”luisteren toch niet.

 • Jaap

  Hebben ze nou bij Zaanstad niks beter te doen / geld teveel?
  Hoezo eentonig ? Een grasstrook, een mooi pad en dan nog veeel meer gras, zover je kunt kijken.
  Is te hopen dat ze het niet in hun hoofd halen die prachtige weilanden ook te gaan herinrichten.
  Dan weet ik nog wel een paar onderhoudsprojecten buiten Zaandam waar dat geld aan uitgegeven kan worden.

 • Fred

  Maak er uit renzone voor de honden van en blijf het net als nu elke 2 weken maaien. want dat is blijkbaar niet nodig op honden uitrenzone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *