De biomassacentrale die op dit moment gebouwd wordt tussen het sportveld van het Pascal College en de Gouw is helemaal niet goed voor het milieu.

De verbranding van hout zorgt voor extra opwarming van de aarde, er komen mogelijk schadelijke stoffen naar buiten en de luchtkwaliteit in de buurt zal verslechteren omdat de schoorsteen te laag is.

Dat is de uitkomst van een onderzoek dat Democratisch Zaanstad heeft laten uitvoeren door bureau MOB uit Nijmegen. Volgens onderzoeker drs. Johan G. Vollenbroek wordt de uitstoot van schadelijke stoffen niet of onvoldoende onderkend. De oude afvalverbrandingsinstallatie van HVC in Alkmaar stoot minder zwaveloxiden en stikstofoxiden uit, ook de Alkmaarse biomassacentrale is schoner:

“De ruim tien jaar oude biomassacentrale van HVC in Alkmaar presteert vele malen beter dan deze nieuwe installatie van Bio Forte (…) Omwonenden maken zich terecht zorgen over de komst van deze biomassacentrale.”

Ook vraagt Vollenbroek zich af waarom er geen natuurvergunning (vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming) is, iets waarvoor overigens niet Zaanstad maar de provincie verantwoordelijk is. Dat is volgens hem alleen al nodig omdat in 2018 de plannen voor de centrale zijn aangepast. Vollenbroek constateert:

“Het is dus zeer de vraag of de biomassacentrale wel zal mogen gaan opstarten als de bouw gereed is.”

Vollenbroek stelt voor om de vergunningnormen aan te passen en een veel lagere ‘stofnorm’ te eisen, de schoorsteen zou minimaal 70 meter moeten zijn (nu 20 meter).

De brief van MOB is nog niet in het Raads Informatie Systeem opgenomen, maar je kan hem ook hier downloaden (pdf).

Foto boven: voetpad langs de Gouw bij Pascal Collega afgesloten wegens de bouw van de biomassacentrale. Onder: ook het fietspad achter het ZMC is afgesloten, hier wordt het warmtenet aangelegd dat op de biomassacentrale wordt aangesloten. Over die centrale maakte De Orkaan eerder deze radio-uitzending.

UPDATE: onder de podcast de reactie van wethouder Hans Krieger.

 

Wethouder Hans Krieger zei op 28 maart het volgende in de raad:

“Dit rapport schetst een onjuist beeld van de feitelijke situatie. Als wethouder RO en milieu wil ik het beeld dat hierdoor bij u misschien is ontstaan corrigeren op een manier die recht doet aan de werkelijkheid. Ook de media heeft op geen enkele wijze aan wederhoor gedaan en de suggesties van het rapport klakkeloos overgenomen, zonder enige vorm van kritiek. En dat terwijl dat wel nodig was.”

Bekijk hier de volledige tekst::Statement Hans Krieger naar aanleiding van rapport over biomassacentrale in Zaandam