Het is een goed plan. Seniorenwoningen zijn belangrijk om de doorstroming in de woonmarkt te bevorderen. Er is niets mis met de combinatie van woningen en een buurthuis met een klein theater.

Bewoners, Parteon en de gemeente zouden roerend eensgezind zijn geweest, als de bouwplannen maar niet waren bedacht voor het Durghorstplantsoen in Krommenie.  

Door: Jaap de Jong

Het is een mooi plan om meer levendigheid te brengen in bijvoorbeeld het gebied rond het station, was een van aanbevelingen van de buurtbewoners. ‘Heeft de gemeente in het onderzoek naar de haalbaarheid ook andere lokaties meegenomen dan het Durghorstplantsoen?’ De gemeente bleef tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op woensdagavond het antwoord schuldig.

Zaanstad heeft wel duidelijk gemaakt dat de Durghorstlokatie bestemd moet worden voor woningbouw. Het gepresenteerde plan is besproken met het supervisieteam van Maak Zaanstad Noord.

Spervuur

Terwijl de projectleider van Parteon, de architect van het plan en de theaterspecialist tijdens een Zoombijeenkomst een toelichting gaven op het globale plan, voltrok zich aan de onderkant van het beeldscherm een niet te stuiten spervuur aan vragen en opmerkingen.

De verzekering dat dit een voorlichtingsbijeenkomst was, niet meer dan een eerste uitwisseling van informatie en dat er nog alle ruimte komt voor de formele inspraak, weerhield de aanwezigen er niet van om nu al op vol vermogen hun visie en bezwaren naar voren te brengen:

‘Hoe kan de gemeenteraad, die op afstand van onze buurt staat, straks een verantwoorde beslissing nemen over een plan waarin de buurt niet eens gekend is?’

Schaalgrootte

De bezwaren van de buurt richten zich vooral op de schaalgrootte en de hoogte van het woongebouw (vijf verdiepingen). De buurtbewoners voorzien ook een toename van het parkeerprobleem dat rond de Eikelaan al groot is en een niet acceptabele groei van het verkeer door de bezoeken aan het buurthuis en het theater. Geluidshinder en overlast van vertrekkende theaterbezoekers zou het resultaat zijn.

Dit plan voldoet niet aan het bestemmingsplan. 
Een reactie op alle kritiek en vragen kwam er nauwelijks. Daarvoor werd verwezen naar het uit te brengen verslag.

Martien Schagen, bewoner van de Eikelaan, nodigde in een emotioneel betoon de burgemeester, gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van Maak Zaanstad Noord uit om met eigen ogen te zien wat hij zou moeten inleveren: vrij uitzicht dat plaats maakt voor de bakstenen muur van het woonblok.

‘Het spandoek hangt al’

Dat buurthuis de Pelikaan het plan enthousiast omarmt omdat het veel waarde hecht aan een plek in het centrum van Krommenie was een pleidooi voor dovenmansoren. Dat gold waarschijnlijk ook voor de verzekering van Bas Boeke van Maak Zaanstad Noord, die de bijeenkomst als de rust zelve leidde, dat er goed geluisterd is en dat alle vragen en opmerkingen worden beantwoord in het verslag én worden meegenomen in het vervolg van het proces.

‘We zijn al begonnen,’ klonk het uit de gelederen van de buurtbewoners. ‘Het spandoek hangt al. Wij gaan door.’ 

Lees hier ons Durghorst-dossier