Buren Van Duren Watak: ‘Vertragingstactieken meer dan beu’

Voor de buren van mevrouw Watak, die zo’n vijf jaar geleden een illegale uitbouw plaatste, is de grens bereikt. Zij stellen dat de dame misbruik maakt van de problemen rond Covid-19:

‘Om de toch al veel te lang voorslepende kwestie nog langer te laten duren, waarbij er van de zijde van de familie Van Duren Watak geen middel wordt geschuwd om op zijn minst de ontruiming zo ver mogelijk vooruit te schuiven.’ 

Een lange, ellendige geschiedenis wordt opgerekt door de familie die de problemen heeft veroorzaakt. 

De familie Van Duren Watak zette zo’n vijf jaar geleden zonder overleg en zonder vergunning een aanbouw aan hun huis, waarbij ze de zijmuur van het huis van de buren gebruikten als steunmuur en een stenen muurtje van 1.80 m op het erf van de buren gebruikten om er een 3 meter hoge muur voor hun aanbouw van te maken. Het huis van de buren was daardoor niet meer vrijstaand, en er verdween een hoop lucht en licht.

De gemoederen liepen hoog op, maar de daders wisten het voor elkaar te krijgen dat de aanbouw gedoogd werd uit medelijden: meneer Watak mocht in zijn aanbouw sterven. Dat gebeurde ook. 

De buren veerden mee, maar nu meneer Watak is overleden is het tijd om het recht haar beloop te laten: de schade moet worden hersteld zodat er weer kan worden geleefd zonder de contactgeluiden van de illegale aanbouw op hun fundering. 

Op 7 augustus 2019 werd besloten dat vanaf 7 februari 2021 gehandhaafd zou worden: het bouwwerk zou moeten worden afgebroken volgens afspraak. 

Maar mevrouw Watak heeft een ander plan. Ze stelt dat het nu haar beurt is om in de aanbouw te mogen sterven. Hoe lang dat nog kan duren is niet duidelijk. Mevrouw beweegt aardig kwiek, maar de politieke partijen PVV, Denk, DZ en POV denken daar anders over. Zij dienden een motie in over: 

‘De inmiddels hoogbejaarde mevrouw, die na het overlijden van haar echtgenoot, zelf ook slechter ter been is geworden en hierdoor geen trappen meer kan lopen’

De partijen willen dat ‘De verleende tijdelijke vergunning gedoogt wordt zolang hier voor mevrouw van Duren Watak behoefte aan is.’ (Eerder lieten ook NH Nieuws en Dagblad Zaanstreek zich voor het Watak-karretje spannen.)

Er werden zittingen georganiseerd, maar deze zouden digitaal moeten plaatsvinden in verband met corona. 

De mededeling van de wethouder dat er niets gebeurt voordat de zitting heeft plaatsgevonden (en vermoedelijk ook nog daarop een beslissing is gegeven) noemen de buren onzorgvuldig. Het handhavingsbesluit loopt en zij verlangen dat: 

‘De gemeente in ieder geval ten aanzien van de bewoning van de aanbouw het besluit van 7 augustus 2019 vanaf 7 februari 2021 gaat handhaven.  Dan kan de sloop wachten totdat op het bezwaar is beslist.’ 

Tot 2 maart 2021 onderneemt de gemeente geen actie. De buren geven aan de vertragingstactieken meer dan beu te zijn.

Deel dit artikel:

21 reacties

 • Inez Ferdinandus

  Er wordt ook niet gesproken hoeveel er vernield is aan het huis van de buren. Boeidelen doorgezaagd, ventilatieroosters dichtgemaakt, ankers in haar huis geboord t.b.v aanbouw Watak, ijzer balk als fundering aanbouw Watak. Afvoer afzuiging verplaatst zonder toestemming door Watak. Scheuren in het huis van de buurvrouw door aanbouw Watak. Ook wordt niet gesproken over de geluidsoverlast en contactgeluiden door de aanbouw Watak. En hoezo mantelzorger voor mevr. Watak. Ze kookt, strijkt voor haar dochter. Doet zware boodschappen bij AH en draagt deze met gemak. (Bewijs is er) Het wordt tijd voor handhaving. Laat deze fam. ophouden zich zielig voor te doen. De buren hebben recht op hun woongenot die behoorlijk verpest is door Watak.

  • Marcel van Kampenhout

   De Gemeente was zo lief, om tegen alle regels in, de aanbouw te gedogen voor de periode dat de heer Watak er woonde. Die periode is voorbij. Nu moet er worden gehandhaafd, zoals afgesproken. Je verliest als Gemeente je geloofwaardigheid, indien je dit nu niet doet. Er bestaat ten slotte iets als de Betrouwbare Overheid. (Ja, de toeslagenaffaire ontkracht dat ook al.)
   Nu wil de oude, maar blijkbaar nog fitte mevrouw Watak eenzelfde gunst. Ik beloof je, die wordt honderd. Daarna zijn haar kinderen op leeftijd en willen die ook. Voor je het weet, staat de aanbouw zó lang, dat het Gewoonterecht ingaat en zijn de buren voor eeuwig gedupeerd, met dank aan de slappe knieën van de Gemeente.
   Dus: helemaal of deels afbreken en – met vergunning herbouwen, maar in ieder geval zó dat alle nadelen van de buren worden opgeheven.

 • Tjarda Bruinink

  Hier moet toch eens heel gauw een eind aan komen! Hier worden heel veel.vieze toneelspelletjes gespeeld door de familie watak! Waar blijft de advocaat van de buren van watak! Die moet toch denk ik heel erg z.n best doen voor de buren van watak! Schandalig dat dit zo lang duurt! Die mevrouw watak wacht je zo lang dat ze er niet meer is! Lekker makkelijk!

 • E. Renkema

  Het blijft humor (met een enorme traan) bij de gemeente Zaanstad. Er is iets gebouwd waar geen vergunning voor is maar de gemeente doet er niets aan en stelt het uit en uit en uit terwijl zij wel een besluit hadden genomen. Hoe diep kan je dan zinken???

  • Martijn Richwood

   Als je een zielig verhaal ophangt is blijkbaar alles mogelijk

   • martin hoornweg

    Diep triest. Dat je als huiseigenaar 5 jaar lang ,met behulp van een advocaat , je recht moet zien te halen omdat buren menen dat ze jou huis naar hun behoefte even kunnen aanpassen ! ! Dit ook nog eens met uiteindelijke goedkeuring van een gemeenteinstantie ! Hoezo rechtstaat ?

 • E. Renkema

  ik vergat het woord humor in mijn eerste zin te schrappen. Dit valt nl. niet meer onder humor maar het woord triest is nog zachtjes uitgedrukt!

 • Dick Rombout

  De familie Van Duren Watak is verkeerd begonnen en is destijds in de fout gegaan. Er is gebouwd op het Kadastrale eigendom van een ander eigenaar en dat kan niet. Elk eigendom ligt kadastraal vast en een stuk grond of in dit geval de muur die er op staat heeft slechts 1 eigenaar. Zo is het Kadastraal en wettelijk geregeld. Ik begrijp ook niet dat een advocaat zich nog een recht van spreken toeeigend. Dat het allemaal is doorgemodderd is pijnlijk maar de enige juiste beslissing is sloop van de aanbouw en herstel van beschadigingen die aan het huis van de buren zijn aangebracht. Dat de gemeente een van de wet afwijkend standpunt heeft ingenomen verbaast me. Zij zouden beter moeten weten. Het zou de gemeente sieren dit toe te geven en de gedupeerde buren te helpen om onrecht, recht te zetten

 • Erik Esteie

  Beste Dick,

  De gemeente maakt geen fouten omdat wij de gemeente zijn, tenminste, zo zou het moeten zijn. Alles is vastgelegd in regels en wetgeving. Zouden we dit niet doen dan zou het maar een rommeltje worden en kan iedereen doen waar hij/zij zin in heeft.

  Zie hier het falliet van ons regeltjes en wetgevings model, de realiteit is altijd weerbarstiger en als er eens een ambtenaar zijn hand op zijn hand legt dan is er altijd weer een burger die gedupeerd is.

  Maw, de gemeente(lees wij) kan het nooit goed doen.

  Bijkomend probleem zal zijn dat er iemand financiele schade lijdt door dit hele gedoe en stel je voor dat door deze fout de gemeente(lees wij) aansprakelijk gesteld kan worden dan is de beer los en komt de gemeente(lees wij) in actie om elke aansprakelekheid van de hand te wijzen.

  Tot slot, mocht iemand niet tevreden zijn met ieder besluit waar de gemeente(lees wij) mee op de proppen komt dan kan men altijd(als je nog niet moe bent om tegen onszelf te strijden) nog naar het Europese parlement stappen om je gelijk te krijgen…

  De gemeente(lees ons) doet nooit iets fout, die volgt alleen maar de regels/wetgeving

 • Dick Rombout

  Beste Erik, dat maakt het allemaal zo stroperig. Een fout kun je maken maar erken dat ook, dat kan ook later. Is het dan zo dat financiële gevolgen boven de wet staan? Fout ligt niet in eerste instantie bij de gemeente. De bewoners die de aanbouw plaatsten wilden mogelijk geen “eigen muur” neerzetten en losten het ” goedkoop ” op. Dat is wat er speelt. Daarbij is een fout gemaakt die nu hersteld moet worden. De gedupeerde bewoner is jaren bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Ook dat is een vorm van leed.

 • Ron Bouw

  Afspraak is afspraak: Slopen die aanbouw en herstellen van de schade.
  Wat ik mij dan afvraag: waarom zonder omgevingsvergunning? en tijdens de bouw, heeft de buren dan niet aan de bel getrokken bij de Gemeente?
  En wat voor een Aannemer voert zo’n klus dan uit?terwijl er geen vergunning is.
  Ik vindt ook dat de buren recht hebben op een schadevergoeding.
  Maar in Zaanstad kan alles , dat zie je maar, denk ook dat er wel geheime afspraken zijn gemaakt, want daar zijn ze zo goed in, in het gemeentehuis.

 • Dick Rombout

  Deze zaak houdt me toch wat bezig. Het klopt van geen kanten wat er gebeurd is. Ik heb nog eens nagedacht over de gedoogverklaring van de gemeente. In de gedoogverklaring is er besloten over het eigendom van een derde partij. M.i. kan dat niet. Het doet me denken aan wat er ooit in een klein Noord-Hollands dorpje gebeurde.

  Er woonden twee buren naast elkaar, elk in een houten huisje. Het ene huisje was groen, het ander groenblauw. Kleuren vielen allebei binnen de omgevingsvergunning van de gemeente. Op een dag meldt de buur van het groene huisje zich aan bij het gemeenteloket. De dienstdoende ambtenaar van de omgevingsdienst staat de man te woord en vraagt wat hij voor de man kan doen. “Mijn buurvrouw wil dat ik haar huis schilder”. “Hoe dat zo?” vraagt de ambtenaar. De man: “Ze wil dat ik het terugbreng in de oorspronkelijke staat”. “Hoezo oorspronkelijke staat? “Het is toch háár huis”, antwoordde de ambtenaar. “Ja” zei de man schoorvoetend, “Dat is wel zo maar er is iets gebeurd”. “Wat dan?“ vroeg de ambtenaar, al een beetje argwanend. “Tja ik zal het u dan maar eerlijk zeggen, maar ik vond de kleur van haar huis al jaren lelijk, ergerlijk en ik stoorde me er mateloos aan. Toen ze met vakantie was heb ik haar huis in mijn kleur laten schilderen”. De ambtenaar vond het een vreemde gang van zaken en vroeg: “U heeft het huis van Iemand anders laten huis schilderen? Maar dat kan toch niet en die schilder dan, wist die niet dat ie bezig was met het huis van een ander?” De man vervolgde: “Mijn zwager en zijn zoon vragen niet zo veel en die hebben het huis voor mij geschilderd”. Dus geen vaklieden, stelde de ambtenaar vast. “Tja” zei de ambtenaar verbaasd, “Maar dat kan natuurlijk niet!”. “Nou ja” zei de man ”Het is nu eenmaal gebeurd, kunnen we niet terugdraaien en nu wil de buurvrouw, altijd commentaar, dat ik door een echte vakman haar huis laat overschilderen”. “Dat geld heb ik ff niet”, was het antwoord. “Ik weet niet hoe ik dat bij elkaar moet krijgen en ik dacht, misschien weet de gemeente een oplossing”. “Tja, weer overschilderen door een échte vakman, dat kost nogal wat” zei de ambtenaar met kennis van zaken. “Ja dat vind ik ook” zei de man. “beetje zonde van het geld ook, er zit immers nu een goeie verflaag op, kan weer jaren mee en het is “groen” dus “Oud Hollands”. Dat sprak de ambtenaar wel aan. De ambtenaar moest goed nadenken over de ontstane situatie. Tja de man kon het immers niet betalen, dat was een feit. Wat dan? De ambtenaar wilde over de situatie intern, binnen zijn gemeente, nog eens overleggen. “Kom over 4 weken maar terug” was zijn antwoord. Na 4 weken kwam de man terug. We hebben intern binnen de gemeente overlegd en ondanks dat we uw actie sterk afkeuren hebben we besloten, middels een gedoogverklaring, dat de verf 5 jaar mag blijven zitten, maar daarna moet u het huis van de buurvrouw laten overschilderen”, gaf de ambtenaar aan. “Dank u wel, dat is fijn want dan heb ik de tijd om dat geld bij elkaar te sparen”, zei de man. Opgelucht verliet de man het pand. Zijn doel was bereikt. De druk was er af. De ambtenaar was tevreden met de gevonden oplossing. Jammer was het wel, dat de man, na 5 jaar, nog eens 5 jaar uitstel vroeg.

  Nu weet ik het weer, het was een dorpje, nèt boven het Noordzeekanaal. Ik heb me altijd afgevraagd: Maar hoe zat het dan met die buurvrouw, het was toch háár huis? Hoe kon iemand, wie dan ook, dáár over beslissen?

 • F. boers

  In 2021 zal de gemeente raad beslissen dat er een meldpunt komt over illegale bouw en overlast daarvan enz.

  Hoop dat de raad dat voorstel aanneemt .

  f.boers

 • Frank Oostrum

  Ik heb net ergens gelezen dat, de gemeente zonodig gelijke behandeling voorstond (zie Omina) als ik het zo bekijk gebeurt dat echter alleen als het de gemeente goed uitkomt.
  HANDHAVEN is hier geboden.
  Als een ander dat flikt wordt de boel ook plat getrokken, dus nu ook.

 • tjarda bruinink

  Het is schandalig dat er alleen maar over die familie watak wordt gesproken,terwijl die de grote boosdoeners zijn! Zij zijn fout! Volgens mij hebben ze een vriendje bij de gemeente Zaanstad zitten! Dit is een heel vies spelletje wat er wordt gespeeld,en duurt veel te lang!

  • De Orkaan

   Goed lezen! De familie Watak is vooral goed in het bespelen van de publiciteit, en een aantal politieke partijen is daar in meegegaan. Zaanstad wil juist gaan handhaven (nadat ze eerder gedoogd hebben) en daar verzet de familie zich tegen. Overigens is dat een goed recht van iedere burger: bezwaar aantekenen tegen een besluit van de gemeente. De suggestie van “vriendje bij de gemeente” slaat helemaal nergens op.

 • Dick Rombout

  Zal onduidelijk blijven maar hoe kan je gedogen waarbij je daarbij het bezit van een ander betrekt? Je gedoogt. Dat kan alleen over iets waarin je partij bent. Er is geen recht te gedogen over bezit/recht van een ander. Er zijn twee partijen in dit geval. Allebei ingezetenen van de gemeente Zaanstad. Wat doet de gemeente Zaanstad? Die kiest partij. Dat mag en kan niet! Die gedoogt over het bezit van een ander.Kijk eens in de spiegel gemeente Zaanstad, betrokken politieke partijen en vraag je eens af waar je mee bezig bent. Snappen jullie het rechtssysteem of gaan jullie alleen op emotie af? Julie stellen de wet buiten de deur. Uiterst Kwalijk!, gevaarlijk en ondemocratisch. Tja, geen beschuldigingen maar wel de vraag: Hoe en waarom kon dat? Beïnvloeding van door 1 partij? Zielige verhalen op grond van leugens en onwaarhedenen dat honoreren? Verlies de oorzaak niet uit het oog. Een ander bouwt in jouw tuin, in jouw bezit, op jouw eigendom. Dat kan niet!

 • Rob Hond

  Volgens mij is het juridisch zo, dat de buren van Watak de wederrechtelijk op hun kadastraal bezit geplaatste wand gewoon weg kunnen halen. Na zoveel jaar misschien niet zonder eerst een ultimatum te stellen, waarbinnen het illegaal gebouwde door de boosdoener zelf kan worden weggehaald. Maar nadat zo’n ultimatum verloopt: zonder meer koevoet/ zaag/ sloophamer ter hand nemen en de illegale wand (laten) slopen. Eventueel gemaakte kosten bij Watak indienen. Niet fraai, maar dat is de originele actie van Watak ook niet..

 • Dick Rombout

  Het statement” vriendje bij de gemeente” ging misschien te ver door iemand die commentaar gaf. Toch hoop ik dat de Orkaan inziet dat het toch duidelijk is dat in een onafhankelijke zaak het kwalijk en verdacht is dat er door de gemeente partij wordt gekozen, zelfs twgen de wet. Dat is wel degelijk gebeurd.

  • De Orkaan

   Voordat we hier een eindeloze discussie beginnen. De zaak Watak bestaat uit twee ‘bedrijven’: het eerste is het curieuze ‘gedoogbeleid’ na de illegale aanbouw wegens de toestand van de heer Watak. Dat is destijds een rare beslissing geweest. En daar maken veel mensen zich kennelijk (nog steeds) druk over.

   Maar nu speelt dus het tweede bedrijf: de gemeente stelt dat het afgelopen is het ‘gedogen’ en wil de illegale aanbouw laten slopen. Mevrouw Watak verzet zich tegen dat besluit (dat mag dus) en wordt daarbij gesteund door PVV, Denk, DZ en POV.

   In afwachting van een hoorzitting (en het wachten op de beslissing van de commissie) is de sloop uitgesteld van februari tot minstens april.

 • Tjarda bruinink

  Op een gigantische langdurige idiote kwestie van een illegale aanbouw van de familie watak !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *