Bomen Leeghwaterweg even veilig, NH: “proces niet wenselijk verlopen”

Bij de aanvraag om 40 bomen langs de Leeghwaterweg bij de Zaanse Schans te kappen is ten onrechte geen goedkeuring van de Provincie gevraagd.

Ook is er geen ‘natuurtoets’ uitgevoerd. Zo’n onderzoek is nodig omdat de bomen grenzen aan het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder. Daar kunnen beschermde diersoorten zoals de Noordse woelmuis en de meervleermuis voorkomen.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van vragen van Jaap Hollebeek (Partij voor de Dieren) en Remine Alberts (SP) over de kap van 40 populieren langs de Leeghwaterweg (N515) aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

‘Niet wenselijk’

Bij een boomveiligheidscontrole (VTA) waaruit blijkt dat er bomen gekapt moeten worden, is het volgens de Provincie:

“wel gebruikelijk dat dit ter goedkeuring aan de provincie wordt voorgelegd. Dit is na de VTA bij de bomen langs de Leeghwaterweg niet gebeurd. De aannemer heeft direct een kapvergunningsaanvraag ingediend. Het proces is helaas niet wenselijk verlopen.”

De problemen bij de bomen zijn volgens de Provincie de kans op takbreuk. vanwege een “vermindering van de vitaliteit”. Takbreuk van zware takken heeft mogelijk ernstige gevolgen voor de weggebruiker aldus de Provincie.

“Om dit risico weg te nemen, is het helaas noodzakelijk om de bomen te kappen. Gezien het gebruik van deze weg (fietsers, wandelaars en toeristen) is het advies hierbij geweest om de bomenrij in zijn geheel te rooien.

Risico of attentie?

Er zijn ‘risicobomen’ en ‘attentiebomen’:

“Bomen die een direct gevaar voor de (verkeers)veiligheid vormen (de risicobomen) moeten gekapt worden, mits er wel een quickscan/natuurtoets aanwezig is. De zogenaamde attentiebomen mogen (ondanks een eventuele kapvergunning) pas gekapt worden na de natuurtoets en/of een ontheffing Wet natuurbescherming.”

De bomen langs de Leegwaterwaterweg worden allemaal (op één zieke boom na) beschouwd als ‘minder vitaal’. Daarmee zouden het attentiebomen zijn.

Indien de gebiedsaannemer bij een attentieboom wil overgaan tot kap, legt hij dit voor aan de provincie. Zo kan overwogen en onderzocht worden of de bomen nog vitaal genoeg zijn om bijvoorbeeld gefaseerd te worden vervangen. Bij de bomen aan de Leeghwaterweg is er geen overleg met de provincie geweest en heeft de aannemer direct een kapvergunningsaanvraag ingediend.

Maar de Provincie schrijft ook dat op basis van een ecologische quickscan moet worden beoordeeld welke ‘risicobomen’ direct gekapt moeten worden.

Dood of ziek

Zaanstad gaf de omgevingsvergunning voor de kap af omdat de bomen ‘dood of ziek’ zouden zijn (wat dus niet het geval was). Kans op het afbreken van takken is nadrukkelijk uitgesloten in het Bomenbeleidsplan van Zaanstad als reden voor kap.

De ecologische quickscan en de natuurtoets worden nu uitgevoerd. VolkerInfra kan dan namens de provincie een ‘aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming’ indienen. Zaanstad heeft in de kapvergunning (die dus al verleend is) de voorwaarde opgenomen dat voorafgaand aan de kap de bepalingen uit de Wet Natuurbescherming met betrekking tot beschermde planten en inheemse diersoorten moeten worden gerespecteerd.

De Provincie antwoordt op de vragen dat er pas gekapt wordt na afstemming met Zaanstad en alleen als ontheffing/vergunning Wnb is ontvangen. Het eind van de brief is onheilspellend op langere termijn:

“Tevens heeft de provincie besloten op basis van diverse gesprekken met de gemeente Zaanstad, naar aanleiding van de ingekomen bezwaren, nader te onderzoeken of de kap van de bomen gefaseerd kan worden uitgevoerd.”

Gekapt wordt er, maar dus niet meteen. Tegen de verleende kapvergunning is inmiddels bezwaar aangetekend. Komende week is er een zitting over de zaak bij Zaanstad.

Lees hier alles over de kap aan de Leeghwaterweg.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Marcel van Kampenhout

  Wat bijzonder, dat fietsers volgens het rapport een risico lopen, terwijl het fietspad aan de overzijde van de weg ligt. Mij klinkt het in de oren, alsof het bedrijf flink naar zichzelf toe heeft geschreven. Dat levert namelijk een klus op.

  • De Orkaan

   Sterker nog: ook toeristen kunnen worden geraakt, dan moet zo’n boom eerst door een storm (Orkaan?) ontworteld worden en richting de Zaanse Schans vliegen.

   (Dat het met het onderzoek, beheer en kappen in één hand – van VolkerInfra – niet helemaal jofel gaat, lijkt hiermee aangetoond. Zij zijn ook nog eens verantwoordelijk voor de ecologische quickscan en de natuurtoets. Onafhankelijkheid lijkt ver te zoeken.)

 • Jack van Brederode

  Ik vind Wethouder Slegers niet vitaal genoeg. Kunnen we daar ook niet mee “kappen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *