Buren Zaans Blauw ‘unaniem’ tegen bouwplannen

De buren van Zaans Blauw aan de Hogendijk willen geen appartementencomplex naast nr 96. De woningen zijn geen kwaliteitsverbetering voor de Russische Buurt, en ze passen volgens hen ook niet in het pittoreske straatbeeld.

Zaanstad stelt dat er behoefte is aan starterswoningen waardoor er zo veel mogelijk gebouwd moet worden en wil het bestemmingsplan aanpassen.

Zaans Blauw aan de Hogendijk in Zaandam bestaat uit twee smalle neo-Zaanse huizen met vier woonlagen (twee verdiepingen volgens Zaanstad) met daarin zeven appartementen.

De naaste bewoner van het plan, Stella Schoen, schrijft aan De Orkaan:

“Als buurtbewoners waren wij zeer verbaasd om te lezen dat bewoners positief op het bouwplan zouden hebben gereageerd, daar is niets van waar, we zijn unaniem tegen.

Onze reacties over inkijk en schaduwwerking zijn direct van tafel geveegd. Dit terwijl een 10-tal woningen hun gevoel van privacy zullen verliezen, en een 2-tal woningen geheel in het donker worden gezet.”

Zaanstad schreef over de reacties van de buurt:

“In februari 2018 zijn de bewoners in de directe omgeving van het onderhavige project geïnformeerd over het bouwplan. Huis aan huis heeft de ontwikkelaar persoonlijk de betreffende bewoners gesproken en een informatieve brochure overhandigd. De bewoners waren positief over het feit dat er starterswoningen worden gerealiseerd, maar hebben hun zorg geuit over mogelijke inkijk en schaduwwerking. Enkele omwonenden hebben prematuur een zienswijze ingediend tegen het plan.”

Bezwaren

De Orkaan ontving ook reacties van buren die overigens niet waren ingelicht over de plannen.

Als het besluit tot afwijking van het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd kunnen omwonenden (belanghebbenden) een zienswijze indienen. Als dat later niet wordt gehonoreerd kan nog verder geprocedeerd worden.

Veel bouwplannen kunnen sowieso niet uitgevoerd worden vanwege de stikstof-uitstoot die niet voldoende gecompenseerd wordt. Bij dit plan is dat niet het geval volgens Zaanstad omdat er (met 100 extra verkeersbewegingen per etmaal) geen noemenswaardige stikstofuitstoot op omliggende Natura2000-gebieden zou zijn.

Czaar Peterpad

Stella Schoen stelt dat een vorig project, het Czaar Peterpad, van ontwikkelaar Bart de Jong, naast het nieuwe plan rampzalig is verlopen:

“Een vorig bouwplan van deze projectontwikkelaar is uitgelopen op een ramp. Het perceel was verkeerd ingemeten, waardoor de 1e woning nu vastgeketend staat aan de buitenmuur van rijksmonument het Czaar Peterhuisje, en het bovenbalkon praktisch over de museum-muur heen hangt. Dat het Czaar Peterhuisje een beschermd aanzien heeft (dus nieuwbouw mag niet boven het museum uitkomen), is aan de laars gelapt.”

Schoen die op nr. 96 woont, stelt dat ze zelf geen dakraam en/of rookkanaal aan de zijkant van haar woning mag plaatsen, “maar een nieuwbouw-complex van zo’n 11 meter hoog waardoor dit aanzien wordt geblokt mag dus schijnbaar wel.’

Mini-bos

Omwonenden hadden liever een ‘Tiny Forest’ op deze plek gehad. Er staat al een ‘bijzondere’ es.

“Wij als buurtbewoners zijn ons al 10-jarige strijd om dit stukje groen zat en hebben bij het IVN en gemeente Zaanstad onlangs een aanvraag ingediend om het perceel in aanmerking te laten komen voor een Tiny Forest. Het stukje natuur heeft voor ons grote ecologische waarde en mag gewoon niet verloren gaan.”

Die aanvraag lijkt gezien de plannen van Zaanstad weinig kans te maken. Zaanstad gaat inderdaad drie mini-bossen aanleggen, maar daarvoor zijn nog geen plaatsen uitgekozen. Ideeën kunnen worden ingediend.

Krimpenburg

Over de gemeente Zaanstad is Schoen slecht te spreken. Zo heeft ze haar oprit af moeten staan ten behoeve van de aanleg van de Krimpenburg-trap. Volgens Zaanstad zou dat ooit een historisch pad geweest zijn dat in oude staat moest worden teruggebracht. (Dat is overigens niet gebeurd, zie een eerder bericht op De Orkaan over de betonnen trap bij Krimpenburg). Schoen:

“Dit ‘historische’ pad heeft nooit bestaan, mijn tuin is nl. tot ca. 1980 water geweest. Tijdens een gerechtelijke procedure gaf een rechter aan dat de gemeente mij diende te compenseren voor het afnemen van de grond. Dit is tot nu toe, 2 jaar later, nog steeds niet gebeurd. De steeg is inmiddels wel gerealiseerd. Het pad is zo’n meter hoger aangelegd, hierdoor kan ik mijn tuin niet meer verlaten. Door het gemis aan een damwand, loopt de grond vanonder het pad mijn tuin in, waardoor het pad gewoon te gevaarlijk is om te gebruiken. En wederom: weer geen (re)actie van gemeente Zaanstad.”

Boven de bouwplannen voor Zaans Blauw, onder de foto die Schoen meestuurde om de aanvraag voor het Tiny Forest te onderstrepen.

Deel dit artikel:

9 reacties

 • Egbert Visser

  Ik kan me voorstellen dat de buurt bezwaar maakt !
  Het is weer zo`n afschuwelijk Soeters ontwerp waar er al veel te veel van in de stad staan.

 • Er moeten huizen bij, en de buitengebieden willen we sparen. Maar om dan maar elke postzegel groen in de RB op te offeren gaat te ver. We hebben een buurtvisie waarin groen een belangrijk thema is. De gemeente vindt dat zelf ook, zie b.v. de leuke website Duurzaan vol tips. Zoals: https://www.duurzaan.nl/klimaatverandering/tegels-eruit-groen-erin/. Tegel eruit, groen erin. Hartstikke mooi, beter tegen de hitte in de stad, goed voor wateropvang, bloemetjes en de bijtjes. Maar de gemeente zelf handelt daar niet naar in onze wijk. Elke vierkante cm wordt bebouwd. Dat er b.v. huizen kwamen op (voorheen) de Monettuin was te verwachten, daar stonden ooit ook huizen. Maar nu wordt van links tot rechts, van voor tot achter, alles volgestort met beton. Geen spatje vrije grond. En nu ook nog dit stukje groen weg, NEE!

  • Harry van Nek

   Eelco,

   Op deze plaats hebben voorheen altijd woningen/winkels gestaan. Het is alleen een tijd onbebouwd geweest. De natuur heeft zo te zien vrij spel gehad. De Krimpersloot vanaf de Czaar Peterstraat monde vroeger uit in de Hogendijkersloot.

   Met de bestaande boom achter het perceel zal met de bebouwing rekening gehouden moeten worden. Ten minste als de boom destijds al achter de woningen stond

 • Ruud Hartog

  Op het Boerenpad komen eveneens (te) grote huizen op een (te) klein stukje grond.
  Uiteraard in “Zaanse” bouwstijl.
  De afmetingen van de woningen sluiten totaal niet aan op wat daar gangbaar is.
  Het motto van bouwen in Zaanstad lijkt wel te zijn: “Het hoeft niet mooi te zijn als het maar veel is’.

 • Bart C.M. de Jong

  Mevrouw Schoen is een beetje pissig omdat ze jarenlang grond ten onrechte in gebruik heeft genomen die van de gemeente was. De grond heeft ze moeten afstaan. De grote boom blijft staan. Met de vorige ontwikkeling is er niets fouts gemeten. Op de locatie is een woongebouw met twee hele grote woningen vergund. Dat zijn nu 7 kleine woningen geworden.

  Mevrouw Schoen heeft overigens geen enkel plantje in haar tuin,

  Het zou “De orkaan” sieren als men ook iets uitzoekt in plaats van zomaar alles te geloven.

  • De Orkaan

   Hoeveel planten mevrouw Schoen in de tuin heeft lijkt ons niet relevant. En dat er “twee hele grote woningen” op het stukje grond passen lijkt ons onmogelijk.

   De Orkaan schreef over de nogal vrije artistieke intekening van de twee appartementen (2 verdiepingen volgens de gemeente, 4 woonlagen volgens ons) waardoor de indruk gewekt wordt dat er een zee van ruimte rond de huizen is. Dat is volgens ons niet zo, we hebben dat ter plekke geconstateerd. Ook bij de woningen aan het Czaar Peterpad (dat later toch niet zo ging heten) is dat kunstje toegepast, daar hebben we destijds ook over geschreven.

   Dat de grote es blijft staan is mooi nieuws, op de tekeningen is die onzichtbaar, maar we blijven het in de gaten houden. Hoe het zit met het ‘afnemen’ van de grond en de compensatie gaan we navragen.

  • Stella Schoen

   Beste Bart de Jong, de opmerkingen die jij geplaatst hebt, zijn allen niet waar (en dat weet jij zelf ook). Siert je absoluut niet. Heb een beetje genoeg van het gelieg.

 • Bart C.M. de Jong

  Ik heb u zojuist de vergunning en de tekeningen van de grote woningen gestuurd. Uw “beschuldiging” dat de impressies niet zouden kloppen slaan kant nog wal.

 • Gre Luttik

  Ochoch. Die Soeters met een Zaans Blauwtje. Ik geloof niet dat ik kleurenblind ben maar het lijkt meer op Waterlands Grijs. Je moet maarfantasie hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *