Burenruzie in 2019: minder conflicten maar wel heftiger

Zaankanters zijn vorig jaar niet meer ruzie met de buren gaan maken dan in 2018. Wel zijn de conflicten heftiger geworden.

Dat blijkt uit de registratie van de stichting Beterburen die in het leven is geroepen om buren professionele hulp te bieden als zij er zelf niet in slagen de vrede te tekenen.

Door Jaap de Jong

Vorig jaar bedroeg het aantal meldingen van conflicten in Zaanstad en Wormerland bij Beterburen 406 (422 in 2018). Opmerkelijk is dat het aantal heftige conflicten is gegroeid tot 32 procent (was in 2018 nog 24 procent). In 63 procent van de gevallen heeft de bemiddeling succes gehad.
Zware conflicten zijn bijvoorbeeld vormen van treiteren, bedreigingen en verstoorde relaties ‘Die toename is een gevolg van het feit steeds meer mensen met psychische of sociale problemen terugkeren in de buurt en onvoldoende begeleiding krijgen,’ zegt Inez De Jaegher, projectleider bij Beterburen:

‘Een andere ontwikkeling die wij signaleren is dat steeds meer mensen verwachten dat een instantie hun problemen wel oplost en zelf geen initiatieven nemen. Door die afwachtende houding krijgt een beginnende ruzie alle gelegenheid om te escaleren tot een uitzichtloze situatie.’

Tijd en inspanning

De bemiddelaars van Beterburen hebben door opleiding en ervaring de capaciteiten om te bemiddelen in hoogopgelopen conflicten.

‘Dit soort gevallen vragen wel meer tijd en inspanning van de bemiddelaars en leggen in die zin een groter beslag op de beschikbaarheid. Waardoor we niet altijd kunnen voldoen aan ons uitgangspunt dat een bemiddelaar niet meer dan twee gevallen tegelijkertijd mag behandelen. Wij hebben de beschikking over dertig vrijwilligers die zijn opgeleid tot gediplomeerde bemiddelaars. Dat zouden er eigenlijk vijfendertig moeten zijn.

In het afgelopen jaar hebben zich nieuwe bemiddelaars aangemeld, maar dat aantal is genivelleerd door mensen die zijn vertrokken. Ik blijf dus de noodklok luiden, omdat het ons moeite kost om te voldoen aan onze doelstelling om binnen twee weken een intakegesprek te voeren en na zes weken de bemiddeling af te ronden. We hebben dringend vrijwilligers nodig die zich willen scholen tot professionele bemiddelaars.’

Preventieve werking

Inez De Jaegher constateert dat de bekendheid van Beterburen groeit en steeds meer mensen zelf het initiatief nemen om de organisatie te benaderen.

‘Onze bekendheid is de preventieve werking. Soms hebben mensen een zetje gekregen van een woningcorporatie om contact met ons op te nemen. Niet elk contact leidt tot een bemiddeling. Soms is het voldoende om duidelijk te maken dat zelf het initiatief nemen voor een gesprek met de buren het beste is. Soms is het nodig om ze op weg te helpen met adviezen en coaching.’

(De woningcorporaties en de gemeente Zaanstad en Wormerland zijn partners van Beterburen voor de financiering.)

Deel dit artikel:

Een reactie

  • CTM GEER

    Beetje kort door de bocht om gelijk te kunnen concluderen dat minder sprake is van burenruzies. Her moet zijn; minder burenruzies worden gemeld bij meldpunt BeterBuren (of schakelen John Williams in)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *