Burgemeester Hamming: ‘Raadsleden moeten in vrijheid hun werk kunnen doen’

Deze week verscheen een onderzoek van de NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden waarin raadsleden, onder meer uit Zaanstad, aangegeven hebben bedreiging en/of intimidatie hebben ervaren vanuit het college van B&W. 

Verschillende raadsleden reageerden verbaasd op de uitkomst van het onderzoek en geen van de leden die wij spraken herkenden zich in het beeld. 

Harrie van der Laan van de POV stelde vragen die in eerste instantie door de agendacommissie niet urgent genoeg werden gevonden om vanavond te agenderen: 

‘Burgemeester Hamming heeft deze urgentie gelukkig wél gezien en stuurde onderstaande reactie naar de gemeenteraad. Daar is de POV blij mee.’ 

De reactie plaatsen we 1:1


Onderwerp: Artikel van de NOS: Verdrievoudiging van bedreigingen en geweld tegen gemeenteraadsleden

Beste leden van de gemeenteraad c.s.,

Afgelopen weekend heeft de NOS een artikel gepubliceerd over bovenstaand onderwerp. Ook Zaanstad wordt in het artikel genoemd, voor mij een extra reden om u deze reactie te sturen.

Allereerst kan ik niet genoeg benadrukken dat iedere vorm van intimidatie en geweld ontoelaatbaar is. Raadsleden, net als alle andere volksvertegenwoordigers, moeten in vrijheid hun werk kunnen doen. Dat is het fundament van onze lokale democratie. Tegen iedere vorm van intimidatie en geweld zal ik dan ook optreden.

U vindt dit uiteraard ook belangrijk. U heeft een gedragscode vastgesteld en wij hebben daarnaast de Zaanse Aanpak Veilige publieke taak politieke ambtsdragers. Hierin staat de begrenzing van het gedrag en de weg om misstanden te melden om zo tot sancties te komen.

Afhankelijk van welke overtreding van de regels kan ook het strafrecht hierbij in beeld zijn. Wanneer er zich feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die hier aan raken dan zal ik als hoeder van de lokale democratie aangifte doen, om een grens te trekken en het te laten stoppen.

 Als een van u het gevoel heeft dat deze regels geschonden worden, of als een van u zich geïntimideerd voelt, dan nodig ik u nogmaals uit om melding te maken bij mij en/of de griffier.

 In het artikel wordt melding gemaakt van een Zaans raadslid dat geïntimideerd is door een lid van het College van B&W. Als dit waar is, dan keur ik dat ten zeerste af en wil ik deze zaak onderzoeken. Tot op heden heeft zich echter niemand gemeld. Ik verwacht dat dit alsnog binnen twee weken gebeurt, zodat ik de zaak kan laten onderzoeken en mijn oordeel kan vellen.

 Ik sta, gesteund door de gemeenteraad, voor een Veilige Publieke taak. Daar hebben we zorgvuldig regels voor vastgesteld met elkaar die het gedrag begrenzen en de weg wijzen voor slachtoffers om zich te melden. Ik roep het voltallige gemeentebestuur op om zich aan deze spelregels te houden zodat wij met elkaar onze lokale democratie veilig en levend houden.

 Met vriendelijke groet,

de burgemeester van Zaanstad,

J. Hamming

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *