Coalitie verliest meerderheid, VVD-wethouders Ram en Krieger treden af

De VVD heeft raadsleden Marianne de Boer en Simone van Otterloo uit de fractie gezet. Daarmee gaat de VVD van 6 naar 4 zetels en verliest de coalitie haar meerderheid.

VVD-wethouders Gerard Ram en Hans Krieger stellen hun zetels ter beschikking.

De brief die De Boer en Van Otterloo aan het partijbestuur schreven en die onder andere via De Orkaan uitlekte is de directe aanleiding voor de breuk geweest.

Dat in de brief de “privé sfeer van wethouder Gerard Ram” aan de orde kwam is bij andere VVD’ers volledig verkeerd gevallen, de brief wordt “lasterlijk en verwerpelijk” genoemd.

UPDATE: De Boer en Van Otterloo beginnen voor zichzelfUPDATE 2: Krieger en Ram zeggen dat ’ter beschikking treden niet hetzelfde is als aftreden: ze willen in gesprek met de raad over het vertrouwen dat er nog in heb is (of niet)

Hieronder de verklaring die door VVD-fractie, bestuur en wethouders aan de media is gestuurd:

Op 8 juni jl. hebben wij de gemeenteraad bericht dat Marianne de Boer het bestuur en de fractie schriftelijk heeft ingelicht dat zij haar fractievoorzitterschap om principiële reden heeft neergelegd. De afgelopen weken hebben op verschillende niveaus diverse gesprekken met Marianne de Boer en ook Simone van Otterloo plaatsgevonden, maar die hebben helaas niet tot een voor hen en de VVD bevredigende oplossing geleid. Vorige week ontvingen het bestuur en de fractie een nieuwe brief van Simone en Marianne met daarin een aantal van hun bevindingen over de koers van de VVD, het coalitieakkoord en een aantal zaken in de privé sfeer van wethouder Gerard Ram. De fractie betreurt dat er op deze wijze getwijfeld wordt aan de koers van de partij en dat er op de persoon wordt gespeeld. De VVD neemt dan ook afstand van deze lasterlijke en verwerpelijke brief.

Omdat de verschillen van inzicht tussen hen en de meerderheid van de fractie te groot zijn heeft de fractie besloten om Marianne en Simone geen lid meer te laten zijn van de fractie van VVD Zaanstad. Dit betekent dat de VVD fractie op dit moment uit 4 zetels bestaat en hiermee de meerderheid van de coalitie er niet meer is. De twee wethouders Gerard Ram en Hans Krieger stellen hun zetels ter beschikking en zullen de lopende zaken blijven waarnemen tot nadere berichtgeving. Over de ontstane situatie gaan wij in overleg met de coalitiepartijen.

De brief is ondertekend door de VVD-fractieleden Stephanie Onclin, Annemarie van Nieuwamerongen, Rina Schenk en Tjeerd Rienstra, door wethouders Hans Krieger en Gerard Ram en door VVD-voorzitter Ingrid Jahn.

Of Van Otterloo en De Boer in de raad blijven is nog onbekend, als ze uit de raad stappen kan de VVD weer terug op 6 zetels komen.

Op de foto het college bij aantreden: rechts Hans Krieger, midden Gerard Ram.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *