Brief Raad van State over Noordeinde/Toermalijn #GEHEIM

De Raad van State stuurde een brief aan de gemeente Zaanstad over het bestemmingsplan Noordeinde in Wormerveer.

Wat erin staat weten we niet, maar we gokken dat het geen liefdesbrief is of de toestemming om te mogen bouwen. Zaanstad maakte de brief namelijk geheim.

Over het algemeen worden brieven geheim / vertrouwelijk / besloten / niet openbaar gemaakt omdat er persoonlijke gegevens in staan die privacy-gevoeiig zouden zijn. Nu wordt echter volstaan met de mededeling:

“bijgevoegd document bevat vertrouwelijke gegevens en is voor de raadsleden te raadplegen via het besloten RIS”.

Op het terrein zou basisschool De Toermalijn moeten komen en ongeveer 100 woningen.

De belangrijkste bezwaarmaker was de Wormerse cacaoverwerker Cargill die vreesde dat de bouw:

“zal leiden tot een onaanvaardbare beperking van haar bedrijfsvoering, de daarvoor bestaande milieuruimte en haar uitbreidingsmogelijkheden.”

De plannen getuigden volgens Cargill “van een onjuiste dan wel onvolledige voorstelling van zaken ten aanzien van (de effecten van) de bedrijfsvoering van Cargill, met name waar het de te verwachte geluid- en geurbelasting betreft.” Zaanstad baseerde zich volgens Cargill ook op verouderde gegevens (2007).

Deze zienswijze van Cargill werd vorige jaar februari door Zaanstad ook niet meteen openbaar gemaakt.

(UPDATE: wat er geheim aan het stuk is snappen we niet goed. Het is niet meer dan de aankondiging dat er een procedure is gestart door de Raad van State tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan en de vraag of Zaanstad de stukken op wil sturen. De naam van een van de bezwaarmakers wordt genoemd maar die had weggelakt kunnen worden. Die naam wordt overigens bij de procedure gewoon door de RvS bekend  gemaakt.)


Zaanstad heeft er een gewoonte van gemaakt om brieven die aan de raad gestuurd worden en waarin persoonsgegevens voorkomen of andere zaken die men niet openbaar wil maken geheim te maken (‘niet openbaar’ noemen ze dat zelf).

De Orkaan vindt dat een een principieel onjuiste gang van zaken. De gemeenteraad is een openbaar lichaam en brieven aan de raad zijn in principe openbaar. Geheimhouding geldt alleen voor zaken die volgens de Wet Openbaarheid Bestuur niet openbaar gemaakt kunnen worden.

De AVG (privacy-wetgeving) kan alleen een rol spelen als het om namen of adressen gaat, en zelfs dat is de vraag. Als mensen hun naam en hun klacht niet openbaar willen maken, moeten ze geen brief aan de gemeenteraad sturen. Daar is – voor zover wij weten – in Nederland ook nooit een rechtszaak over geweest. Bovendien doet het briefschrijvers tekort, anderen zijn niet op de hoogte van hun klacht, in de gemeenteraad kan er moeilijk over geheime documenten gepraat worden en de media kunnen er maar beperkt aandacht aan besteden, de inhoud van de klacht blijft immers geheim.

Deel dit artikel:

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *