B&W Oostzaan stelt OFC-antwoorden uit

Het college van Oostzaan zit in haar maag met vragen van GroenLinks-raadslid Bert Jongert over de beloofde financiële transparantie van OFC.

De vragen werden ingediend op 14 september. Vier weken bedenktijd (tot 12 oktober) was niet genoeg. Het college beloofde binnen twee weken (dus voor 26 oktober) te antwoorden. Die termijn een week geleden verstreken zonder dat er antwoord kwam.

OFC is een slepend hoofdpijndossier voor Oostzaan, het leidde niet alleen tot onrust en tweedeling in het dorp maar ook rechtszaken en het voortijdig vertrek van burgemeester Meerhoff.

Raadsbreed werd om transparantie gevraagd. De raad wil weten of er bij de door haar gesubsidieerde vereniging sprake is van onduidelijke en mogelijk criminele geldstromen en sponsorgelden. Die verdenking was zeker tot eind 2019 gerechtvaardigd omdat tot die tijd Marwan K. geldschieter was. K. werd veroordeeld wegens witwassen en had bovendien een crimineel verleden en kon niet duidelijk maken waarmee hij zijn geld had verdiend. K. wacht op de uitspraak in hoger beroep (er is een straf van 15 maanden geëist).

Bibob-onderzoek

Tot begin 2020 was de opstelling van Oostzaan keihard: ze wilde alle stukken van OFC en liet een Bibob-onderzoek uitvoeren en een extern accountant de stukken die wel waren aangeleverd bestuderen. Maar toen werd het stil (ook omdat op het veld het voetbal stillag). De laatste wapenfeiten waren het geheim maken van het Bibob-onderzoek en het rapport van de accountant.

Het lijkt erop dat Oostzaan niet alle beloofde stukken van OFC en de daaraan gelieerde Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO) heeft gekregen. Ondertussen moeten trouwens van OFC en STO ook de jaarverslagen en jaarrekeningen over 2020 gepubliceerd zijn.

Jongert heeft met zijn vragen de stilte verstoord. Wat wil hij weten? Uit mededelingen van OFC zou blijken dat de club vanaf begin 2020 spelers betaalt en sponsorgeld binnenhaalt. Aan de gemeente werd in februari 2020 verteld dat er geen geld in kas was (ook wegens een schuld aan de belastingdienst). Jongert schat dat de begroting van het eerste elftal minstens € 50.000 moet zijn en vraagt aan het college of die uit de aangeleverde stukken dat kan bevestigen.

Nieuwe spelers

OFC heeft voor het huidige seizoen 7 nieuwe spelers aangetrokken, waarvan er minstens één (Joey Groenbast) in loondienst is. Jongert wil weten hoe de geldstromen lopen.

Jongert schrijft in zijn vragen dat OFC als voorbeeld van ‘criminele sponsoring’ in een rapport over ondermijning en sport wordt genoemd, een passage:

“criminele clubs verzetten zich via hun advocaten met hand en tand tegen elke maatregel, met als gevolg taaie en langdurige juridische procedures. Daarbij wordt niet zelden gepoogd om de (lokale) media als bondgenoot in te schakelen, maar ook raadsleden, door erop te hameren dat er ‘niets is bewezen’.”

In het rapport worden een aantal gedragsregels genoemd die voetbalclubs zouden moeten naleven als ze elke verdachtmaking de wereld uit zouden willen helpen: geen contante betalingen, transparantie in de geldstromen, formele contracten gebruiken en het spreiden van het aantal sponsoren. Jongert wil weten of dat ook bij OFC het geval is en of deze gedragsregels niet verplicht gesteld kunnen worden bij verhuur van velden en verstrekken van subsidies.

Lees hier ons hele OFC-dossier.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *