Bordjes Czaar Peterstraat. Overlast blijft

Is het nu een woonerf of een doorgaande fietsroute? Of een fietsomleidingsroute?

Borden zat bij de Czaar Peterstraat in Zaandam maar geen duidelijkheid, geen handhaving en nog steeds veel overlast van brommers en scooters die de straat als doorgaande route beschouwen (wat het dus niet is).

Buurtbewoners voerden half augustus ook al actie tegen de overlast. De straat is bij de aanpak van de Russische Buurt een doorgaande fietsroute geworden. Halverwege de straat is er een ‘chicane’ aangelegd waar alleen fietsers door mogen, bromfietsers en scooters niet. Maar daar houdt niemand zich aan.

Honderden scooters scheuren dagelijks door de straat. Dat is alleen nog maar erger geworden door de opmars van de bezorgdiensten, de afsluiting van de Czarinastraat en de afsluiting van de Dam. Vooral op marktdagen (donderdag en zaterdag) als de Rozengracht is afgesloten, is het prijs in de straat.

Buurtbewoonster Kitty Awondatu:

“Gemeente Zaanstad heeft gewoon wat borden bijgeplaatst zonder na te denken of het allemaal nog klopt. We hebben nu een woud aan borden terwijl de verkeersveiligheid nog steeds niet in orde is. Dit weekend weer een spiegel eraf en een deuk voor de buren. Vorige week een koerier die de grond van dichtbij zag.”

Wat is er met al die fietsborden en is iets een fietspad of een woonerf?

Hieronder de binnenkomst vanaf het Rustenburg: fiets- en bromroute of woonerf? Twee ‘verkeersregimes’ die eigenlijk met elkaar in strijd zijn. En auto’s toegestaan? Op een fietspad? Op de achtergrond weer twee andere borden (zie onder deze foto).

Hier dus een fietsomleiding (of einde van de omleiding, maar het begin is nergens) en einde brom- en fietspad.

De ‘chicane’ met het bord ‘fietspad’ dat massaal genegerd wordt (foto’s boven van buurtbewoner Peter van Haasen).

Gaat er wel eens was mis? Ja dus: een kapotte spiegel van de buurman. Kitty Awondatu: “Hij heeft ook een deuk. Het wordt een weekly routine. De gemeente jaagt ons als bewoners flink op kosten.”

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Kitty Awondatu

  Kijk voor meer schade op de facebookpagina van de Russische Buurt. Bijvoorbeeld de schade door een busje die de chicane nam maar toch wat minder in de bocht was en de plantenbak heeft ontzet. Je wil het leuk maken in de straat, maar dat is wel lastig zo.

 • Jos Kerkhoven

  Democratisch Zaanstad heeft hierover op 26 augustus vragen gesteld aan het college :

  Bewoners constateren:
  • Dat deze straat in toenemende mate geconfronteerd wordt met doorgaand verkeer terwijl het een woonerf betreft;
  • Dat gemotoriseerd verkeer, vooral scooters en bezorgdiensten van eten en fietsers leven de regelgeving die geldt voor
  een woonerf niet na;
  • Dat auto’s gewoon het fietspad gebruiken om het woonerf te verlaten;
  • Dat er sprake is van continu geluidsoverlast, van voorbij racende brommers en scooters, vooral in de avonduren;
  • Dat de verzoeken om de verkeersborden aan te passen, wat een bijdrage levert aan de veiligheid van bewoners, niet
  worden gehonoreerd.

  1- Heeft uw college kennisgenomen van de bovenstaande observaties en de vragen die door de bewoners aan uw organisatie zijn gesteld? Zo ja, heeft u daarop actie ondernomen en zo ja, wat zijn die acties dan? Zo nee, waarom heeft u geen reactie gegeven op de vragen van de bewoners?
  2- Vindt uw college het wenselijk, dat bewoners gedwongen worden de pers van hun ongenoegen op de hoogte te stellen, omdat u niet thuis geeft? Zo nee, hoe gaat uw college hier dan op anticiperen?
  3- Vindt uw college het normaal dat werknemers zich denigrerend/schofferend gedragen naar inwoners? Bent u op de hoogte van dit gedrag en heeft u uw medewerkers hierop aangesproken, zo ja, op welke wijze heeft u dat vastgelegd en heeft u de inwoner(s) daarvan in kennis gesteld? Zo niet, is het normaal dat medewerkers van uw organisatie zich op deze wijze met inwoners inlaten en zonder respect zich onbehouwen gedragen, wilt u dat dan bevestigen!!!?
  college is een “Initiatief raadsvoorstel buurtgesprekken” aangekondigd.
  4- Hoe gaat uw college de tot nu toe getoonde desinteresse in uw bewoners in de nabije toekomst omzetten in motiveren van bewoners om in buurtactiviteiten te participeren en -of een actieve rol op zich te nemen in het aangekondigde “Initiatief raadsvoorstel buurtgesprekken”?
  5- Realiseert uw college zich dat een inlevende, serieuze houding, essentieel is voor het succes van dit initiatief raadsvoorstel, ook in andere buurten en dorpen?
  6-Vindt uw college met ons, dat zij als service -en dienstverlener van inwoners en ondernemers, gelet op de continue stroom van publicaties in de pers over minder gelukkige ervaringen van inwoners en bedrijven ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening, het ontbreken van inlevingsvermogen, de ervaringen van de grote afstand tussen de inwoners en bedrijven in de stad van uw organisatie, zorgelijk? Zo ja, bent u van plan daar naar beide doelgroepen acties te ondernemen en op welke wijze? Zo nee, waaruit blijkt volgens u, dat uw dienstverlening wel op orde is?

 • Helmer Verbruggen

  Na jaren er om vragen om betere oplossingen voor de onduidelijke en vaak gevaarlijke verkeerssituatie in ons woonerf plaatst de gemeente een bordje woonerf, maar inderdaad, compleet verkeerd. Ik ben geen verkeerskundige maar een fietspad is geen woonerf, dus als dit stukje fietspad ‘moet’ blijven, dan plaats je het bordje onder het bord einde fietspad. en weer een einde woonerf begin van de chicane, en een begin woonerf aan het eind. Veel bordjes? Ja inderdaad veel teveel en ook niet nodig: Maak er een gewoon woonerf van, de fietser mag er in, is samen met de andere verkeersgebruikers te gast in het woonerf, de juiste inrichting zorgt er voor dat het veilig is. Dat is niet moeilijk en daar is veel kennis en ervaring mee opgedaan in den lande. Dit bordje is voor mij het werk van een gemeente die ons als bewoners vindt zeuren en met frisse tegenzin dan maar dat bordje ophangt waar wij kennelijk om vragen. Komt er nog een keer het lang (lang!!!) beloofde overleg met bewoners, of moet alles maar via de media? Kom op gemeente, jullie beloven bewonersparticipatie en ja, als beloofd overleg uitblijft dan tref je vervolgens boze bewoners. Steeds méér boze bewoners hoe langer het uitblijft. Deal with it en heb het lef om toch te komen praten en oplossingen te bespreken. Natuurlijk kan je nooit iedereen tegelijk tevreden stellen maar je kan wél luisteren naar echte problemen en samen komen tot goede oplossingen.

 • Bewoner Czaar Peterstraat

  Op 29 juli 2020, kwamen wij erachter dat wij schade hadden aan onze linkerspiegel van 1 van onze personenauto’s. Dit gemeld bij de gemeente. Gemeente verwijst naar de tegenpartij, echter die heeft zich natuurlijk niet gemeld. Valt onder waarborgfonds met hoog eigen risico.
  Sinds de herinrichting hebben wij voor de 5e keer schade aan 2 personenauto’s !
  Het middengedeelte is krapper geworden ten behoeve van een breder voetgangersgedeelte. Sindsdien is het steeds raak met schade aan auto’s. Bewoners worden op kosten gejaagd. Mede ook omdat de gemeente vind en gezegd heeft dat wij een doorvoer moeten zijn van Verkeer van Oost naar West en Vice versa. Gemeente gaf aan dat wij dat mogen dulden omdat wij in de stad wonen. Hallo wij wonen hier al jaren! Voorheen met heel veel plezier en rust.
  In het weekend van de 29 juli 2020 is ook een bus door de middenslinger gegaan en ook 2 andere auto’s hadden hierdoor schade. In ieder geval had een andere bewoner dit ook bij de gemeente gemeld.
  Wij hebben gemeld dat dit volgens de wet niet mag.
  Een erf mag geen doorgaande weg zijn. Dit is wettelijk geregeld via RVV 1990. Tijdens een bijeenkomst gemeente en ook de Fietsersbond hierop gewezen. Fietsersbond gaf aan van deze regel niet op de hoogte te zijn.
  Wij vinden dat de gemeente wel aansprakelijk is voor de kosten die de bewoners sinds de inrichting hebben opgelopen. Zo ook dokterskosten na ongeval, dierenartskosten, aangereden dieren etc. Etc.
  Wat doen de decibellen met onze gezondheid? Onze nachtrust wordt verstoord en er is wetenschappelijk bewijs dat dit de gezondheid aantast.
  Gemeente zorg alstublieft voor uw burgers, dat zou uw prioriteit moeten zijn.

 • T.de Vries

  Men heeft het misschien nog niet echt door, maar door de afsluiting van de dam en Wilhelminakade is dit een doorgaans route voor als je uit Zaandam Noord komt. Voorheen was de route Vinkenstraat westzijde dam Wilhelminakade naar de Zuiddijk, de route over de Beatrix rug is omslachtig.nu als je uit de Noord komt anticipeer je op de route rustenburg, tsaar peterstraat. Dit alles dankzij de corona terrassen regeling op de dam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *