Bouwen op het Hembrugterrein lijkt een van hete hangijzers te worden in de komende jaren.

Het Rijksvastgoedbedrijf wil het terrein voor een zo hoog mogelijke prijs verkopen, en hoe meer mogelijkheden de koper heeft (hoe meer woningbouw), hoe hoger de prijs.

In de gemeenteraad is meer reserve: de bescherming van het industrieel erfgoed en het natuurgebied heeft ook prioriteit.

Tot dusver lijken de ‘bouwers’ te te winnen van de ‘beschermers’. De hoeveelheid woningen is verdubbeld van 500 naar 1000.

Bosbouw

Maar nog niet geheel duidelijk is waar gebouwd mag worden en hoe hoog. Ten aanzien van dat eerste punt ontstond dit weekend een controverse. De gemeente had een rapport met ‘gebiedspaspoorten’ online gezet waarin stond dat 25% van het bos gebouwd zou kunnen worden. En dat was tegen de afspraken.

In de loop van zaterdag bleek dat de gemeente een verkeerde versie van het rapport online had gezet. De optie om in het bos te bouwen was ooit onderzocht maar verworpen. Door een ‘menselijke fout’ was de alinea waarin het bouwen werd toegestaan toch in het rapport gekomen. Later op de dag verscheen een nieuwe versie van het rapport op de website waarin de gewraakte passe ontbrak.

Hoogbouw

Maar daarmee is de vraag naar ‘hoe hoog’ er gebouwd gaat worden, niet beantwoord. In de ‘gebiedspaspoorten’ van de gemeente en het filmpje van het Rijksvastgoedbedrijf lijken daar verschillende ideeën over te bestaan.

Eerst de gemeente. In de meeste gebieden geldt een maximale hoogte van 12 of 15 meter, maar er zijn enkele ‘hoogteaccenten’ van 30 meter mogelijk. Hier ontstaat het eerste probleem: de 12 en 15 meter zijn keurig op de kaarten aangegeven, de 30 meter-plekken niet. (klik op afbeelding voor grotere versie)

bouwhoogtes

Een tweede probleem is dat de animatie van het Rijksvastgoedbedrijf iets anders lijkt te suggereren. In het filmpje zijn diverse gebouwen te zien van 10 verdiepingen. Een verdieping is tussen de 3,50 en 4 meter waardoor zo’n gebouw dus hoger dan 30 meter is.

hoogbouw-animatie

Er is volgens het Rijksvastgoedbedrijf “veel vrijheid en ruimte om ideeën te realiseren” en “de combinaties van indeling en bestemming zijn eindeloos”. Zo is er ruimte voor “sfeervolle nieuwe buurten”.

sfeervol-hembrug

Onderstaande impressie is het vrijwel geheel volgebouwde terrein (op het bos na) in de animatie.

hembrug-vol