Op de smalle strook naast de fietstunnel tussen het centrum van Zaandam en Westerwatering komt woontoren ‘Catharina’.

Architecte Liesbeth van der Pol ontwierp de Catharinatoren van 15 verdiepingen waarin 103 huurappartementen komen.

Zaanstad heeft van het Rijk € 20,6 miljoen gekregen om de woningbouwplannen te versnellen in het centrum van Zaandam en in de Kogerveldwijk. Zaanstad gaat dat besteden aan het inrichten van de openbare ruimte (parken) en de infrastructuur (parkeren, wegen). De twee gebieden omvatten 25 verschillende bouwprojecten. De Orkaan loopt al die plannen de komende weken langs. Vandaag:

“huishoudens met modaal inkomen”

Waar ligt is het?

De toren komt vlakbij het station, aan de Korte Rozengracht op de strook tussen het kantoorgebouw De Icoon en de Houtveldtunnel. De nieuwe toren komt pal langs de Provincialeweg. De fietsenstalling op die plek zal sneuvelen.

Zie de kaart onder dit artikel voor de precieze locatie.

Wat komt er?

Volgens Zaanstad is het:

“Deze woontoren komt te staan direct naast het NS Station Zaandam. Hier is ruimte voor iets meer dan 100 huurappartementen. Doelgroep: huishoudens met een modaal inkomen.”

Ontwikkelaar KPO Planontwikkeling:

“De nieuwe woontoren is een krachtige Zaanse dame waarbij het silhouet van een melkmeisje is verwerkt. Een gebouw met karakter, Zaans gekleed met geglazuurde bakstenen in Zaanse groentinten. Een Zaanse traditie is zuinigheid, met warmte en koude uit de bodem, gevoed door zonnepanelen wordt deze traditie op energievlak voorgezet. De Catharinatoren verwijst naar een Russische Czaarin, ze kijkt uit over de Russische buurt met het Czaar Peter huisje en de gebouwen Hermitage en Romanov.”

Het ontwerp is van Liesbeth van der Pol van Dok architecten. Van der Pol is ook de ontwerper van complexen op onder andere het nabijgelegen Ankersmidplein en praktijkschool De Brug in Assendelft.

Hoever is het plan al?

Ontwikkelaar KPO Planontwikkeling BV won samen met de Bot Bouwgroep in 2015 een tender uitgeschreven door NS Stations.

Op de website van KPO wordt zowel ‘begin 2020’ als ‘september 2020’ genoemd voor ‘startbouw’ (oplevering 18 maanden later).

Wethouder Songül Mutluer ondertekende op donderdag 12 september 2019 de Anterieure Overeenkomst met de ontwikkelaars voor de Catharinatoren. Destijds zei ze:

“De woontoren is toegankelijk voor huishoudens met een inkomen van modaal tot anderhalf modaal. Voor het totaalplaatje in het stationsgebied is dit een goede aanvulling, want er is op dit moment een tekort in elk woningsegment. In de nabijgelegen wijk de Zaanse Helden en het Noorschebos komen ook nieuwe sociale huurwoningen.”

Startbouw werd toen aangegeven als ‘2020’. Het plan valt binnen bestemmingsplan Inverdan (vastgesteld in 2006).

Zijn er dingetjes?

Voornaamste is uiteraard of er inderdaad in 2020 begonnen gaat worden (wij gokken van niet, maar als alle seinen op groen staan en er geen nieuw bestemmingsplan nodig is, moet 2021 lukken).

Voor de fietsenstalling lijkt geen oplossing. Die had oorspronkelijk onder het Cultuurcluster moeten komen maar sinds die niet doorging, heeft de gemeente zich niet ingespannen voor een alternatief aan de zuid-oostkant van Zaandam.

Oorspronkelijk zou ook de Houtveldtunnel een dingetje worden – die zou namelijk dicht gaan. Maar dat plan is van de baan.

Of het nu voor ‘huishoudens met een modaal inkomen’ of ‘huishoudens met een inkomen van modaal tot anderhalf modaal’ is, is ook een dingetje (wij gokken het laatste).

Zijn er plaatjes?

Zeker! De bovenste en de twee hieronder bij KPO.

Bidbook Zaanstad

Alle projecten op de kaart


Bekijk hier alle artikelen over de Woningbouwimpuls en hier alle artikelen over de Catharina.

Bronnen: Bidbook Zaanstad, eerdere berichtgeving op De Orkaan, websites KPO en ‘Ruimtelijke Plannen’.