Bewonerscommissie Provily Slibkuil fel tegen bouwplannen

Omwonenden van het bouwplan Provily Slibkuil in Krommenie beschuldigen Zaanstad en bouwer AM van het niet nakomen van afspraken bij de totstandkoming van het bouwplan.

De plannen zijn ‘zeer ongewenst’ en in strijd met de toezeggingen van de gemeente. Bouwer AM zou nauwelijks wijzigingen in de bouwplannen hebben aangebracht.

Dat blijkt uit een brief die de Bewonerscommissie onlangs naar de raad van Zaanstad stuurde. B&W hield de brief geheim maar de bewoners maakten vervolgens zelf de brief openbaar.

De bouw en het maken van plannen voor het gebied zou een schoolvoorbeeld van geslaagde participatie moet worden maar is uitgelopen op een keiharde confrontatie. Bewoners zijn slecht te spreken over de geheimhoudings-overeenkomst die ze moesten tekenen (met boeteclausule van maximaal € 50.000).

Volgens omwonenden stelt Zaanstad de situatie als ‘onwaarachtig rooskleurig’ voor. Er is helemaal geen ‘unieke samenwerking’ tussen bewoners, AM en gemeente. Ze schrijven dat ambtenaren en bestuurders ‘schokkend’ gedrag hebben vertoond tijdens het ‘participatietraject’.

De plannen zijn wat de bewoners van Militaireweg betreft ‘onverteerbaar’. Het gaat daarbij vooral over de nieuwbouw die vlakbij de oude bebouwing komt en de plek van de ontsluitingsweg en bijbehorende brug. AM heeft slechts een pad versmald en verlaagd, alle andere suggesties zijn niet opgevolgd volgens de commissie.

Er komt nu een brug voor nrs. 113, 114 en 115 van Militaireweg terwijl 120, 121, 158 en 159 nieuwbouw vlakbij hun huis krijgen.

Brug Kerksloot

Toezeggingen over verplaatsing van woningen en geen brug over de Kerksloot te bouwen maar ontsluiting via de Komarowlaan te laten plaatsvinden zijn niet nagekomen. Die afspraak over de brug zou op voorspraak van Zaanstad geheim worden gehouden. Aan het eind van het proces bleek dat de brug toch gewoon over de Kerksloot komt. Een brug op een andere plek zou Zaanstad € 900.000 kosten. AM en Zaanstad overleggen nu over de zaak (zonder aanwezigheid van bewoners).

De bewoners voelen zich ‘geschoffeerd’ door Zaanstad vanwege het niet nakomen van afspraken. Dat Zaanstad stelt dat alle punten van de bewoners (‘op één na) zijn ingewilligd en dat de participatie succesvol is geweest, doet de deur dicht:

“We hebben er amper woorden voor, en zeker geen nette, wat dat schrijven bij ons teweeg heeft gebracht. Het is niet waar en de toon van de brief staat in schril contrast met de werkelijkheid.”

Om ongewenste schaduwwerking tegen te gaan werd één woning een klein stukje verplaats. Volstrekt onvoldoende volgens bewoners.

Waarom de brief door de gemeente niet openbaar is gemaakt is wel duidelijk: er worden daarin tal van ambtenaren (procesmanagers, projectleiders, grondzaken, verkeer) en medewerkers van AM met name genoemd.


Donderdag 9 mei, om 19:00, praat het Zaanstad Beraad over het bouwplan met de bewonerscommissie Provily Slibkuil, dan wordt ook de petitie met de bezwaren overhandigd. De bijeenkomst is het Stadhuis en duurt tot 19:30.

UPDATE: de bezwaren die tijdens de bijeenkomst worden toegelicht komen van andere bezwaarmakers en betreffen niet de bewonerscommissie.

Zaanstad ontkent dat er toezeggingen zijn gedaan over de verplaatsen van de brug.


Bekijk hier de stand van zaken bij alle ‘snelle’ projecten in maart / mei 2019. en hier alle artikelen over Provily Slibkuil.

Deel dit artikel:

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *