Weet je nog? Zaanstad lanceerde begin 2018 het ambitieuze plan om 16 grote woningbouwprojecten te versnellen. Totaal ging het om zo’n 5.400 woningen. Elk project zou vervolgens binnen drie jaar van start gaan.

Daarna werd nog drie keer een rijkssubsidie voor een ‘bouwimpuls’ binnengehaald. Het ging om 1.900 woningen in Zaanstad-Noord (12 projecten), 4.700 in Zaandam centrum (20 projecten) en 1.700 in Kogerveld (5 projecten). En daarbij kwamen plannen voor 10.000 woningen in de Achtersluispolder (inmiddels teruggeschroefd tot 2.500).

In deze serie #ZaanstadBouwt onderzoekt De Orkaan de status van de woningbouwprojecten. Moet het bestemmingsplan nog worden goedgekeurd, is de omgevingsvergunning verleend, is de bouw al gestart, zijn de woningen al opgeleverd of is het project slechts gebleven bij een ‘Zaanse droom’. De Orkaan zoekt het voor je uit.

Vandaag: Eilanden van Hain (Provily Slibkuil) in Krommenie – Bestemmingsplan

Wat? Waar? Wanneer

Er zijn plannen om het project de Eilanden van Hain te realiseren in Krommenie, tussen de Marslaan en de veenstromen Zuiderham en Noorderham. Het gebied wordt omringd door water, vandaar de naam ‘eilanden’. De wijk zal bestaan uit vijf aparte eilanden: Waterkant, Eiland, Lint, Dijk en Polderdijk. Het plan omvat verschillende type woningen zoals rijtjeswoningen, kleinere woningen, starterswoningen, levensloopbestendige woningen, waterwoningen, halfvrijstaande en vrijstaande woningen. Er is geen sociale huur, het zijn allemaal koopwoningen. De plannen dateren namelijk al van voor 2018 en toen werd pas de 30 procent sociale huur verplicht.

Het project beslaat een gebied van 13,8 hectare en wordt ontwikkeld door AM B.V., onderdeel van de Koninklijke BAM Groep. Het plan is volgens de ontwikkelaar:

“gebaseerd op de principes van de oude dorpen in de Zaanstreek, en voorziet in een hechte samenwerking met Staatsbosbeheer waardoor toekomstige bewoners volop in de natuur leven.”

’t Hain is de naam van de archeologische vindplaats wat ooit een Romeinse wachttoren is geweest. De vondst van de resten van de wachttoren zette Krommenie landelijk op de kaart. Het was de meest noordelijke vestiging van de Romeinen in de Lage Landen.

Het ontwerp is in handen van architectenbureau Common Affairs en ook FLUX Landscape Architecture is nauw betrokken bij het project. Common Affairs heeft zich laten inspireren door de ‘iconische Zaanse stijl’.

‘Het karakteristieke, grillige slagenlandschap van de oude polders van de Zaanstreek, waarin de structuur van sloten nog vaag te herkennen is, is inspiratiebron geweest’.

Huidige status project

De plannen voor het nieuwbouwplan op de voormalige sportparken Provily en Slibkuil in Krommenie zijn al bijna 7 jaar oud (in november 2016 schreven we er voor het eerst over). Maar veel schot zat er tot dusver niet in. Er was verzet vanuit de omgeving, kritiek op de participatie, problemen met hoogte, schaduwwerking en de ontsluiting. Tot nu dus: het ontwerpbestemmingsplan heeft tot 11 januari dit jaar ter inzage gelegen.

Voordat het project op dit punt kwam, is er veel aan vooraf gegaan. Het verzet tegen de plannen komt ook omdat de ontsluiting voor de nieuwbouwwijk niet goed geregeld was. Een extra ontsluiting via de Sportlaan naar de Provincialeweg (N203) stuitte op verzet van de provincie. Dat probleem is groter dan de Eilanden van Hain alleen, omdat er op meer plekken gebouwd is (en wordt) in Krommenie en er geen nieuwe ontsluitingswegen bijkomen. Direct ‘aanwonenden’ hadden ook problemen met de hoogte van een deel van de nieuwbouw.

Een van de struikelblokken betrof de brug over de Kerksloot. Dat zou een nieuwe schuine brug moeten worden om het Slibkuil-gedeelte te ontsluiten. Als zo’n brug er niet komt, hebben andere buurten last van het verkeer. Eerder was er ook veel kritiek op de participatie die door ontwikkelaar AM was georganiseerd. Omwonenden hadden veelal het gevoel dat er met hun wensen weinig rekening werd gehouden.

Verwachting

Volgens de ontwikkelaar zullen de eerste woningen naar verwachting eind 2023 of begin 2024 te koop worden aangeboden. AM geeft aan dat doorgaans de bouw ongeveer zes maanden na de start van de verkoop begint, en dat de bouw van een woning gewoonlijk één tot anderhalf jaar duurt.

Hier ons dossier over Eilanden van Hain / Provily Slibkuil.

Bron: eilandenvanhain.nl – Plattegrond van het plan