Cacao-verwerker Cargill (Gerkens) in Wormer heeft bezwaren tegen de bouwplannen aan het Noordeinde in Wormerveer. Daar moeten zo’n 100 woningen komen en de nieuwe basisschool De Toermalijn.

Volgens Cargill stinkt het bedrijf (samen met haar buren) harder dan Zaanstad suggereert en wordt er veel lawaai gemaakt.

Cargill vreest dat de bouw van woningen en een school “zal leiden tot een onaanvaardbare beperking van haar bedrijfsvoering, de daarvoor bestaande milieuruimte en haar uitbreidingsmogelijkheden.”

Het Ontwerpbestemmingsplan en Ontwerpbesluit getuigen volgens Cargill “van een onjuiste dan wel onvolledige voorstelling van zaken ten aanzien van (de effecten van) de bedrijfsvoering van Cargill, met name waar het de te verwachte geluid- en geurbelasting betreft.”

Zaanstad baseert zich volgens Cargill op verouderde gegevens (2007) en zou ook geen rekening hebben gehouden met andere bedrijven aan de overkant van de Zaan.

Nieuwe bewoners moeten volgens het bedrijf “te alle tijden hun ramen en deuren gesloten houden en tijdig de geurfilter vervangen” wat niet op een prettige leefomgeving duidt. Het bedrijf verwacht dat mensen die nieuw in dat gebied komen wonen en niet gewend zijn aan de Zaanse ‘geurtjes’ daar ook meer klachten over zullen indienen dan de huidige bewoners.

Cargill diende de zienswijze al ruim twee weken geleden in, maar deze werd toen door Zaanstad niet openbaar gemaakt.

Foto (Google Streetview) van het Cargill-complex vanaf het Noordeinde in Wormerveer.