Category Archives: Wonen

Motie: Wonen op het Krimp

ptt gebouw krimp 2

Dat er aan de Zaan een schreeuwende behoefte is aan starterswoningen staat buiten kijf, en nu afgelopen week bleek dat de plannen voor het Zaans Museum Centrum/Museum Holland in het voormalige PTT-kantoor op het Krimp op weinig steun hoeft te

Weerstand tegen Zaanse Helden

zaanse helden nw

Niet minder dan zeven mensen zullen vanavond bij het Zaanstad Beraad inspreken over het bestemmingsplan Zaanse Helden. Al eerder werden bijna 30 bezwaren (zienswijzen) ingediend tegen het plan. Deze werden allemaal verworpen door Zaanstad. Een deel van de indieners zal

Plan: sociale huurwoningen anders verdelen

woningnet

Wie fanatiek naar een huis zoekt, maakt in de toekomst meer kans op een sociale huurwoning. Ook gescheiden ouders die voor kinderen zorgen, ouders met kinderen die inwonen en jongeren die nog thuiswonen en in een ‘problematische situatie’ zitten gaan

Drie kamerverhuur-vergunningen op valreep aangevraagd

kamerverhuur kaart

in 2020 zijn al 29 vergunningen voor het gebruik van een woning voor kamerverhuur aangevraagd. In heel 2019 ging het maar om twee vergunningen. Tot dusver ging het om 26 woningen in de eerste drie maanden van 2020. Daar kwamen

Vriendjespolitiek in Zaanstad? (Het Hek van de Hemkade)

poort hek hemkade mei 2020 orkaan

Erg blij zullen ze er niet van worden op het stadhuis van Zaanstad. Maar in de serie Opstandelingen over ‘zwakke plekken in lokale democratie’ is ook ook Zaanstad opgenomen met ‘Het Hek van de Hemkade’. Het persbericht belooft weinig goeds

De ‘scheefwoners’ van de Peperstraat

beatrixflat

Huurders van de flats aan de Peperstraat in Zaandam moeten binnen afzienbare tijd verhuizen. Een groep bewoners vindt nog steeds dat sloop helemaal niet nodig is en dat ook renovatie een optie is, maar dat lijkt een verloren strijd. De

ENGIE ligt dwars bij bouwplan Houthavenkade

houthavenkade impressie 2

Toen op 26 februari de overeenkomst werd getekend om aan de Houthavenkade ruim 700 woningen te gaan bouwen, werd gemeld dat met ENGIE werd gesproken over verplaatsing naar Hoogtij. Kennelijk heeft dat geen resultaat opgeleverd. ENGIE heeft Zaanstad laten weten

Molen op de Hemmes stapje dichterbij

zaadzaaijer

De Hemmes Groep gaat plannen uitwerken om molen De Zaadzaaijer daadwerkelijk te gaan bouwen op schiereiland De Hemmes aan de Oostzijde. In de plannen is waarschijnlijk ook ruimte voor kleinschalige tijdelijke woningen, zogenaamde Tiny Houses. Concreet worden drie scenario’s uitgewerkt

50 jaar IJdoorn (“de beste flat van Zaandam”)

ijdoorn

Dit jaar bestaat flat De IJdoorn in Zaandam 50 jaar. Eigenlijk zou dat op grootscheeps gevierd worden op 4 april maar door de coronacrisis ging dat niet door. Het feest wordt uitgesteld, maar op de website van woningbouwcorporatie Rochdale wordt

Negen vergunningen voor kamerverhuur in woningen – Update

verkocht kamerverhuur

Zaanstad heeft vergunningen verleend voor zeven woningen in Westerwatering om een kamerverhuurbedrijf te beginnen. Ook voor woningen in de Leliestraat (Koog a/d Zaan) en Apolloplantsoen (Zaandam) werd een vergunning verleend. Zaanstad heeft weliswaar de gemeente ‘op slot’ gezet voor kamerverhuur,