Brand bij Loders Croklaan… hoe gevaarlijk is dat?

Gisteravond brak er brand uit in een opslagtank met vetzuur bij Loders Crocklaan in Wormerveer. De brand werd snel opgeschaald naar ‘Grote Brand’ met extra inzet van de brandweer Noord Holland.

De brandweer en politie was met veel materieel en manschappen aanwezig. Ook was er minstens één ambulance. De buurt werd afgezet wegens ontploffingsgevaar.

Hoe gevaarlijk is zo’n brand daar eigenlijk?

Uit documenten op Risicokaart.nl wordt duidelijk dat het bij Loders Croklaan gaat om “koelinstallaties voor ammoniak, bovengrondse insluitsystemen met aceton en bulkverlading aceton.” Mogelijke risico’s zijn bij een ‘plasbrand’ een ’toxische wolk en ‘explosie’. De QRA (risico-analyse) dateert van 2009.

Op vier plekken op het terrein wordt ammoniak (NH3) opgeslagen, totaal gaat het om ruim 4300 kilo. Opvallend is dat slechts één van die locaties (de machinekamer Solvent 44) met een opslag van 1498 kilo is meegenomen in de risico-analyse. De drie andere (samen ruim 2800 kilo) zitten er niet in.

In 2016 zijn 10 nieuwe opslagtanks bijgebouwd. In 2011 woedde er ook al een brand bij het bedrijf. Op Risicokaart.nl worden niet de risico’s van alle stoffen aangegeven, in dit geval gaat het alleen om ammoniak.

Andere Zaanse bedrijven die ammoniak opslaan zijn Verkade, Olam, Royaan, AAK, Albert Heijn en Hilton Meats. De opslag bij Loders Croklaan is de grootste, daarna volgen Royaan, Albert Heijn en Olam waar 3000 of meer kilo is opgeslagen.

Download hieronder het Croclaan-rapport of zoek zelf op de Risicokaart.


Op de Facebook-pagina Wormerveer van Michel Schermer is een verslag met foto’s te zien. De twee foto’s hier zijn (met toestemming) van de site overgenomen. Op het bericht werd massaal gereageerd, vaak werd de vraag gesteld hoe gevaarlijk dat bedrijf op die plek eigenlijk is.

Deel dit artikel:

17 reacties

 • Jan Betlem

  En de gemeente Zaanstad geeft, ook nu weer, toestemming om de capaciteit van de opslag van het levens gevaarlijke bedrijf, nabij de woningen, uit te breiden. Het is niet te geloven wat er op dat gebied allemaal wordt toegelaten in Zaanstad.

  • C.J Bier

   Ammoniak is in de grond van de zaak niet zo gevaarlijk, moeilijk in de brand te krijgen en een super eerlijk gas. Je ruikt hem onmiskenbaar vanaf 2 ppm.
   Verkeer maakt vele slachtoffers per jaar, ammoniak wereldwijd een enkele over jaren gemeten.

 • M. Pool

  Zoals vermeld in het risico rapport kaart van LodersCroklaan staan de amoniak instalaties vermeld waar zij zich bevinden, om dan bij deze isolatie brand het vraagteken gevaarlijk te zetten is overdreven, bij de vetzuuropslag bevind zich geen amoniak, de Vetzuuropslag staat geheel vrij op het terein, voorheen had LodersCroklaan haar eigen bedrijfsbrandweer die isolatie branden zelf bluste. Het nadeel van een isolatie brand met vettigheid is veel rook en stank.

  • Jaap Meeuwsen

   Ik ga er toch maar voor het gemak vanuit dat rook en stank altijd gevaarlijk is, maar dat gaat op voor alle branden, ook woningen en dat is niet altijd te voorkomen, daar kunnen we de geschiedenis van de Zaanstreek op nazien.
   Maar bij de industrie zijn er in vergelijking met vroeger wel vele gevaarlijke stoffen bijgekomen tegenwoordig, zeker chemisch, en daar moet je natuurlijk wel heel voorzichtig mee om blijven gaan.

 • E. Renkema

  Misschien verstandig om bij een volgende Gemeenteraadsverkiezingen het verstand te gebruiken en niet thuisblijven of blind op de partij waar ik altijd op stem te stemmen. Of dat helpt? Soms wel maar meestal beloven ze veel maar als puntje bij paaltje komt gaan ze overstag en weten niet meer wat zij beloofd hebben. Hierdoor wordt wel de levensduur van ons onvolprezen “De Orkaan” met nog meer jaren verlengd.

