Bruynzeel onder slopershamer

Een deel van de voormalige fabrieksgebouwen van Bruynzeel worden op dit moment gesloopt. Het hele terrein is afgezet.

De gebouwen moeten plaats maken voor de komst van IKEA naar het Zaandamse bedrijventerrein Zuiderhout.

Of IKEA daadwerkelijk komt is overigens allerminst zeker. Al vier jaar duurt het touwtrekken tussen gemeente en IKEA.Tot 2019 heeft de Zweedse warenhuisexploitant om daar over na te denken.

De gemeente wil € 3 miljoen van IKEA als bijdrage om het terrein gereed te maken en de ontsluiting te betalen. Of IKEA nu al echt meebetaalt is onduidelijk.

bruynzeel ikea

De tijdlijn tot dusver:

 • In 2012 tekent Ikea een intentieovereenkomst met de ontwikkelingscombinatie RON N.V./ConverseDC en de gemeente Zaanstad, over de komst naar Zaanstad.
 • Op 1 maart 2013 tekent IKEA een koopovereenkomst voor de verwerving van bijna 35.000 M² bouwgrond op het voormalige bedrijfsterrein van Bruynzeel aan het Zuiderhout in Zaandam. Alle partijen zullen een financiële bijdrage aan de infrastructuur leveren.
 • De gemeente sluit op 24 juni 2013 een overeenkomst met IKEA dat belooft de aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.
 • In november 2013 vraagt IKEA uitstel, en als ze een aanvraag indient, wil ze de toezegging dat ze 5 jaar (nadat de toezegging rond is) mag wachten om te gaan bouwen. De gemeente wil dat alleen toestaan als IKEA een deel van de kosten voor de ontsluiting van het gebied voor haar rekening neemt.
 • Op 26 november 2014 besluit IKEA niet te tekenen, ze vraagt de gemeente uitstel tot 1 mei 2015, IKEA zegt ook het voorlopige contract met de gemeente op.
 • Tot 1 mei 2015 had het Zweedse warenhuis IKEA uitstel gekregen van Zaanstad om in te gaan om het aanbod om definitief grond te kopen op het Zuiderhout (voormalige Bruynzeel-terrein) in Zaandam. Die termijn verstreek zonder dat IKEA getekend heeft.
 • Uitstel verlengd tot 1 juli 2015, een woordvoerder van wethouder Dennis Straat: “Juridisch heeft de datum van 1 mei nu nog geen gevolgen omdat partijen nog 2 maanden – dus tot 1 juli – de tijd hebben om bestuurlijke goedkeuring te verkrijgen op de aanvullende afspraken.”
 • 1 juli 2015: de gemeente gaat opnieuw goedkeuringstermijn verlengen.
 • 27 augustus 2015: IKEA zegt telefonisch toe naar Zaandam te komen. Uit het persbericht van de gemeente: “de gemeente ontvangt een bijdrage voor de ontsluiting van het gebied.”
 • 15 september 2015: Raadsinformatiebrief van wethouder Dennis Straat: RON gaat verkopen en er is een sloopvergunning verleend. In een geheim stuk staat dat de gemeente € 3 miljoen van IKEA wil voor de ontsluiting van van het gebied. IKEA behoudt zich het recht voor om pas later (of helemaal niet) te gaan bouwen. Tot 1 januari 2019 mag ze daar over denken.
 • maart 2016, sloop van deel van Bruynzeel-gebouwen begonnen.

zuynzeel ikea 2

Zo was het:

bruynzeel knevel oud

Het volledige IKEA-dossier.

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *