De kans bestaat dat de woningbouwplannen voor het terrein van Kan Palen aan de Oostzijde uitgebreid worden met het stuk grond waar nu verffabriek Touwen is gevestigd.

Zaanstad heeft een voorbereidingsbesluit voor het gebied genomen om ‘ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen’ tegen te gaan om in de toekomst woningbouw mogelijk te maken.

Het terrein van Touwen en Co. aan de Oostzijde 300, ligt naast het terrein van Kan Houtverduurzaming B.V. (Kan Palen) aan de Oostzijde 278. Het gebied is volgens Zaanstad “van groot belang voor transformatie en herontwikkeling van het gebied nabij het station Kogerveld”. In dat gebied moet woningbouw komen.

“De gemeente en de eigenaar van Kan Houtverduurzaming B.V. hebben een anterieure koop-/exploitatieovereenkomst gesloten voor ontwikkeling van de locatie Oostzijde 278 als woningbouwlocatie. Kan Houtverduurzaming B.V onderzoekt met Touwen en Co of het mogelijk is om de locatie van Touwen en Co. te betrekken bij de ontwikkeling als woningbouwlocatie. Het onderzoek moet uitwijzen of het mogelijk is dat het bedrijf Touwen en Co. verplaatst kan worden naar een nieuwe vestiging elders in Nederland.”

Voor Kan Palen is een plan voor 160 woningen.

Touwen maakte eerder bezwaar tegen de bouw van Mooij Wonen (Witte Olifant) tegenover het gebouw. Het pand is een van de weinige voorbeelden van de Nieuwe Zakelijkheid (maar geen monument).