 • Thea van de Loo

  Ik denk dat niemand begrijpt dat dit bedrijf hier staat en mag uitbreiden. Er wordt geschermd met werkgelegenheid. In wormer zijn mensen aan de verlengde Zandweg uitgekocht omdat hun woning te dicht bij de cacoa fabriek staat…

 • Bert Valk

  Ik snap dat we vandaag vraagtekens zetten bij dit soort grootschalige industriële activiteiten temidden van woongebieden, maar feit is dat deze industrieën hier in de meeste gevallen al meer dan 100 jaar gevestigd zijn. De Zaanstreek is vanouds een gebied waar wonen en werken met elkaar verstrengeld waren, zeker direct langs de Zaan. Veel industrieën zijn inmiddels verdwenen. Het Zaanoeverproject heeft de afgelopen jaren gezorgd voor grootschalige transitie naar woningbouw, maar er blijven nog een aantal grootschalige bedrijven over (naast Loders Crocklaan, noem ik b.v. Olam en Tate en Lime). Als je die bedrijven ook zou willen verplaatsen naar elders dan zal daar een stevig prijskaartje aan hangen. Aan de andere kant levert verplaatsing ook weer ruimte op voor woningbouw, waar in onze gemeente grote behoefte bestaat. Als dat mogelijk zou zijn, dan zal het altijd om complexe projecten gaan, die behoorlijk wat tijd in beslag zullen nemen. Deze bedrijven kun je niet even eenvoudig verplaatsen. Wellicht dat dit in de toekomst een keer zal gebeuren, maar zolang dit niet het geval is zal men deze bedrijven moeten accepteren, met hun rechten die daar bijhoren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat bedrijven zich niet aan de geldende milieuwetgeving hoeven te houden. Op toezicht en handhaving valt de lokale en soms ook de provinciale politiek zeker aan te spreken.

 • M de jager

  Wanneer worden mensen zich eens bewust van het feit dat ze in ën industrie gebied wonen.
  Als ze het niet bevalt kunnen ze misschien beter ergens anders gaan wonen.
  Ik woon al me hele leven in de Zaanstreek met veel plezier maar misschien niet zonder risico
  De industie is wat de zaanstreek heeft gevormd.
  En daar horen nou eenmaal diversen consequenties bij.
  Toch zullen de bedrijven hun best doen om de veiligheid te waarborgen, en de uitstoot te minimaliseren.

  • Jan Betlem

   Wie iets van de geschiedenis afweet weet dat Crock en Laan een simple veekoeken fabriek was tot in de jaren 50/60 van de vorige eeuw. En dat het sindsdien sterk veranderd is qua product en productie. De uitbreiding heeft dus de laatste 50 jaar plaats gevonden wat productie en product betreft en is het vele malen gevaarlijker geworden. Omdat aftedoen met “het nu een maal een feit” dat vind ik wat al te makelijk, zo kan je vele zaken goed praten. Dat moet men zich wel bewust zijn.

   • Thea van ‘t loo

    Precies lees je reactie nu pas.
    Een molen of verkoelen is wel wat anders . Ik lees het artikel over de fabriek nogeens omdat er net 4 brandweerauto’s en politie auto met zwaailicht en veel sirene lawaai naar crock laan zijn gereden.

 • Bert Valk

  Industriële processen evalueren. Ik weet dat Loders Crocklaan een oud bedrijf en dat naar ik aanneem zijn wortels heeft in de oude windmolenindustrie in de Zaanstreek.
  Daaronder veel oliemolens, die natuurlijke oliën produceerde, b.v. voor zeep, maar ook voor veekoeken op lijnzaadbasis. Een vroeger onderdeel van het Loders Crocklaan complex, was b.v. zeepziederij De Adelaar, nu voor een andere functie gerestaureerd. Door de ontwikkeling van de techniek zijn productieprocessen veranderd, evenals de toepassingen van natuurlijke oliën. Ik denk niet dat het gaat om de vraag of dit bedrijf nu op de meest gewenste plek staat. Ik denk dat vrijwel iedereen het erover eens dat als dit bedrijf zich nieuw zou moeten vestigen je naar b.v. een plek in de industriegebieden langs het Noordzeekanaal gaat kijken. Zolang dit bedrijf hier zit heeft het echter rechten. Het politieke bestuur heeft hier in de loop der jaren op basis van de milieuwetgeving van dat moment vergunningen voor afgegeven. Ook milieuwetgeving en het denken over veiligheid is in de loop der jaren veranderd. Bestaande inrichtingen kunnen je hun oude rechten echter niet zomaar afnemen, juridisch heet dat overgangsrecht. Als op basis van de huidige maatschappelijk opvattingen het gewenst wordt geacht om het bedrijf te verplaatsen dan zal de overheid met het bedrijf in gesprek moeten gaan. Daar zal altijd veel geld mee gemoeid zijn, wat niet wil zeggen dat dit niet moet gebeuren. Zoals ik eerder opmerkte staan naast de kosten de eventuele baten, omdat je dit vrij omvangrijke complex dan b.v. voor woningbouw kunt gebruiken. Zolang verplaatsing niet aan de orde is zal het bedrijf binnen de bestaande milieuwetgeving moeten werken en is het de taak van de overheid om daar op toe te zien.

 • Polleke van Delft

  Inzake de gewijzigde productie technieken door Loders Crocklaan en de daarbij gebruikte gevaarlijke vloeistoffen met gevolg van (deels)giftige uitstoot restafvalgassen, waren er kennelijk medio 2010 serieuze plannen te verhuizen naar de 2e Maasvlakte Rotterdam? (voor zover bekend),vernomen via een oud collega van een bekend Ingenieursburo. Kennelijk prevaleerde het Financieel/economisch belang,boven het algemeen maatschappelijk belang van de Volksgezondheid? Waarom is destijds dit door de Zaanse Politiek kennelijk geheim gehouden? en heeft er eerder geen Participatie/ Onderzoek/deelname plaatsgevonden onder de bevolking van Wormerveer?

  • De Orkaan

   Hier wordt een complot gesuggereerd dat er niet is. Loders Crocklaan was onderdeel van het IOI-concern, er was ook een tweede vestiging op de Maasvlakte. Inmiddels is het bedrijf doorverkocht aan het Amerikaanse Bunge, en is de vestiging op de Maasvlakte verkocht.

 • Bert Versteeg

  Helemaal mee eens redactie.

  Het bedrijf komt inderdaad voort uit de molensindustrie en het verhaal begint in 1632 oliemolen de Engel.
  Tot 1910 werd er lijnzaadolie geproduceerd daarna ging men over tot het verwrken van kopra, dat is het gedroogde vruchtvlees van de kokosnoot en is een grondstof voor margarine.
  Ook werd er uit palmpitten palmpitolie geperst iets wat heden ten dage nog gebeurd.
  Van een chemische fabriek is dus geen sprake.
  Bekende Nederlanders die bij Loders Croklaan hebben gewerkt zijn o.a.de auteur Dick Laan en Mark Rutte.

  Volgens Wikipedia heeft I.O.I. zich schuldig gemaakt aan het schenden van de mensenrechten op de plantages in Maleisie en dat er in Borneo grote stukken tropisch woud zijn gekapt tbv de teelt van oliepalmen.

 • Als antwoord op de reacties kijk eens op de volgende site https://loderscroklaan-historisch-archief.jouwweb.nl/

  dan krijg je een indruk wat LodersCroklaan voor bedrijf is, Zeepfabriek de Adelaar is nooit een activiteit van LodersCroklaan geweest.

 • Polleke van Delft

  Kennelijk is er ook in de Zaanstreek geen inspraak Burgers :Afgifte vergunningen uitstoot gifgassen Chemische fabrieken, afgifte Stadsvernieuwingsproject(en)Vernieuw Bouwvergunningen o.a.(Peperstraat), hoewel zeer grote weerstand bevolking? (geen Participatie? de gedupeerde bewoners zijn kennelijk woedend);? gelet op de Grondwet artikel 10 met oog op een goede democratische bestuursvorming m.b.t. Openheid en openbaarheid van Bestuur?= is juridisch uitgangspunt (Wob)uit 31 oktober 1991 bld 1tm6 http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252) Geheimhouding hoort altijd een-gemotiveerde- uitzondering te blijven=.o.a gunning bouw Zaanbrug Gerechtvaardigd? Kennelijk moet er een wetsvoorstel komen dat de Ambtenaren zich iet meer!(zoals nu?) achter de “Wet”houders,kunnen verschuilen en Omgekeerd? Ook dat de Wethouders na Ambtstermijn” Privé”verantwoordelijk gesteld kunnen worden,netzoals bestuurders directeuren woningcorporaties-
  BV’s? EERDER ingediend Wetsvoorstel 2 Kamer Staten Generaal der Nederlanden
  Democratisch Voorstel : citaat :Alle (Stads)plannen, (Landelijk) stadsvernieuwingsprojecten (Voorlopige)(Ver)koopakten-rectificaties etc.speciaal in belang van Huurders Woningcorporaties(Eigenaren)Bewoners, dienen minimaal drie maanden Vooraf(niet in vakantieperioden)gepubliceerd worden in het Stadsblad cq Weekbladen En/of anders,op straffe van vernietiging Overeenkomst(en)met terugwerkende kracht van min.5 Jaar!. Mogelijke Reden= onrechtmatig handelen (Wethouders?)-” Fouten” valse invloed – macht Topambtenaren?
  Het is niet bekend of deze Wet al (deels)van kracht is geworden?
  Grondwet verdrag 2004 Europa -275.Titel II- VRIJHEDEN artikel II-71
  1 Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting.Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.2 De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geeerbiedigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *