De commissaris van de Koning Johan Remkes heeft Geke Faber benoemd tot burgemeester van Zaanstad.

Dit is gebeurd in overleg met de vertrouwenscommissie en de fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

Hoewel Faber per direct is (her)aangesteld, zal Ruud Vreeman tot 1 juli blijven waarnemen.

Burgemeester Faber heeft aangegeven het hoogste ambt van Zaanstad te aanvaarden voor een periode van maximaal 6 jaar. De vertrouwenscommissie heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe er binnen de gemeente en binnen de raad gedacht werd over de herbenoeming:

‘De uitkomst was eenduidig positief. De sollicitatieprocedure in Zaanstad is stopgezet omdat er geen kandidaten waren die over de kwaliteiten beschikten die burgemeester Faber kenmerken. Onze stad heeft, zo kort voor de verkiezingen, behoefte aan de permanente sturing van deze vakkundige burgermoeder.’

Vanmiddag om 17:00 is er een informele receptie waarbij de nieuwe burgemeester welkom wordt geheten. POV en DZ hebben al aangekondigd niet aan deze “braspartij” deel te nemen.

Burgemeester Faber was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar: de zendmast nabij haar huis in Friesland kampt vaker met storingen.