Buurt vreest kaalslag bij nieuwe Herman Gorterschool

Omwonenden van de nieuwe Herman Gorterschool aan de Burgemeester Smitstraat in Zaandam vrezen dat het groen om de school verdwijnt.

Ook zijn omwonenden niet blij met het verkleinen van hekwerk rond de school.

Aan de Burgemeester Smitstraat 2 komt een dependance van de Herman Gorterschool. De klankbordgroep die opgericht is om de buurt een stem te geven bij de plannen, stelt in een brief aan de gemeenteraad dat het groen volgens Zaan Primair moet wijken zodat de school zichtbaar is voor de omgeving. Dat zou de veiligheid vergroten, de school zou namelijk heel veel last hebben van calamiteiten. De klankbordgroep vroeg om cijfermatige onderbouwing van de veiligheidsproblemen maar kreeg daar geen antwoord op.

Een nieuw hekwerk op de erfgrens van het schoolterrein zou zijn toegezegd, maar in plaats daarvan komt een beukenhaagje van 75 cm op de erfscheiding.

De buurtbewoners stellen er toegezegd is dat het plantsoen in de huidige vorm behouden zou blijven:

“dit omdat er binnen de Burgemeestersbuurt al zo weinig groen met bomen en struiken is. Hierdoor is er nog een gelegenheid voor het nesteling van vogels in het openbare groen.”

Het nieuwe schoolplein is geheel betegeld, wat volgens bewoners indruist tegen het gemeentelijk beleid “tegels er uit en groen er in”. Bovendien ligt het schoolplein zo’n 30 cm hoger dan de omringende stegen. Over de mogelijke wateroverlast zegt Zaan Primair volgens de bewoners: “dat is ons probleem niet meer, de bewoners zijn daarvoor zelf verantwoordelijk voor”.

Bewoners keken ook op van de ‘grote zonlicht verblindende installatie op het dak’ voor de luchtcirculatie, terwijl ze dachten dat er  ‘een apparaat van circa 1 bij 0,75 meter’ zou komen, “een ernstige communicatiestoring dus.”

Tijdens het overleg van donderdag 25 juni kregen bewoners van Zaan Primair te horen dat de Klankbordgroep voor haar diensten bedankt werd omdat het project af is. Ze moeten het verder maar met de projectleider van Zaanstad regelen, ‘niet netjes’ volgens de klankboordgroep.

“De klankbord groep wendt zich tot uw raad omdat wij vinden dat het democratisch omgaan met de buurt en de klankboordgroep ernstig geschaad wordt.”

Jan ter Wisscha die deel uit maakt van de klankbordgroep: “we praten al 5 jaar over de nieuwbouw. We zijn nu al aan de derde wethouder en vijfde of zesde projectleider toe. We willen gewoon een hek op de erfafscheiding en het behoud van het groen.”

Reactie Zaan Primair

Volgens Birgit Schumacher, voorzitter van het College van Bestuur van Zaan Primair “is altijd open en eerlijk met elkaar gesproken. Natuurlijk hadden niet alle partijen dezelfde wensen.” Over de wateroverlast hoeven bewoners zich geen zorgen te maken:

“De randen van het plein zijn verhoogd, zo is er voldoende afschot om het water af te voeren.”

De luchtbehandelingskast op het dak is “inderdaad groter dan in presentaties aan de buurt in het verleden is gesuggereerd. De installateur heeft de definitieve berekeningen pas in een vrij laat stadium gemaakt. Daaruit bleek deze grote kast noodzakelijk te zijn.”

Volgens Schumacher is er in het verleden veel overlast geweest van jeugd die na schooltijd tot diep in de nacht op het plein rondhing. Daarom is het het plein in 2013 afgesloten. Tot 20.00 uur bleef het plein open, een bewoner sloot daarna de poort. In de nieuwe situatie blijft het directe voorterrein open maar het terrein wordt afgesloten vanaf de zijkant. Het voorterrein wordt “visueel afgesloten met een beukenhaag.

Over het verdwijnen van het groen is weinig verschil van mening, volgens Zaan Primair gaat het echter om ‘opschoning van gemeentelijk groen’ zodat er ‘voldoende zicht’ is op het terrein en de gevel van de school. Meer groen is een kwestie van tijd, en inderdaad worden er eerst tegels gelegd:

“het schoolplein wordt in eerste instantie opgeleverd met alleen tegels. De uiteindelijke inrichting van het plein wordt snel daarna uitgevoerd. Het is mij niet duidelijk waarom dat niet in een keer kan gebeuren. Het lijkt nu dus alsof er weinig groen komt maar gelukkig is dat niet zo, een deel van de tegels wordt alsnog vervangen door groen.”

Op de tekening onder is ook groen op het plein te zien.

Schumacher vindt het erg jammer dat de klankbordgroep niet rechtstreeks met Zaan Primair contact heeft opgenomen.

“Zowel vanuit de Herman Gorterschool als vanuit het bestuur van Zaan Primair is steeds ingezet op het gezamenlijk optrekken met de omwonenden waar het de bouw van de nieuwe school en de inrichting van de omgeving betreft. Een mooie, groene en goed onderhouden omgeving, het gebruik van het schoolplein door de buurt ook buiten schooltijden en het voorkomen van overlast en van gevaarlijke verkeerssituaties, is in het belang van ons allemaal. Graag blijven we hierover met de klankbordgroep in gesprek, ook na de zomervakantie.”

presentatie A0_220.041-Voorstel B-verkleind A3

 

groen herman gorter

Het plantsoen nu

Herman Gorterschool smitstraat

Nieuwbouwplannen

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *